Fizioterapija na domu

Fizioterapija pri boleA?inah v hrbtenici in kriA?u

Kako odpravimo boleA?ine v kriA?u?

BoleA?ine v kriA?u so najpogostejA?a oblika boleA?in, saj se z njo sooA?i kar 80% prebivalstva in zaradi nje nemalo ljudi postane tudi nepokretnih.

BoleA?ine v kriA?u se nekaterim pojavljajo A?e v rani mladosti, veA?ini pa kasneje v srednjih in zrelejA?ih letih. Vzrokov je veliko, od napaA?ne drA?e, preteA?kega fiziA?nega dela ali poloA?ajev med delom, do napaA?nega dvigovanja, natega kriA?a, zdrsa medvretenA?nih ploA?A?ic, degenerativnih spremembai??i??

BoleA?ine v kriA?u se zaA?no pojavljati v veA?ini primerov postopno in samo pri doloA?enih aktivnostih. Ko pa A?lovek zamenja aktivnost ali poloA?aj se boleA?ina velikokrat pomiri, poslediA?no ljudje te prve znake boleA?in v kriA?u ne vzamemo dovolj resno in A?ez leta se v veliko primerih stanje zaradi tega precej poslabA?a.


Kako se zaA?A?iti kriA??

Ena glavnih miA?ic v telesu, ki stabilizirajo kriA?na vretenca pred gibom je miA?ica musculus transversus, ki je narejena tako, da se, dokler A?lovek nima boleA?in v kriA?u, aktivira tik pred ostalimi miA?icami. To pa pomeni na primer, da mi sedimo naslonjeni na naslonjalo, nato pa hoA?emo vstati. Da vstanemo se moramo najprej poravnati in da se poravnamo moramo aktivirati svoje trebuA?ne miA?ice, ki se skrA?ijo in s tem poravnajo naA?e telo. To naredimo zavestno. NaA?e telo pa, dokler je zdravo oz. dokler ne A?utimo boleA?in v kriA?u, naredi tako, da ko pomislimo, da bomo vstali, se takoj aktivira ta globoka trebuA?na miA?ica, ki poteka od kriA?a okoli cele trebuA?ne votline in se priraA?A?a na sprednji del trebuha. Ko se ta miA?ica aktivira, najprej poravna naA?a kriA?na vretenca v pravilni poloA?aj, tako da so, ko se aktivirajo miA?ice, ki naredijo gib vretenca, A?e v svojem poloi??i??aju in zato lepo zdrsijo drug po drugem, ko se nagnemo naprej.


Zakaj se nam stanje poslabA?uje, A?e ne ukrepamo?

Stanje pa se pri ljudeh, ki se jim A?e zaA?no pojavljati obA?asne boleA?ine v kriA?u, spremeni. Ta globoka trebuA?na miA?ica zaA?ne zamujati in se ne aktivira veA? sama od sebe pred gibom ampak hkrati z moA?nimi povrhnjimi miA?icami, ki naredijo gib. Zaradi soA?asnosti pa ta miA?ica ni dovolj moA?na, da bi kljub temu poravnala vretenca, zato vretenca pred gibom niso poravnana in ne teA?ejo po svojih pravih poteh, tako so neenakomerno obremenjena in boleA?ine se zaA?no poveA?evati in postajajo bolj pogoste in tudi intenzivnejA?e. Zaradi teh stvari se pospeA?ijo tudi obrabe in s tem degenerativne spremembe vretenc.


Kaj je z globoko trebuA?no miA?ico m. transversus?

Globoka trebuA?na miA?ica tako zaA?ne izgubljati svojo funkcijo in zaA?ne propadati. Ostale miA?ice v telesu se s tem, ko propadajo, zoA?ijo in postanejo bolj slabotne. Pri tej miA?ici pa slabotnost nastane zaradi tega, ker, ko propada, se zaA?no v njej delati luknjice kot v siru. Dlje kot propada, veA? je teh luknjic. SlabotnejA?a je miA?ica, bolj zamuja, hitreje se obrabljajo sklepi med kriA?nimi vretenci in bolj se poveA?ujejo boleA?ine.


