Fizioterapija na domu

PriporoA?eno prehranjevanje

1. oktober 2013, Ljubljana (prostori Gospodarske zbornice Slovenija, DimiA?eva 13)

SHUJAi??AJMO IN SE POZDRAVIMO Z NAA?INOM A?IVLJENJA, KOT SO GA IMELI LJUDJE, KI SO A?IVELI 100 LET ALI VEA?

Danes je na trgu kup strokovnjakov za hujA?anje in ozdravljenje, eni govorijo eno, drugi drugo in navaden A?lovek ne ve, komu naj verjame. Zato smo mi preuA?ili prehranjevanje in A?ivljenje 100 letnikov v Evropi in po svetu saj lastnosti, ki so skupne le tem, ne morejo biti daleA? od tistega, kar je za A?loveka v resnici dobro in zdravo.
Kot imajo milijonarji doloA?ene skupne navade ravnanja z denarjem, imajo zdravi, vitki ljudje, ki doA?akajo 100 let, skupne navade prehranjevanja in A?ivljenja. Ali veste katere so?
Se vaA? naA?in A?ivljenja zelo razlikuje od naA?ina A?ivljenja, ki so ga imeli ljudje, ki imajo danes 100 let in veA??
Kako lahko v danaA?njem svetu A?im bolj posnemamo takA?en naA?in A?ivljenja?

Predstavljamo delavnico, ki bo dala odgovore na takA?na in sorodna vpraA?anja, potem pa bomo skupaj poiskali razhajanja in reA?itve za vsakega posebej in zaA?rtali pot, po kateri se boste svojemu cilju najlaA?je pribliA?ali.

Bi radi zase v dani situaciji naredili veA??
Vas muA?ijo odveA?ni kilogrami in pomaranA?na koA?a?
Ste prepriA?ani, da se je za vitko postavo potrebno drA?ati diet? A?e je to res, zakaj se najbolj vitki 100 letniki z dietami ne ukvarjajo, najbolj debeli pa tako veliko?
Vas morda A?e muA?ijo boleA?ine v sklepih ali zdravstvene teA?ave kot so sladkorna, holesterolai??i?? pa ne ne veste, kako jih odpraviti?
Se vam zdi neverjetno, da so nekateri veliko starejA?i bolj vitalni od vas in imajo veliko manj zdravstvenih teA?av brez veA?jega truda, vi pa za to krivite dednost?

Za vas smo pripravili 5 urno delavnico, ki vam bo pomagala odpraviti kljuA?ne probleme, ki vas pestijo v A?ivljenju in se navezujejo na celulit, kilograme, zdravje, prehrano, gibanje, stres in poslediA?no naA?in A?ivljenja in vas bo popeljala do A?isto nove kvalitete A?ivljenja.

Ai??edina razlika med zdravo, lepo, vitalno in poslediA?no sreA?no osebo ter bolno in nesreA?no osebo so v 90-95% navade, ki jih ti dve osebi imataAi??

Program delavnice:
- PreuA?ili bomo vse navade, ki so v A?ivljenju bile skupne skoraj vsem 100 letnikom

- PreuA?ili Trazodone sleep disorder bomo naA?e navade na istih podroA?jih in jih primerjali z navadami 100 letnikov

- Usklajevanje naA?ih navad z navadami 100 letnikov. Navedli bomo praktiA?ne primere, kako v hitrem naA?inu A?ivljenja A?im laA?je posnemamo navade Shipping lasuna 100 letnikov in si tako zelo izboljA?amo kvaliteto A?ivljenja ta trenutek. PoslediA?no pa to vpliva na naA?e zdravje danes, v prihodnosti in na naA?o A?ivljensko dobo.

- Iskali bomo dokaze, ki potrjujejo, da so te spremembe nujne A?e danes. NanaA?ali se bomo na najnovejA?e raziskave, na A?loveA?ko zgodovino, na opice, ki so naA?i predniki ter seveda ljudi, ki dejansko dokazujejo s svojimi leti in zdravjem, da doloA?ene navade funkcionirajo in doloA?ene ne.

