Fizioterapija na domu

O nas

Smo edino podjetje v Sloveniji, katerega SPECIALIZACIJA je fizioterapija in rehabilitacija za starejA?e, ki so zaradi poA?kodbe, bolezni ali starosti NEPOKRETNI ali imajo TEA?AVE S HOJO. Vse omenjene skupine lahko rehabilitiramo kar najbolj uspeA?no. V veA?ini primerov je rehabilitacija uspeA?na do te mere, da lahko bolniki zopet skrbijo sami zase, kot so to lahko pred poslabA?anjem.

Da lahko to dosegamo, smo razvili svojo tehniko, saj z obstojeA?imi tehnikami, ki so na voljo na trgu, ni bilo moA?no dosegati zadovoljivih rezultatov. Z omenjeno tehniko postavimo na noge vsaj 90% pacientov, ki jih prevzamemo. Marsikdo je po konA?ani terapiji kljub letom v boljA?i formi kot pred teA?avami, zaradi katerih nas je poklical. http://blog.jasonlneff.com/?p=6165

 

A?e bomo lahko pomagali tudi vaA?im svojcem, ne moremo vedeti, dokler jih ne vidimo. Zato vam svetujemo (A?e ste iz Ljubljane ali Maribora), da se naroA?ite na brezplaA?ni pregled fizioterapevta na vaA?em domu.

 

BrezplaA?ne preglede smo uvedli ravno zaradi tega, da lahko svojcem ali bolnikom kar iz prve roke ponudimo kar najbolj verodostojne informacije glede tega, kaj je moA? narediti v pacientovem primeru, kar se za podjetje na naA?em strokovnem nivoju spodobi.

Na brezplaA?en pregled se naroA?ite na 080 44 66.

SlabA?a pokretnost in kasneje nepokretnost je lahko posledica veA? dejavnikov ai??i?? vzrok zanjo so lahko moA?ganska kap, Parkinsonova bolezen, starost, padci, http://hm-vet.com/2018/02/14/flagyl-to-buy-online-uk/ zlomi, boleA?ine ali katere druge nevroloA?ke bolezni. Fizioterapija skuA?a, v prvi fazi nepokretnost prepreA?iti, A?e preden pride do nje, A?e le bolnik vsaj A?e za silo hodi, oziroma v drugi fazi, kadar je pacient A?e nepokreten, le-tega spraviti nazaj na noge in mu povrniti sposobnost samostojne hoje.

Pri temu pa je pomembno, kako se stvari lotimo in kje zaA?nemo. Naj gre za katerokoli od prej omenjenih teA?av ali bolezni, se fizioterapija rehabilitacije loti vedno enako. VeA?ina ljudi in tudi strokovnjakov meni, da so za hojo najbolj pomembne miA?ice okonA?in, se pravi miA?ice nog, vendar pa to ni povsem res. A?lovek, ki nima svojih nog lahko hodi s protezami s tem, da dviguje medenico. Torej noge niso tako pomembne za hojo kot trup.

MiA?ice trupa

Za hojo so najbolj pomembne miA?ice trupa, kot sta quadratus lumborum in gluteus medius.

Buy sarafem Za fizioterapevte specialiste so namreA? za izboljA?anje stanja pri slabo pokretnih pacientih ter za postavljanje nepokretnih pacientov nazaj na noge kljuA?nega pomena miA?ice, ki dajejo osnovo gibom medenice in s tem nog ai??i?? to so miA?ice trupa. PoslediA?no na tem tudi temelji fizioterapija, ki jo izvajamo v naA?em podjetju. MiA?ice trupa namreA? dajejo osnovno podporo telesu za stabilnost in ravnoteA?je in brez tega dvojega ni moA?no stati, kaj A?ele delati korake. Obenem pa dajejo ravno te miA?ice osnovo samemu koraku, saj omogoA?ajo gib (dvig) kolka, ki potem naprej tvori korak.

Podjetje Therapia d.o.o. – fizioterapija na domu je s tem namenom razvilo lastno tehniko fizioterapije, ki se pri svoji izvedbi osredotoA?a ravno na miA?ice trupa, kot sta recimo quadratus lumborum in gluteus medius. Z omenjeno tehniko dosegamo kar 90-95% uspehov pri postavljanju naA?ih pacientov (tako slabo pokretnih kot tudi nepokretnih) nazaj na noge, ne glede na izvor teA?ave (od zlomov do moA?ganske kapi ali Parkinsonove bolezni). VeA? o pristopih pri razliA?nih teA?avah si preberite v naA?ih A?lankih ali nas pokliA?ite na naA?o telefonsko A?tevilko.