Fizioterapija na domu

NaroA?ite se na brezplaA?ni pregled

Ali veste, kaj zanima veA?ino pacientov, preden nas najame? Za laA?jo predstavo bomo na kratko opisali tipiA?en telefonski pogovor s pacientom.

 

Buy essays

Kje delate?
Delamo v Ljubljani in Mariboru. Fizioterapijo izvajamo samo po domovih. Domovih upokojencev, hiA?ah, varovanih stanovanjih in podobno, saj je veA?ina naA?ih pacientov starejA?ih nepokretnih ali pa A?e teA?ko hodijo in zato pridemo mi do njih.

 

Pa ste res specialisti za starejA?e in nepokretne?
Vsakodnevno se ukvarjamo z njimi, zato smo zanje specializirani. Razlika med nami in ostalimi je, da je naA? cilj vsakega pacienta spraviti do toA?ke, ko lahko cim bolje spet sam skrbi zase. Fizioterapevti v javnem zdravstvu nimajo te obveze. Kot prvi dobijo oni bolj ali manj pokretne paciente in drugiA?, pri njih je koliA?ina ur terapij omejena in takrat je cilj paA? doseA?en, pa A?e je ali ni. Ker hodimo po domovih, dobimo veliko najteA?jih primerov in z njimi delamo, dokler ne shodijo, kar pomeni, da moramo k terapiji pristopiti drugaA?e kot ostali.

 

V A?em se torej razlikujete od vseh ostalih?
Zaradi vsakodnevnega dela z nepokretnimi smo razvili lastno tehniko oziroma sistem vaj, s katerimi lahko dosegamo nadpovpreA?ne rezultate. Pri tem v naA?em poslanstvu dosegamo, da starejA?e ljudi, ki so odvisni od drugih, vrnemo nazaj v A?ivljenje, kjer je to moA?no, tako da lahko zopet sami skrbijo zase.

Je moA?no vaA?e storitve dobiti na koncesijo?

Na koncesijo verjetno nikoli ne bo moA?no dobiti v Sloveniji prave zadostne fizioterapije na domu. Tako da tega vam nihA?e ne bo mogel ponuditi.

 

KakA?na je torej cena?
Cena ni niA? kaj takega, pribliA?no enako, kot A?e bi A?li v zasebno ambulanto, le da morajo oni vzdrA?evati ambulanto mi pa potne stroA?ke in A?as, ki ga izgubimo. To je okoli 40 do 50ai??i??, podrobneje doreA?emo na brezplaA?nem pregledu. Za veA?ino ljudi ta cena ni predraga. A?e bi bila, potem ne bi imeli vse polno pacientov. Se pa tudi sami tega zavedamo, da je za nekatere to veliko in smo tako oblikovali tudi naA? sistem.

Zaradi naA?ega sistema dela smo dostopni vsem. Mi vedno prinesemo individualno izdelane vaje, katere mora A?lovek izvajati. Vaje so napisane in narisane. Te vaje vedno nauA?imo njega in svojce, A?e so prisotni. Tako da A?e ima A?lovek veA? finanA?nih sredstev, smo mi veA? tam in treniramo z njim, A?e manj, pa mora veA? delat sam in s svojci. Pomembno je, da se dela po naA?em sistemu, ki na noge postavi od 90 do 95% pacientov. Mi imamo paciente pri katerih smo vsak dan dvakrat in tudi take pri katerih smo enkrat na mesec ali se manj ter seveda je vmes pomembno,Ai?? da se dela po naA?em sistemu, ki deluje. Pomembno je, da terapevt pride vsake toliko A?asa, da pregleda stare stvari, kakA?en je napredek, A?e je kaj za popraviti ali za prilagoditi ter da se obdelajo ter nauA?ijo nove vaje za naprej.

