Fizioterapija na domu

Respiratorna fizioterapija

Glavna naloga respiratornega sistema je prenaA?anje kisika do krvi in ogljikovega dioksida iz nje, ter A?iA?A?enje samih dihalnih poti.

Pri dolgotrajnih obolenjih, dolgih obdobjih leA?anja zaradi pljuA?nice, poA?kodbe, nevroloA?kega obolenja, pri fiziA?ni oslabelosti Cheap micronase diabeta , zlasti starejA?ih ljudi in otrok, se velikokrat zgodi da je naA? respiratorni sistem dodatno obremenjen in ni sposoben uA?inkovito opravljati svojo funkcijo.

Z respiratorno fizioterapijo s pomoA?jo dihalnih vaj, poloA?ajne drenaA?e, vibracijske masaA?e in tapotma-ja http://sabordebeijo.com.br/purchase-lady-era-review/ lahko pripomoremo k boljA?i predihanosti pljuA? in laA?jemu izkaA?ljevanju, ki vodita k boljA?emu poA?utju, viA?ji vitalni Where to purchase hydrochlorothiazide kapaciteti pljuA?, boljA?emu izkoristku vdihanega zraka ter odstranjevanju sluzi, sputuma in bakterij, ki se v njem nabirajo in povzroA?ajo bolezni dihalnega sistema ter podaljA?ujejo okrevanje in leA?alno dobo.