Fizioterapija na domu

Therapia d.o.o. – Fizioterapija na domu

Izvajamo fizioterapijo na domu, zato nismo omejeni z ambulantami in praktiA?no NIMAMO A?AKALNIH DOB. Smo prvo in edino podjetje v Sloveniji, katerega SPECIALIZACIJA je fizioterapija in rehabilitacija za starejA?e, ki so zaradi starosti, poA?kodbe ali bolezni NEPOKRETNI ali imajo TEA?AVE S HOJO, da jih postavimo nazaj na noge. Za doseganje najboljA?ih rezultatov smo razvili lastno tehniko. VeA? o tem si lahko preberete tukaj.

Fizioterapija in rehabilitacija

SlabA?a pokretnost in kasneje nepokretnost je lahko posledica veA? dejavnikov ai??i?? vzrok zanjo so lahko moA?ganska kap, Parkinsonova bolezen, starost, padci, zlomi, boleA?ine ali katere druge nevroloA?ke bolezni. Fizioterapija skuA?a, v prvi fazi nepokretnost prepreA?iti, A?e preden pride do nje, A?e le bolnik vsaj A?e za silo hodi, oziroma v drugi fazi, kadar je pacient A?e nepokreten, le-tega spraviti nazaj na noge in mu povrniti sposobnost samostojne hoje.

VeA?>>>

Tema dneva

MoA?ganska kap se obiA?ajno najbolj oA?itno kaA?e navzven v obliki zunanjih fiziA?nih posledic, kot so prizadetost govora in onemogoA?eno ali zmanjA?ano premikanje okonA?in. Mnogokrat pri moA?ganski kapi niso prizadete samo okonA?ine in govor, ampak je v osnovi pri moA?ganski kapi prizadet trup in s tem tudi miA?ice trupa. Fizioterapija kot sistem rehabilitacije po moA?ganski kapi se najprej osredotoA?i ravno na miA?ice trupa, kar pa je kljuA?nega pomena za ravnoteA?je in hojo.

VeA?>>>

KOMU LAHKO POMAGAMO
Preventivna fizioterapija

Preventivna fizioterapija na domu

VeA?>>>

StarejA?i, ki teA?ko hodijo VeA?>>>

StarejA?i VeA?>>> http://aramis.cz/purchase-lady-era-100mg/

Kurativna fizioterapija

MoA?ganska kap in fizioterapija na domu

VeA?>>>

Parkinsonova bolezen in fizioterapija na domu

VeA?>>>

Nepokretni (priklenjeni na voziA?ek ali posteljo)

VeA?>>>

NAAi??I PACIENTI O NAS

Jaz sem obleA?al. Pravzaprav sem povsem izgubil vero v A?ivljenje pri svojih 87 letih. Na sreA?o je moj sin naA?el A?tevilko podjetja Therapia. Res je, da smo 3 mesece in pol pridno delali po njihovem sistemu, ampak danes, eno lepo za tem pri mojih 88 letih A?e vedno sam skrbim zase. To je A?loveku vredno kot osamosvojitev Slovenije. Verjemite mi.

Janez Kranjec

NaA?e zadovoljne stranke in njihova sporoA?ila: Gospa Silvestra, gospa Marija, gospod Milan, gospa Stanka, gospa Alojzija, gospa Stanislava, gospa Petek

NaroA?ite se na brezplaA?en pregled

PokliA?ite nas ter se naroA?ite na brezplaA?en posvetovalni obisk naA?ega terapevta na vaA?em domu, kjer vam bomo lahko razloA?ili, kaj se da doseA?i, koliko A?asa bomo za to potrebovali ter vam dali odgovore na vsa vaA?a vpraA?anja.

VeA?>>>

Kontakt

NajlaA?je smo dosegljivi na naA?o telefonsko A?tevilko 040 858 959. A?e se vam ne javimo, brez skrbi, poklicali vas bomo nazaj takoj, ko bo moA?no.

VeA?>>>

ZANIMIVOSTI
Fizioterapija na domu V Sloveniji je socialno zdravstvo dokaj dobro razvito in s tem dostopnost fizioterapije. Imamo bolniA?nice, rehabilitacijski center SoA?o, razliA?ne toplice… Poleg teh, so tu A?e privat fizioterapije. A?al pa v Sloveniji fizioterapija na napotnico ne obstaja in je vsa fizioterapija na domu, A?al samoplaA?niA?ka. NajveA? jo opravljajo privatni fizioterapevti, a slednjim je v veA?ini primerov, to bolj postranska dejavnost. Kaj to pomeni za pacienta?
VeA?>>>

Assignment

Levlen cost chemist warehouse