Fizioterapija na domu

Nevrofizioterapija

PodroA?je fizioterapije, ki se ukvarja z obolenji in poA?kodbami A?ivA?nega sistema imenujemo nevrofizioterapija.

A?ivA?ni sistem vpliva na vsako aktivnost telesa, zato okvare sistema povzroA?ajo kompleksne motnje gibanja, ravnoteA?ja, koordinacije, pareze ali paralize udov, motnje senzibilitete, spastiA?nost, boleA?ine in A?tevilne druge teA?ave.

Message spy, Ubicar telefono por gps.

Najpogosteje pride do okvare A?ivA?nega sistema pri moA?ganski kapi, parkinsonovi bolezni, poA?kodbi glave, cerebralni paralizi in A?tevilnih drugih obolenjih, ki pogosto zahtevajo dolgotrajno nevrofizioterapevtsko obravnavo, ki lahko bistveno izboljA?a stanje ali vzdrA?uje pacientu sprejemljiv nivo funkcionalnih sposobnosti.

Temeljni princip nevrofizioterapije je normalen gibalni razvoj otroka, zato mora terapevt dobro poznanti znaA?ilnosti normalnega in patoloA?kega gibanja ter normalen motoriA?ni razvoj.

Buy paxil canada

Po poA?kodbi A?ivA?nega sistema ima le-ta veliko sposobnost prilagajanja in reorganizacije. Cilj fizioterapevta je spodbujanje normalnega gibanja in funkcije. Terapevt doseA?e pacientovo izboljA?anje s pomoA?jo reA?evanja novonastalih gibalnih problemov, tako da jih poskuA?a zamenjati oz. nadomestiti s pravilnimi gibalnimi vzorci; na kakA?en naA?in in s katerimi metodami se tega loti, pa je odvisno od terapevtovega razumevanja anatomije in fiziologije A?ivA?nega sistema.

http://somying.com/tofranil-for-panic-disorder/