Fizioterapija na domu

Fizioterapija pri starejA?ih


Vsak dan obiskujemo nove in nove paciente, ki imajo zaradi starosti najrazliA?nejA?e teA?ave.

Pomagamo vam v razliA?nih stanjih:

- veA?ina nas pokliA?e, ko imate teA?ave s hojo in mi vas postavimo nazaj na noge tako dobro, da skoraj vsi lahko po rehabilitaciji opravljate vse aktivnosti, ki ste jih pred tem, mnogi pa so celo v veliko boljA?i formi.

Dostikrat pa vam lahko pomagamo tudi:

- nudimo terapijo ljudem z boleA?inami v sklepih in hrbtenici,

- po rehabilitaciji v drugih institucijah, da z rehabilitacijo A?e nadaljujete in napredujete, saj dokler niste povsem samostojni, brez boleA?in in brez pripomoA?kov ali pa se nanje minimalno upirate, obstaja zelo velika moA?nost, da se bo zaradi obremenjevanja rok pojavila boleA?ina v ramenih in boste tako celo obleA?ali,

- nekateri hodite tako slabo, da ste mnenja, da ne boste nikoli sprejeti na rehabilitacijo v Univerzitetni rehabilitacijski inA?titut Republike Slovenije – SoA?a, pa vendar vam mi kljub temu A?e veliko pomagamo, z vami A?e dosti napredujemo in z veA?ino vseeno shodimo vsaj toliko, da lahko sami odkorakate do straniA?A?a, kuhinje…

- z naA?imi terapijami obvarujemo leA?eA?e bolnike pred dekubitusi, pljuA?nicami…

- svojce bolnikov nauA?imo kako rokovati z bolnikom pri negi ali vajah, da se kar najmanj utrudijo in hkrati naredijo nego ali vaje na terapevtski naA?in.

Za vse starejA?e bolnike, ki teA?ko hodite ali imate druge boleA?ine in teA?ave, je prvi obisk na domu diplomiranega fizioterapevta BREZPLAA?EN, da se lahko z njim pogovorite. On vam iz izkuA?enj pove, kaj vse bomo lahko pri vas A?e dosegli.

Ko pridete v zrela leta je vedno tako, da prej ko zaA?nete z rehabilitacijo, dlje ste samostojni, kar pa omogoA?i veA?jo kvaliteto A?ivljenja vam in svojcem, zato ne odlaA?ajte in nas pokliA?ite na Seroquel xr no prescription 040 858 959 ter se naroA?ite na BREZPLAA?NI pregled.

P.s. Pomembno je povedati, da si lahko z nestrokovno fizioterapijo naredite veA? A?kode kot koristi, kar http://norilskstud.ru/skunk-seeds-1/ pa vas lahko stane vaA?ega zdravja in nepopravljivih posledic. Therapia d.o.o.


Ste priA?li v zrela leta in bi radi A?e dolgo skrbeli zase?


StarejA?i so zaradi degenerativnih sprememb in kroniA?nih bolezni veliko bolj izpostavljeni najrazliA?nejA?im okvaram gibal in boleA?inam kot pa mlajA?i ljudje.

- StarejA?i bi morali za ohranjanje kondicije zaA?eti vsakodnevno izvajati pravilne vaje.

- Kaj se zgodi, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

- Kako si lahko pomagamo?

- SporoA?ilo gospe Alojzije


StarejA?i bi morali za ohranjanje kondicije zaA?eti vsakodnevno izvajati pravilne vaje.

StarejA?i so zaradi degenerativnih sprememb in kroniA?nih bolezni veliko bolj izpostavljeni najrazliA?nejA?im okvaram gibal in boleA?inam kot pa mlajA?i ljudje. Zaradi degenerativnih sprememb, predvsem v hrbtenici in sklepih, se pojavijo moA?ne boleA?ine, veA?inoma predvsem, ko so ljudje na nogah, svoje pa dodajo tudi kroniA?ne bolezni, kot so arterioskleroza, osteoporoza, poviA?an krvni pritisk, sladkornaai??i??

Razveseljiva novica je, da lahko z redno vsakodnevno telovadbo in s pravilnimi vajami vplivamo na preprei??i??i??i??evanje in zaviranje, tako kroniA?nih bolezni kot degenerativnih sprememb.


