Fizioterapija na domu

Terapevtska masaA?a

Terapevtska masaA?a hrbta, je masaA?a pri kateri lajA?amo kroniA?ne boleA?ine v hrbtu (vratni, prsni in ledveni predel), ki nastajajo zaradi prisiljene drA?e, prekomernega sedenja, zakrA?enosti miA?ic, kot posledica stresa, bolezni in starih poA?kodb.
Terapevtska masaA?a je kombinacija veA? razliA?nih tehnik, glede na potrebe strank oziroma glede na teA?ave, ki jih ima stranka. UA?inek masaA?e je takojA?en, za trajnejA?o reA?itev teA?av pa je potrebno vsaj nekaj rednih obiskov.
Terapevtska masaA?a hrbtenice je izjemna masaA?na tehnika. Njene korenine segajo A?e od stare GrA?ije in Rimskega imperija naprej. Z masaA?o poveA?amo prekrvavitev in sproA?A?anje miA?ic, ki potekajo vzdolA? hrbtenice ter tako olajA?amo pritisk na A?ivce, s tem pa se zmanjA?a boleA?ina. Ugodne posledice po masaA?i so manjA?a boleA?ina, sproA?A?en hrbet in seveda boljA?e sploA?no psihiA?no in fiziA?no poA?utje. Terapevtska masaA?a hrbtenice je izjemna masaA?a, ki lahko veliko pripomore pri vseh laA?jih in teA?jih teA?avah s hrbtenico, pri hudih kroniA?nih problemih in boleznih hrbtenice ter poA?kodbah, nastale pri delu ali A?portu. MasaA?a se odsvetuje le pri ljudeh, ki imajo akutna vroA?inska stanja, sveA?e zlome in poA?kodbe, nalezljive bolezni ter maligna obolenja.
Terapevtska masaA?a hrbtenice je zelo uA?inkovita metoda, ki odpravlja miA?iA?ne zatrdline- vozle v miA?icah hrbtenice in v predelu ramenskega obroA?a. Vsakdo, ki ima sedeA?e delo ali delo za raA?unalnikom in ga opravlja veA? let, ima obA?asne manjA?e teA?ave s hrbtom in miA?iA?ne zatrdline- vozle v ramenih, vratu in hrbtenici. Skozi A?as to privede do hujA?ih teA?av z drA?o in hrbtenico, kar vodi do kasnejA?ih kroniA?nih boleA?in in deformacij hrbtenice. Posledice takA?nega naA?ina dela in A?ivljenja bodo kasneje problem za tiste, ki ne bodo danes glede tega kaj ukrenili zase. V Stari GrA?iji in Rimskem imperiju je bila masaA?a naA?in A?ivljenja in skrb za svoje telo, ki so si ga ljudje privoA?A?ili v rednih presledkih ter tako preventivno skrbeli za svoje zdravje. Ena terapija vam omili teA?ave za nekaj A?asa in dni, redna terapija pa vas lahko ohrani mlajA?e in bolj zdrave dalj A?asa, to pa se odraA?a v kasnejA?i kvaliteti vaA?ega A?ivljenja in trenutnih koristnih uA?inkov masaA?e.

http://nhactruyenthong.com/?p=7721

Terapevtska masaA?a namreA? zmanjA?uje stres in odpravlja boleA?ine v ledvenem, prsnem in vratnem delu hrbtenice. S pritiski in vibracijo na akupresurne toi??i??i??i??i??i??i??i??ke, razporejene ob hrbtenici in z izbranimi eteriA?nimi olji dodatno lajA?amo teA?ave kot so stres, miA?iA?na napetost, boleA?ine.
Predvsem lahko terapevtska masaA?a obA?utno izboljA?a stanje pri boleA?inah v hrbtenici (hernija, lumbago, iA?ijas, razna degenerativna obolenja hrbteniceai??i??.). S terapevtsko masaA?o uspeA?no lajA?amo teA?ave gibalnega aparata, ki so posledica poA?kodb ali pa kroniA?nih boleA?inskih stanj (boleA?ina v kriA?u, v vratu, ai??i??).
Zaradi A?edalje hitrejA?ega in bolj stresnega naA?ina A?ivljenja je nujno obA?asno razbremeniti telo s terapevtsko masaA?o ter tako skrbeti za svoje telo. Na ta naA?in lahko teA?ave omilimo ali jih celo prepreA?imo. Za vaA?e zdravje in dobro poA?utje ste zmeraj odgovorni vi sami in glede tega lahko veliko naredite A?e sedaj. PokliA?ite nas in mi vam bomo z veseljem pomagali.Order geriforte de himalaya

Where to buy antivert