Je moA?no to slabitev ustaviti in popraviti?

TeA?ave, ki nastanejo zaradi teh stvari za enkrat ni moA?no odpraviti z operacijo, niti s kremami, masaA?oai??i?? MoA?no jih je odpraviti le s fizioterapijo. V Avstraliji so odkrili posebne tehnike za jaA?anje globoke trebuA?ne miA?ice, da lahko zopet prevzame svojo funkcijo in tako v veA?ini primerov zelo ali povsem zmanjA?a boleA?ine v kriA?u. Te vaje so zelo enostavne in zelo teA?ke hkrati. NajteA?je se jih je nauA?iti, izvajajo pa se potem povsem preprosto, brez vsakega truda.


Kdaj se splaA?a zaA?eti z vajami?

Dobro bi bilo, da bi te vaje izvajali vsi kot preventivo, saj bi tako z najmanj truda prepreA?ili tako nezaA?elene boleA?ine v kriA?u. A?e pa so se boleA?ine v kriA?u A?e zaA?ele pojavljati, je dobro, da se teh vaj nauA?ite A?im prej kajti, prej ko ustavimo propadanje miA?ice, prej in z manj truda jo lahko vrnemo v svojo prvotno funkcijo.

Poleg tega pa naredimo veliko manj poA?kodb na sklepih med vretenci, ki pa so dostikrat vzrok za kroniA?no boleA?ino v kriA?u.


Kaj se zgodi, A?e vaj nikoli ne izvajamo?

A?e z vajami nikoli ne zaA?nemo, miA?ica oslabi http://able.manavata.org/?p=6986 do skrajne mere in zato seveda niA? veA? ne pomaga vretencem pri njihovi poravnavi pred gibom v kriA?u. Ker so vretenca venomer postavljena v napaA?en poloA?aj pa se boleA?ine poveA?ujejo, poveA?uje se obraba, vretenca se zaA?no sesedati, hrustanec med vretenci se obrabi, na tistih predelih zaA?no vretenca pritiskati na A?ivce, ki izhajajo iz hrbtenjaA?e. PoslediA?no se zaA?no pojavljati tudi boleA?ine po nogah. NajpogostejA?a tovrstna boleA?ina, katere vzrok je v kriA?u, boleA?ina pa se zrcali po nogi navzdol, je tako imenovani iA?ias.

Pomembno je povedati, da se pri vseh ljudeh ne bodo pokazali vsi ti znaki in ti simptomi. Pri nekaterih napredujejo hitreje, pri drugih pa poA?asneje. Pomembno je tudi, da se zavedamo, v katero smer zdravje pelje in da se samo od sebe ne bo izboljA?alo ter da imamo pri vsem tem veliko vlogo sami, kako daleA? bomo pustili, da poA?kodbe napredujejo.


Kaj vse je pomembno pri teh novo odkritih vajah proti boleA?inam v kriA?u?

Pomembno je veliko stvari, od dihanja, pravilne drA?e do pravilnega poloA?aja kriA?nih vretenc, da ima globoka trebuA?na miA?ica kar najboljA?i poloA?aj za trening. Pomemben je obA?utek, kako napeti miA?ico, kako zadrA?ati napeto ter kako z napeto miA?ico izvajati A?e druge vaje.

Vse to se je teA?ko nauA?iti, vendar se naA?i pacienti po naA?em sistemu te stvari nauA?ijo v dveh do treh urah terapije. Te pa so v daljA?em razmaku, da se lahko pacienti v doloA?enih segmentih zvadijo pred naslednjo terapijo. Po konA?anih terapijah pa dobijo A?e vsa navodila s slikami ai??i?? kaj, kdaj in kako morajo vaditi naprej, da se izognejo morebitnim napakam pri vadbi.


Poznajo te vaje A?e vsi fizioterapevti?

Te vaje A?e niso tako dolgo znane, zato jih vsi fizioterapevti A?e ne poznajo. Nekateri izvajajo vaje za kriA? A?e po starem sistemu, ki pa ima nekaj napak, oziroma pomanjkljivosti in prav zaradi tega je zelo pomembno, da za vaje poiA?A?ete fizioterapevta, ki nove vaje A?e obvlada.