Kaj se zgodi, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

NajlaA?je vam ponazorimo s primerom gospe Alojzije, 83 let. Gospa Alojzija je bila zdrava starejA?a gospa, ki je A?e po pred enim letom popolnoma z lahkoto sama skrbela zase. Lani so se ji zaA?ele teA?ave, na zdravniA?kem pregledu so ji odkrili rahlo poviA?an krvni pritisk in pa rahlo osteoporozo. Za oboje je dobila zdravila, poleg tega pa ji je zdravnik svetoval naj vsak dan A?e malo telovadi. Gospa Alojzija je vzela telovadbo zelo resno in vsak dan izvajala vaje, katere si je zapolnila iz svoje mladosti. A?ez nekaj tednov so se ji pojavile velike boleA?ine v kriA?u in ker je z vajami vztrajala je dobila A?e iA?ias.


Kako si lahko pomagamo?

Gospa Alojzija je poklicala v naA?e podjetje in povedala, da potrebuje fizioterapijo zaradi boleA?in v kriA?u in nogi. Ko smo zaA?eli s terapijo, smo ugotovili da je vaje izvajala zelo narobe in si s tem zaradi zaA?etka osteoporoze in zaA?etnih degenerativnih sprememb povzroA?ila velike boleA?ine. Po nekaj terapijah, smo gospo nauA?ili pravilnih vaj in ko jih je izvajala par mesecev, so ji zginile tudi boleA?ine, hkrati pa je veliko pridobila na fiziA?ni in psihiA?ni kondiciji.

A?e bi gospa Alojzija takoj zaA?ela izvajati pravilne vaje, bi se ji boleA?ine sploh ne pojavile, poleg tega pa bi veliko naredila za izboljA?anje svojih zaA?etnih kronii??i??nih bolezni.


SporoA?ilo gospe Alojzije

Zelo sem hvaleA?na terapevtom podjetja Therapia. A?al nisem vedela, da bi morala takrat poklicati njih, da bi me nauA?ili pravilno izvajati vaje in si nebi nakopala na glavo toliko teA?av. Vendar sem sedaj zelo vesela, da se je vse dobro izteklo.
Zakaj starejA?i potrebujejo fizioterapijo?

StarejA?i so zaradi degenerativnih sprememb in kroniA?nih bolezni veliko bolj izpostavljeni kot mlajA?i odrasli ljudje. Veliko prej se jim pojavijo moA?ne boleA?ine v kriA?u, veliko prej dobijo iA?ias in pa tudi druge bolezni, ki jim moA?no spremenijo tok A?ivljenja. Med takA?ne bolezni lahko A?tejemo moA?gansko kap, srA?ni infarkt in A?e mnoge druge.

Zato je za starejA?e nujno, da zaA?no z zdravo prehrano in gibanjem, A?e do takrat A?e niso. Seveda s pravilnim gibanjem Purchase lady era 100mg , ki prepreA?uje te bolezni po drugi strani pa, A?e A?e nastanejo, maksimalno omili njihove posledice.

Zdravstvene teA?ave starejA?ih:

 • Visok krvni tlak

 • Osteoporoza

 • Revma

 • Ateroskleroza

 • MoA?ganska kap

 • Alzheimerjeva bolezen (je najpogostejA?a oblika demence)

 • Parkinsonova bolezen (bolezen A?ivA?evja)

 • Sindrom nemirnih nog

 • Glavkom

 • Rak

 • KroniA?na obstruktivna pljuA?na bolezen (bolezen z zaporo dihal)

 • Menopavza

 • Demenca

 • Depresija

 • TeA?ave s prostato

 • Motnje erekcije

 • A?ezmerno aktivni seA?ni mehur

 • KroniA?na ledviA?na bolezen

m

Vzroki za boleA?ino

BoleA?ina pri ljudeh se pojavi zaradi bolezni, starosti, dogodkov v preteklosti in kroniA?nih bolezni. Veliko starostnikov ima bolezni, ki jih spremlja boleA?ina. To so bolezni srca in oA?ilja, spremembe miA?iA?no in kostnega sistema, sladkorna bolezen, rakava bolezen, boleA?ina v kriA?u, stare poA?kodbe ali operacije, obolenja A?ivA?nega sistemaStarejA?i doA?ivljajo boleA?ino drugaA?e. Na to vplivajo poleg sprememb v A?ivA?nih poteh tudi duA?evni dejavniki in vplivi zaradi starostnih sprememb. Zaradi zmanjA?anja gostote A?ivlnih vlaken, bolnik ne reagira takoj na boleA?ino. Upade koncentracija snovi, zato bolnik slabo prenaA?a hudo boleA?ino. V starosti se veA?krat pojavi depresija. BoleA?ino spremlja depresija, ni pa vsaka depresija posledica boleA?ine.

kjjk

Ne A?akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled.