Fizioterapija na domu

Fizioterapija kot preventiva

Podjetje Therapia, fizioterapija na domu, d.o.o. vam nudi strokovno fizioterapijoob kakrA?nihkoli teA?avah pri hoji ali ravnoteA?ju. Razvili smo lastno tehniko, s katero rehabilitiramo 90% naA?ih pacientov. Ne dovolite, da majhne teA?ave prerastejo v velike, saj se lahko iz manjA?ih nepravilnosti pri hoji razvijejo v obrabe sklepov in ostale kroniA?ne teA?ave, ki vodijo najprej v poslabA?ano pokretnost, sA?asoma pa lahko privedejo do nepokretnosti.

Verjetno poznate kako gospo, ki je prvo zaA?ela delati samo malo krajA?e korake in je zaA?ela uporabljati palico za vsak sluA?aj pri hoji, A?ez A?as je uporabljala berglo, potem dve bergli, potem hojici, na koncu pa je obleA?ala. Tudi A?e je veliko hodila, stanja ni bilo moA?no izboljA?ati, ker samo z hojo se teA?av ne da odpraviti.

ManjA?e teA?ave pri hoji ali ravnoteA?ju lahko privedejo do hujA?ih kroniA?nih teA?av

S starostjo zaA?no miA?ice peA?ati. To sprva niti ne opazimo, sA?asoma pa se opeA?anost miA?ic in sklepov, ki je lahko poleg starosti tudi posledica bolezni in poA?kodb, zaA?ne kazati tudi navzven. Najbolje se te majhne teA?ave in nepravilnost pokaA?ejo pri daljA?i ali napornejA?i hoji, ko zaA?nemo recimo krajA?ati korake, vsake toliko loviti ravnoteA?je, se spotikati, zaA?utimo boleA?ine v sklepih, itd.

VeA?ina ljudi ob teh prvih znaki teA?av ne ukrepa, saj jih zgolj pripiA?e starosti ali jih oznaA?i kot posledico kake stare poA?kodbe ali operacije. Vendar Cheap antivert medication A?e ne ukrepamo takoj in teA?ave na saniramo, se lahko le-te razvijejo v kroniA?ne teA?ave s hujA?imi boleA?inami, ki nas v konA?ni fazi prisilijo, da poiA?A?emo pomoA?.

Seveda nekateri ljudje A?e naprej vztrajajo in upajo, da bo boleA?ina izginila sama od sebe, kar pa lahko v konA?ni fazi privede do resnih teA?av v razliA?nih delih telesa (kriA?u, hrbtenici, kolkih, nogah, itd.). Ai??i??i??i??i??asoma pa ignoriranje boleA?in privede tudi do nepokretnosti, saj A?lovek zaradi boleA?in in opeA?anja miA?ic zaradi neaktivnosti v zadnjem A?asu ni veA? zmoA?en premikati okonA?in in hoditi. LaA?je je leA?ati, saj takrat ne boli, s tem pa zaA?nemo moA?no naA?enjati miA?iA?no maso, ki je nujna za normalno delovanje okonA?in za hojo. O posledicah nepokretnosti si preberite veA? na naslednji povezavi.

Zgoraj naA?tete posledice lahko prepreA?imo ali vsaj omilimo s pravoA?asnim ukrepanjem. Pri tem ima lahko pomembno vlogo ravno fizioterapija. Ustrezne vaje in razgibavanje problematiA?nih miA?ic lahko v celoti ali vsaj veliki meri sanirajo ciljne miA?ice in s tem popravi naA?eto stanje, ki bi se s A?asom samo A?e poslabA?alo.

Veliko ljudi misli, da so miA?ice okonA?in tiste, ki so kljuA?ne za hojo in ravnoteA?je. Zato tudi mislijo, da so opeA?ane ali boleA?e miA?ice nog krive za to, da nas bolijo potem tudi kolki, kriA? ali hrbtenica in da zato sA?asoma ne moremo veA? niti hoditi. To je sicer v Wellbutrin sr overdose how much doloA?enih primerih res, saj ima vsak pacient drugaA?no patologijo, vendar kako potem lahko lepo hodijo tisti, ki imajo proteze na nogah in nobene miA?ice?

Za hojo in prepreA?evanje bolei??i??in in dodatnih obrab sklepov zaradi nepravilne hoje so namreA? najpomembnejA?e miA?ice trupa. Pri starejA?ih pa ponavadi najprej opeA?ajo ravno te miA?ice, pri A?emer se le-ti tega sploh ne zavedajo, saj jih ne boli v tistem delu telesa. Dejstvo pa je, da omenjene miA?ice skrbijo za to, da lahko najprej preko dviga kolka in nato premika le-tega naprej, sploh lahko naredimo korak in naslednjega za njim. A?e te miA?ice nimajo dovolj moA?i za te gibe, potem tudi ne moremo delati pravilnih korakov, kaj A?ele dovolj dolgih in elegantnih.

Preventivna fizioterapija in pravilno treniranje ciljnih miA?ic lahko le-te http://nspb.info/wellbutrin-brand-name-price/ okrepi in s tem v veA?ini primerov stanje popravi v celoti. Z obA?asnimi obiski terapevta pa doseA?emo tudi da A?lovek med terapijami bolj redno vadi kot bi sicer, kar pa mu i??i??i??i??i??i??e dodatno izboljA?a stanje.

Kako lahko preventivna fizioterapija pomaga
Fizioterapija podjetja Therapia d.o.o. se loti teA?av pri vsakemu pacientu povsem individualno ai??i?? naj gre za teA?ave z miA?icami trupa ali doloA?enimi miA?icami bodisi zaradi opeA?anosti ali boleA?ine, ki je lahko posledica bolezni, degenerativnih sprememb, poA?kodbe, operacije, itd.

Pomembno je le, da ukrepate A?e pri prvih, najmanjA?ih znakih teA?av in ne A?akate tako dolgo, da le-te postanejo kroniA?ne, s A?imer tvegate tudi hujA?e posledice, kot je poslabA?ana slaba pokretnost ali celo nepokretnost.

Fizioterapija Therapie d.o.o. se loteva rehabilitacije glede na patologijo pacienta. Rehabilitacija je prilagojena zmoA?nostim posameznika, specifiA?nim teA?avam, kot tudi izvoru teh teA?av.

DolgoroA?no je fizioterapija najbolj ustrezen korak, A?e A?elimo sanirati teA?ave, A?e preden se zares pojavijo. Preko pravilnega izvajanja vaj in krepitve ustreznih miA?ic ter uA?enja izvajanja pravilnih gibov ter odstranjevanja napaA?nih lahko teA?ave odpravimo in s tem A?loveku omogoA?imo kvalitetno A?ivljenje brez boleA?in A?e dolga leta.