Fizioterapija na domu

PNF

PNF koncept obravnave temelji na celostnem pristopu in ne zgolj na posameznem problemu ali delu telesa.

Obravnava je vedno pozitivno usmerjena in se zaA?ne z aktivnostmi, ki jih pacient zmore, tako fiziA?no kot tudi psihiA?no ter je stimulativna za pacienta, saj se zahtevnost obravnave postopno stopnjuje glede na izboljA?anje pacientovih sposobnosti. Pacient nauA?ene spretnosti prenese v vsakodnevne A?ivljenjske aktivnosti.

http://albuma.ru/generic-fosamax-reviews/

Primarni cilj obravnave je doseA?i A?im viA?ji nivo funkcionalnosti pacienta.

Order naprosyn 500mg

PNF uporabljamo pri obravnavi pacienta Order micronase dosing po preboleli moA?ganski kapi, poA?kodbah glave, rehabilitaciji A?portnikov, pri teA?avah z gibanjem, ravnoteA?jem, koordinacijo in mnogih drugih.

Med obravnavo terapevt uporablja razliA?ne gibalne vzorce, tehnike in poloA?aje, s katerimi A?eli stimulirati in olajA?ati izvedbo gibov ali izboljA?ati stabilnost. Pacienta skozi gibanje vodi z razliA?nimi prijemi in dodajanjem upora ter pri tem posnema naravno gibanje v vseh treh ravninah (tridimenzionalno gibanje).

Obravnava se lahko zaA?ne s treningom v leA?eA?em poloA?aju, ki je fiziA?no najmanj zahteven in z na videz preprostimi aktivnostmi, kot so dvig medenice, obraA?anje na bok in trebuh. Stopnjuje se z zahtevnejA?imi poloA?aji in vzorci gibanja s katerimi terapevt poveA?uje miA?iA?no moA?, razteza skrajA?ane strukture, izboljA?uje ravnoteA?je, koordinacijo, stabilnost in propriocepcijo.