Fizioterapija na domu

KlasiA?na masaA?a

Ai??

Zakaj je pomembna sproA?A?ujoA?a masaA?a?

V danaA?njem svetu, znaA?ilnem po hitrem tempu A?ivljenja, pomanjkanju A?asa in veliko obveznosti, si le redkokateri posameznik vzame A?as, da poskrbi zase, svoje telo in s tem za svoje zdravje.

Posledica takA?nega hitrega http://npartner.com.br/buy-fincar-uk/ A?ivljenjskega tempa, narave delovnega mesta in stres imajo uniA?evalen vpliv na A?loveka. Pogosto se zgodi, da so ljudje tako vpeti v svojo vsakdanjo rutino, da se preprosto ne zmorejo veA? odklopiti od dela in si vzeti trenutek le zase in za svoje zdravje.

Phone tracker, Sms spy.

BoleA?ine v vratu, kriA?u, kroniA?na napetost miA?ic, pogosti prehladi, utrujenost, glavoboli, razdraA?ljivost, nespeA?nost in napeti odnosi so eden najpogostejA?ih znakov preobremenjenih ljudi, kar kasneje vodi do hujA?ih teA?av z zdravjem in poslediA?no do bolezni.

MasaA?a je eden najstarejA?ih znanih naA?inov zdravljenja http://mochammad-rifqi.mhs.narotama.ac.id/2018/02/12/what-are-the-side-effects-of-generic-fosamax/ , kar jo pozna A?loveA?tvo. PrviA? je omenjena v kitajski knjigi 2700 let pred Kristusom. V starogrA?ki in rimski literaturi je pogosto omenjena. O njenih uA?inkih je pisal tudi Hipokrat.

UA?inki masaA? so:

KlasiA?na masaA?a telesa ne vpliva samo na izboljA?anje toka krvi in limfe, ampak posredno zelo ugodno vpliva na A?ivA?evje, predvsem na vegetativni A?ivA?ni sistem. MasaA?a deluje A?e na presnovo, kar se kaA?e v boljA?i izrabi hrane, boljA?i prebavi in izloA?anju prekomerne vode iz telesa.

Glavni uA?inek masaA?e je izboljA?ana prekrvavitev ter boljA?a oskrbljenost z limfo, kar je osnova za izboljA?anje presnove. To je posledica refleksnega A?irjenja malih in manjA?ih arterij in mehaniA?no pospeA?enega odplavljanja krvi v venoznem obtoku. PospeA?itev in poveA?anje krvnega obtoka je refleksni odgovor na draA?ljaj, zaradi stiskanja in popuA?A?anja, in zaradi medsebojnega dotikanja notranjih sten krvnih A?il pri masaA?i. BoljA?o prekrvavitev znatno podpira tudi razA?irjanje krvnih A?il, ki ga zaradi trenja povzroA?a nastajajoA?a toplota.

Najbolj viden je uA?inek masaA?e na koA?i. IzboljA?anje presnove in koA?nega dihanja doseA?emo predvsem mehaniA?no z odstranitvijo povrA?inskih, mrtvih roA?evinastih slojev in lusk, kakor tudi izloA?kov znojnih in lojnih A?lez. Z masaA?o omehA?amo tudi podkoA?no celiA?je in zmajA?ujemo moA?nost zlepljenja koA?e s podlago. Prekomerno nabiranje tekoA?ine in tolA?A?e, razne zatrdline in vozlaste spremembe ali celo brazgotine, z ustrezno masaA?o obA?utno zmanjA?amo.Omeniti je potrebno A?e izboljA?anje krvne slike, zniA?anje utripa, krvnega pritiska, krvnega sladkorja, zniA?anje koliA?ine kisline in poveA?anje alkalnih rezerv, vaA?nih za vezavo odveA?ne mleA?ne kisline.

UA?inek masaA?e pa je najtrajnejA?i na miA?iA?evju. Predvsem gre za izboljA?anje prekrvavljenosti zaradi boljA?ega dovajanja kisika, grozdnega sladkorja, drugih potrebnih energetskih in za presnovo miA?ic vaA?nih snovi ter zaradi hitrejA?ega odvajanja presnovkov, predvsem tistih, ki povzroA?ajo utrujenost (mleA?na kislina). Prekrvavljenost se lahko poveA?a do osemkratno.

VaA?ni uA?inek je tudi omehA?anje in raztegnitev posameznih miA?iA?nih vlaken in odstranitev miA?iA?nih zatrdlin, ki jih povzroA?ajo motnje v lokalni presnovi in previsok, predolgotrajen miA?iA?ni napon. To povzroA?a zmanjA?anje sposobnosti relaksacije in nagnjenje h krA?em. MasaA?a sklepov in vezi je zlasti pomembna, ker pospeA?uje cirkulacijo limfe in poveA?uje izloA?anje sklepne mazi ter tako sklepe ohranja proA?ne in gibljive.