Fizioterapija na domu

Fizioterapija pri boleA?inah v sklepih

Vas bolijo sklepi?

Sklepi omogoA?ajo razliA?nim delom telesa premikanje v razliA?nih smereh. V starejA?ih letih so boleA?ine v sklepih pogost pojav. BoleA?ine v sklepih se v veliko primerih jemljejo premalo resno, zato pa prav zaradi le-teh najveA? ljudi obleA?i v postelji.

- BoleA?ine v sklepih so resna teA?ava!

- Kaj se zgodi, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

- Kako si lahko pomagamo?

- SporoA?ilo gospe Petek


BoleA?ine v sklepih so resna teA?ava!

VeA?inoma se zaA?no boleA?ine v sklepih pojavljati sorazmerno s starostjo. Vendar za njih ni kriva sama starost, ampak degenerativne spremembe, ki zaA?no nastajati v tem obdobju. To so sesedanje kosti, obraba, revma, osteoporoza, kalcinacije, poA?kodbeai??i?? Ti dejavniki so resna teA?ava za posameznika, saj mu omejijo veliko aktivnosti, poleg tega pa mu spremenijo njegov lasten vzorec hoje, kar pa poslediA?no povzroA?i boleA?ino A?e v drugih sklepih.


Kaj se zgodi, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

BoleA?ina na eni strani telesa se zaradi spremenjenega vzorca prenese na drugo stran telesa, ker jo poslediA?no preveA? obremenjujemo. Nemalokrat se pojavi tudi boleA?ina v kriA?u, ki pa se zaradi drugaA?ne podzavestne drA?e med hojo velikokrat zrcali navzdol v noge, najveA?krat pa boli le lokalno, med tem ko je A?lovek na nogah. Velikokrat ljudje zaA?no hoditi tako, da z telesom moA?no nihajo levo in desno, kar pa poleg ne ravno lepega zunanjega izgleda zopet povzroA?a A?e dodatne boleA?ine A?e v drugih sklepih.

A?e najprej skrajA?amo boleA?ine v enem sklepu in A?e ne ukrepamo, nam to povzroA?i boleA?ino A?e v drugih sklepih in posledica tega je, da A?lovek veA? miruje kot pa se giblje. Ker pa gre v veA?ini primerov za starejA?e ljudi, po navadi dokaj hitro pride do stanja, ko ima posameznik le A?e toliko kondicije, da gre lahko A?e samo na straniA?A?e in kaj kmalu tudi to ni veA? mogoA?e, kar pa pomeni, da bolnik zaA?ne veA?ino A?asa preA?ivljati v postelji in poslediA?no se pojavijo A?e drugi problemi kot so zaprtje, inkontinenca, razjede, pljuA?nice, depresija


Kako si lahko pomagamo?

Veliko se da narediti, A?e pri tovrstnih teA?avah obiA?A?emo strokovnjaka . VeA?ina jih sicer najbolj poudarja, da je potrebno ojaA?ati miA?ice okoli prizadetega sklepa, kar je zelo pomembno, a tudi kako ojaA?amo miA?ice ni vseeno. Pomembno je vedeti, da pri obrabi sklepov ne smemo obremenjevati sklepa in ga hkrati gibati, ker s tem obrabo in boleA?ine samo A?e poveA?ujemo. V teh primerih je torej potrebno izvajati izometriA?ne vaje ali pa vaje, pri katerih teA?o telesa odvzamemo, kot na primer plavanje ali kolesarjenje.

Pri poA?kodbah pa veljajo drugaA?na pravila, ki jih je potrebno upoA?tevati, da si sklepa pri vajah, namesto da bi ga izboljA?ali, A?e dodatno ne poA?kodujemo. NaA? primer iz prakse: Gospa Petek, 79, si je zlomila del tibije v kolenu. Dobila je mavec za mesec in pol in po odstranitvi je imela velike boleA?ine v gleA?nju in v kolenu. Ugotovili smo, da je za boleA?ine v gleA?nju kriva fibula, ki se je zarasla s tibijo. Z gospo Petek smo izvajali manualno terapijo, tako da sta fibula in tibija zopet zaA?eli drseti druga ob drugi, kar je zelo zmanjA?alo boleA?ino v gleA?nju. Sledila je manualna terapija za koleno. S primernimi vajami za moA? in vzdrA?ljivost miA?ic ter za veA?jo gibljivost je pri gospe postalo koleno popolnoma gibljivo, mi pa smo ji omogoA?ili, da lahko skrbi sama zase in hodi po stopnicah ter tudi v naravi.


SporoA?ilo gospe Petek

Zelo sem sreA?na, da so na svetu A?e takA?ni strokovnjaki. Strokovnjaki, ki ti potem, ko se A?e predaA?, ko misliA? da ne boA? nikoli veA? hodil in da boA? imel vedno velike boleA?ine, dajo spoznanje, da se te teA?ave lahko skoraj popolnoma odpravijo. In na koncu lahko spoznaA?, da A?ez A?as skoraj ne veA?, da je bilo kdaj kaj narobe.