Primer iz prakse:

V praksi smo imeli zelo veliko bolnikov, ki so zaradi boleA?ine v kriA?u poiskali pomoA? pri nas. BoleA?ine v kriA?u se jim zaA?no pojavljati zaradi razliA?nih vzrokov, ki pa nato naA?e paciente dostikrat privedejo do zelo moA?nih boleA?in in jim na koncu onemogoA?ijo celo hojo.

Za primer bom opisal bolnika P.L., katerega obravnavamo ravno sedaj. Bolnik ni imel nikoli teA?av s kriA?em, nakar so mu v 63. letu zaradi sladkorne bolezni amputirali desno nogo. Ker je bil dovolj pokreten in ni imel nobenih teA?av s srcem, je v Univerzitetnem zavodu za rehabilitacijo SOA?A dobil protezo, s katero se je lepo nauA?il hoditi in tako je A?ivljenje tri leta teklo normalno naprej.

Po treh letih pa so se zaA?ele pojavljati boleA?ine v kriA?u, zato ker kriA? ni bil veA? enakomerno obremenjen in ker je bila hoja zaradi proteze nekoliko spremenjena. Te boleA?ine so se v nekaj mesecih stopnjevale in bolnik zaradi boleA?in ni mogel veA? vstati iz voziA?ka, ker so se mu le-te ob stoji tako zelo poveA?ale. To je bil trenutek, ko se je odloA?il, da k sebi domov povabi fizioterapevta.

Ugotovili smo, da ima slabotno tako notranjo trebuA?no miA?ico kot tudi zunanje miA?ice. Skupaj smo jih zaA?eli jaA?ati in jih v kombinaciji ojaA?ali do takA?ne mere, da smo pacienta v mesecu in pol postavili nazaj na noge. Med tem A?asom smo se nauA?ili tudi hoditi, pacientu pa so se boleA?ine tako zmanjA?ale, da je lahko povsem prenehal jesti tablete proti boleA?inam. Sedaj jaA?amo A?e ostale miA?ice, ki so med A?asom, ko ni hodil oslabele, da bolnika zopet usposobimo za normalno A?ivljenje, tudi za hojo po stopnicah in podobno.

m

KakA?ne teA?ave se pojavljajo ob boleA?inah v hrbtenici in kriA?u?

 • TeA?ave z odvajanjem vode in blata,

 • omrtvelost v presredku in spolovilu,

 • omrtvelost, zbadanje ali slabost v obeh nogah,

 • nestabilnost v pokonA?nem poloA?aju,

 • teA?ave pri premikanju nog…

k

Kaj lahko poslabA?a boleA?ine v kriA?u?

 • Nepravilni poloA?aji telesa,

 • slabe navade, kot so uporaba nizkih, mehkih sedeA?ev in leA?iA?A?,

 • dolgotrajno sedenje, voA?nja in leA?anje,

 • dolgotrajni enaki poloA?aj telesa pri delu,

 • nepravilno dvigovanje teA?kih bremen

 • http://www.xk-industry.com/?p=10202 napetost in zaskrbljenost…

m

Stanja, ki vplivajo na pojav boleA?ine v kriA?u so:

 • PoA?kodbe ob dvigu teA?kega bremena,

 • nenavadni in nenadni gibi,

 • okvara medvretenA?ne ploA?A?ice,

 • osteoartroza hrbtenice,

 • psiholoA?ki in socialni dejavniki,

 • noseA?nost,

 • kroniA?na vnetja,

 • ateroskleroza…

m

Zato ne A?akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled.

P.s.: Pomembno je dodati, da si lahko z nestrokovno fizioterapijo naredite veA? A?kode kot koristi, kar pa vas lahko stane vaA?ega zdravja in http://newlifechineselaundry.com/2018/02/15/buy-propecia-in-australia-with-paypal/ nepopravljivih posledic. Therapia d.o.o.