 

Od A?esa so odvisni rezultati terapije?
Deloma na rezultat vpliva patologija, na katero kurativno nobena terapija na vpliva veA? kot druga. Bistveno bolj vpliva na rezultat, kdaj zaA?nete s terapijo. Nesmiselno je namreA? izgubljati A?as s A?akanjem ter z neprimernimi terapevti. Tretji vpliv je sistem, ki ga terapevt uporablja. Slednji mora biti namreA? prilagojen tovrstnim pacientom, tega pa terapevti, ki delajo v ambulantah, kjer je veA?ina pacientov pokretnih, nimajo. IzkuA?nje terapevta niso vedno dovolj, saj te lahko doloA?ena patologija hitro zavede v napaA?no smer in je zato dobro, da imaA? za osnovo sistem, ki deluje ter je na noge postavil A?e kopico ljudi in ga na podlagi izkuA?enj prilagajaA? pacientu.

 

Katere so glavne napake pacientov?
NajveA?ja napaka je, da predolgo A?akajo s terapijo. SlabA?a hoja ni posledica starosti, ampak posledica popuA?A?anja doloA?enih miA?ic, zaradi A?esar je potrebno s terapijo zaA?eti takoj. Po pljuA?nici, kapi, kroniA?ni, akutni ali nevroloA?ki bolezni se je, ravno tako kot z zdravnikom, potrebno posvetovati A?e s specialistom za fizioterapijo, ki se ukvarja izkljuA?no s tem, da rehabilitira ljudi v tovrstnih situacijah, da vam iz prve roke pove, kaj je moA?no doseA?i s fizioterapijo in na kakA?en naA?in.

 

Druga napaka je, da zaradi cene ali poznanstva najamejo terapevta, ki ni specializiran za takA?ne primere, zaradi A?esar le-ta A?e v osnovi zastavi napaA?en princip dela ter izvaja nepomembne vaje, ki so vA?asih lahko celo A?kodljive. Rezultat tega je, da se pacientom pojavijo boleA?ine tudi tam, kjer jih prej ni bilo ter da mine med temi poskusi toliko A?asa, da potem niti dober terapevt ne more veA? narediti tega kar bi lahko na zaA?etku.

 

Kako dolgo pa moram A?akati pri vas na terapijo?
Ker nimamo ambulante in nismo omejeni s prostorom, se vedno organiziramo tako, da s terapijo zaA?nemo v parih dneh, saj tako lahko dosegamo tudi boljA?e rezultate.

Od katere do katere ure pa delate?
Delamo vsak dan od ponedeljka do petka od jutra do veA?era. Potrebno je najti le prost termin terapevta in ga uskladit z pacientom.

Order lady era side Kako poteka sistem pri vas, A?e se danes naroA?im?
ObiA?ajno nas pacienti ali svojci pokliA?ejo, kot ste nas vi ter vpraA?ajo, kar jih zanima, potem pa se dogovorimo za brezplaA?en fizioterapevtski pregled. Ta je nujen, saj terapevt o pacientu drugaA?e ne more dobiti realne slike. Pri njemu pregleda dokumentacijo in opravi pregled pacienta ter na osnovi obojega poda bolj natanA?ne informacije. A?e je fizioterapija sploh nujna, kakA?na je situacija, kaj se bo dalo narediti, koliko terapij bo potrebnih, koliko bo stalo, kaj se lahko mogoA?e zakomplicira, na kak naA?in bo potrebno delati in A?e mnoga druga tovrstna vpraA?anja, ki se porodijo.
http://wertga.com/omnicef-generic-cost/
Naslednji korak je obiA?ajno, da se pacient naroA?i na brezplaA?en neobvezujoA? pregled, saj s tem niA?esar ne izgubi. Po dogovoru s terapijo zaA?nemo A?e v nekaj dneh, saj nismo prostorsko omejeni, ker terapijo izvajamo na domu in ne v ambulanti. Ravno tako pa sta hiter zaA?etek in hitra prilagoditev na stanje kljuA?na za uspeh. Tako je storila tudi gospa, ki nas je poklicala. Dogovorili smo se za pregled za naslednji dan, ob 17. uri. Na pregledu smo videli, da njena mama kaA?e veliko perspektive za izboljA?anje,Ai?? zato smo zaA?eli s terapijo dvakrat tedensko za zaA?etek, kjer smo hitro napredovali.