Zato ne A?akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled. A?e potrebujete usposobljenega terapevta na dom, obiA?A?ite stran therapia-dom.

P.s. Pomembno je povedati, da si lahko z nestrokovno fizioterapijo naredite veA? A?kode kot koristi, kar pa vas lahko stane vaA?ega zdravja in nepopravljivih Order levlen side posledic. Therapia d.o.o.


BoleA?ina v sklepih nastane zaradi razliA?nih vzrokov:

 • revma

 • obraba

 • osteoporoza

 • poA?kodbe

 • degenerativne spremembe

 • kalcinacija

 • Best cannabis seeds bank

  in A?e mnogih drugih dejavnikov

mn

Kdaj je potrebno poiskati pomoi??i??? Ko:

 • je boleA?ina ali oteklina huda,

 • v sklepu poka,

 • ne morete premikati poA?kodovanega sklepa,

 • sumite, da gre za pretrganje miA?ice ali zlom kosti,

 • je poviA?ana telesna temperatura,

 • imate obA?utek mravljinA?enja,

 • je prizadeti predel topel in rdeA?.

m

Kdaj se pojavljajo boleA?ine v sklepih?

 • pri teA?kem telesnem delu ali naporu

 • ob opravljanju dela v prisilni telesni drA?i

 • pri prevelikih telesnih obremenitvah

 • po manjA?ih poA?kodbah

 • zaradi okuA?b

 • Topamax generic available

 • zaradi staranja sklepov pri starejA?ih

m

S fizioterapijo nad revmo

Revmatoidni artritis, po domaA?e revma, je bolezen, ki prizadene najprej male in nato A?e velike sklepe. Je neprijetna in boleA?a. Posledice prepreA?ujemo in lajA?amo s fizioterapijo.


Revma se veliko pogosteje pojavlja pri A?enskah kot pri moi??i??i??i??i??i??i??i??kih, po statistiki sodeA?, trikrat bolj prizadene predstavnice neA?nejA?ega spola. NapaA?no je sklepati, da je revma bolezen starejA?ih ljudi, saj se lahko pojavi tako zgodaj v otroA?tvu ali v dobi odraA?A?anja, kot pri noseA?nicah in seveda tudi kasneje. Svoj vrhunec revma dosega med 30. in 55. letom starosti.

Prvotno se znaki kaA?ejo v obliki boleA?ih in zateklih malih sklepov, najpogosteje v jutranjih urah, ko A?lovek vstane iz postelje in A?uti otrdelost in okorelost v sklepih, ki jo spremlja boleA?ina ob vsakem hotenem gibu. S A?asom in gibanjem boleA?ina in oteklina upadeta ter konA?no popolnoma izgineta in A?lovek A?ez dan pozabi na jutranje teA?ave. Seveda le do naslednjega jutra, ko se celotna zgodba ponovi.

ZaA?etni znaki revmatizma so torej boleA?ina in oteklina, pordela koA?a na mestu vnetja, boleA?e gibanje, poleg tega pa A?e boleA?ine v hrbtenici, ob sklepih, v miA?icah, prizadeti so lahko tudi koA?a, A?utila, A?ivci in notranji organi. Tisto, kar je A?e bolj nevarno kot sami prvi znaki, so posledice zaradi teh znakov, saj nas oteklina in boleA?ina ovirata pri gibanju in vsakodnevnih dejavnostih. Tako se A?lovek ob prvih znakih revmatizma zaA?ne izogibati gibanju, aktivni vadbi in uporabi sklepov in miA?ic, kar pa neizogibno vodi v poslabA?anje stanja ai??i?? stopnjevanje znakov, poveA?anja otekline in boleA?ine. DolgoroA?no pa A?e do spremembe v delovanju sklepa, dodatne poA?kodbe hrustanca, izgube miA?iA?ne mase in moA?i, zmanjA?anja obsega gibljivosti in ne nazadnje v deformacijo tako malih kot velikih sklepov, kar prepoznamo kot tipiA?no ukrivljenost prstov, kolen, hrbtenice itd.

VA?asih so bili mnenja, da je pri revmatizmu kljuA?nega pomena poA?itek in mirovanje, saj naj bi tako prepreA?ili nadaljnjo poA?kodbo hrustancev in ohranili sklep A?im dlje v A?im boljA?em stanju. Pa vendar temu ni tako! A?loveA?ki sklepi so namenjeni gibanju in ne mirovanju. Sklep se med gibanjem maA?e s sklepno tekoA?ino in to je tisto kar ga ohranja v boljA?em stanju, saj mu sklepna tekoA?ina dovaja vsa potrebna hranila in gradbene elemente za obnovo.

Torej A?e A?elimo svoje sklepe ohraniti uporabne in funkcionalne kar se da dolgo, jih moramo uporabljati, torej gibati!

