Fizioterapija na domu

Respiratorna fizioterapija

Glavna naloga respiratornega sistema je prenašanje kisika do krvi in ogljikovega dioksida iz nje, ter čiščenje samih dihalnih poti.

Pri dolgotrajnih obolenjih, dolgih obdobjih ležanja zaradi pljučnice, poškodbe, nevrološkega obolenja, pri fizični oslabelosti, zlasti starejših ljudi in otrok, se velikokrat zgodi da je naš respiratorni sistem dodatno obremenjen in ni sposoben učinkovito opravljati svojo funkcijo.

Z respiratorno fizioterapijo s pomočjo dihalnih vaj, položajne drenaže, vibracijske masaže in tapotma-ja lahko pripomoremo k boljši predihanosti pljuč in lažjemu izkašljevanju, ki vodita k boljšemu počutju, višji vitalni kapaciteti pljuč, boljšemu izkoristku vdihanega zraka ter odstranjevanju sluzi, sputuma in bakterij, ki se v njem nabirajo in povzročajo bolezni dihalnega sistema ter podaljšujejo okrevanje in ležalno dobo.