Uporabne metode fizioterapije

Pri bolnikih z revmatskimi teA?avami, lahko uspeA?no uporabljamo A?tevilne fizioterapevtske metode. Katere metode bomo uporabili, se odloA?amo na podlagi trenutnega stanja bolezni, saj je za revmo znano, da se izmenjujejo obdobja, ko je vnetje aktivno, vsi simptomi se izrazito odraA?ajo in obdobja, ko je vnetje v mirovanju in se vsi znaki umirijo.

Pri pacientih so uporabne razliA?ne individualne vaje za gibljivost sklepov, za raztezanje in krepitev miA?ic ter za vzdrA?evanje vzdrA?ljivosti.

Poleg tega pa se posluA?ujemo A?e razliA?nih metod sproA?A?anja-relaksacijske tehnike, hidroterapije, termo terapije in krio terapije, masaA?e boleA?ih predelov ali celega telesa, balneoterapije, manualne terapije s sklepno mobilizacijo, dihalnih vaj in A?tevilnih drugih.


Hallux valgus

Hallux valg

Kot vidimo, je A?tevilo razliA?nih metod in tehnik kar veliko, a niso vse primerne ob vsakem A?asu.

Tako se v fazi aktivnega vnetja, ko so sklepi zelo zateA?eni, topli, odebeljeni, boleA?i in otrdeli ter vsakrA?no gibanje povzroA?a moA?ne boleA?ine, posluA?ujemo krio terapije, masaA?e z ledom, uporabljamo hladne obloge in kopeli, hladna razprA?ila, vaje za vzdrA?evanje obsega gibljivosti ter izometriA?ne vaje za moA? miA?ic. Vaje za obseg gibljivosti so izrednega pomena, saj je kljub boleA?ini sklep potrebno gibati v polnem obsegu, da se sklep maA?e z sinovialno tekoA?ino in da se prepreA?i krA?enje obsklepnih struktur, ki vodijo v skrajA?anje miA?ic in deformacijo sklepov, dolgoroA?no pa do nepovratnega zmanjA?anja obsega gibljivosti. Ker pa v tej fazi ne A?elimo sklepa po nepotrebnem dodatno obremenjevati, hkrati pa moramo poskrbeti za vzdrA?evanje miA?iA?ne moA?i, uporabljamo A?e izometriA?ne vaje, pri katerih napenjamo posamezne miA?ice, ne da bi pri tem priA?lo do giba v sklepu in s tem do provociranja dodatne boleA?ine.

V fazi vnetja v mirovanju, ko se simptomi umirijo, sklepi niso topli in odebeljeni in boleA?ina ni izrazita, pa lahko sklepe ogrevamo, uporabimo tople brisaA?e, termofor, vreA?ico za tople obloge – termopak, toplo prho in kopel. V tej fazi ogrevanje sklepov in obsklepnih struktur pripomore k veA?ji elastiA?nosti vezivnih tkiv, veA?ji proA?nosti miA?ic in veA?jemu obsegu gibljivosti posameznih sklepov. V tem obdobju lahko delamo na izboljA?anju gibljivosti sklepa, A?e je v akutni fazi vnetja priA?lo do poslabA?anja. Prav tako lahko v tem obdobju izvajamo vse vaje za miA?iA?no moA? in vzdrA?ljivost, lahko se posluA?ujemo tako izometriA?nih vaj (pri napenjanju miA?ice ne pride do giba v sklepu) kot izotoniA?nih vaj, pri katerih napenjanje miA?ice spremlja izvajanje giba v doloA?enem sklepu. Primerne so vse fiziA?ne aktivnosti, saj ni prisotne nobene veA?je boleA?ine.

NajpomembnejA?i cilji fizioterapije so zmanjA?anje boleA?ine, vzdrA?evanje obsega gibljivosti in vzdrA?ljivosti, krepitev miA?ic in ohranjanje miA?iA?ne mase, ohranjanje samostojnosti in funkcionalne sposobnosti.

Na zaA?etek in razvoj revmatiA?nega obolenja imamo z naA?inom A?ivljenja le manjA?i vpliv, prav tako ni bistvenega pomena genska nagnjenost. Ko se obolenje priA?ne in se pokaA?ejo prvi znaki, je pomembno, da jih znamo prepoznati in pravilno obravnavati.

S pravilnim, rednim in pravoA?asnim ukrepanjem si lahko prihranimo A?tevilne trenutke boleA?ine in neugodja. Nekateri se revme lotijo z zdravili, drugi z zeliA?A?i, tretji z mazili, A?etrti pa po neki svoji metodi.

Med uspeA?ne metode za ohranjanje kvalitete sklepov in vzdrA?evanje njihove uporabnosti ter vplivanje na boleA?ino in druge znake, ki spremljajo revmo, spadajo tudi A?tevilne fizioterapevtske metode.

Fizioterapevtske tehnike so telesu prijazne, niso invazivne in A?e so pravilno izbrane in uporabljene, ne povzroA?ajo nobenih stranskih uA?inkov ali posledic.