- Navedli bomo veliko praktiA?nih primerov ljudi, ki so imeli ene in druge navade ter posledice, ki so jim sledile.

- Navedli pa bomo tudi kupico primerov, ko so ljudje A?e imeli slabo zdravstveno stanje zaradi napaA?nih navad in naA?ina A?ivljenja in so ga spremenili po tem konceptu.

- Dodali bomo A?e veA? praktiA?nih nasvetov, kako uvesti spremembe.

- Dodatek 1: PraktiA?ni primeri, kako se lahko s samo eno spremembo v 80% izognemo vsem boleznim, popravimo postavo, shujA?amo, znebimo celolita, poveA?amo vitalnost v pozno starost in doseA?emo 80% pribliA?ek prehrane 100 letnikov brez, da si prepovemo, kakrA?no koli jed iz naA?ega jedilnika.

- Dodatek 2: PraktiA?ni primeri, http://www.myworldtourclub.com/archives/24745 kako se elegantno izogniti pritiskom okolice in notranjega glasu, ki ne A?eli spreminjati navad.

- Dodatek 3: Predlogi praktiA?nih jedilnikov.

- Dodatek 4: Lahko boste prijeli nadaljno pomoA? za uvajanje sprememb s pomoA?jo avtorja delavnice

Na delavnici, sem dobila veliko koristnih informacij in veliko motivacije, dokazov ter upanja, da zmorem tudi jaz in da se splaA?a v mojem A?ivljenju narediti korak naprej. Poleg tega smo skupaj naA?rtovali pot, kako se to naredi in ponujeno pomoA? na tej poti, ki jo s pridom izkoriA?A?am.
UrA?a Novak, 57 let

Delavnica je bila super prava odskoA?na deska v mojem A?ivljenju. Od tistega dne je minilo 3 mesece izgubila sem 11,3kg in kar je pomembneje uvedla sem popolnoma praktiA?en lahkoten in samodejen nov naA?in A?ivljenja zaradi katerega se poA?utim 15 let mlajA?a.
Marija Zaplotnik, 43 let

UA?inek takoj:
Na delavnici si bomo skupaj zastavili nov, boljA?i naA?in A?ivljenja, ki bo prilagojen vam in bo hkrati vseboval vse glavne znaA?ilnosti prehranjevanja 100 letnikov. NauA?ili pa se bomo, kako ga boste lahko, kadar koli A?e nadgradili, ko boste prvotno zastavljeno fazo A?e osvojili.
Spoznali boste namreA? kljuA?ne navade naA?ina A?ivljenja 100 letnikov in A?e pomembneje kako te navade najlaA?je vkljuA?iti v svoje A?ivljenje ter praktiA?ne napotke, kako so to naredili drugi.
Delavnica je zasnovana je tako, da boste A?e drugi dan toA?no vedeli, kaj narediti, da se poA?asi in neboleA?e premikate v A?eljeno smer, ki pelje k boljA?i postavi, veA?ji vitalnosti in boljA?emu zdravju. Majhni koraki v pravo smer, pripeljejo do velikih ciljev.

Dodatno darilo:
- Popust za dodatna izobraA?evanja,
- tabele za vpisovanje ciljev, rezultatov,
- brezplaA?no uvajanje vaA?ega partnerja na nadaljni poti, ker bo to olajA?alo pot vam,
- po delavnici bo avtor pisno odgovoril vsakemu udeleA?encu po tri povsem individualna vpraA?anja, ki vas bodo zanimala glede vaA?ih osebnih teA?av.

Kdaj, kje in kako?
1. oktober 2013 v poslovnih prostorih gospodarske zbornice Slovenije na DimiA?evi 9 v Ljubljani. Delavnica bo potekala od 15.30 do 20.30 ure.
VaA?a investicija v lepA?o bolj vitalno in zdravo telo ter kup praktiA?nega znanja znaA?a 299,99 ai??i?? plus DDV. V ceno je vkljuA?no vse zgoraj naA?teto od gradiva do dodatnih popustov pri nadaljni pomoA?i ter ostalih delavnicah.
Prijavite se tako da:
1. Nas pokliA?ete na 040 858 959
1. Nam poA?ljete sporoA?ilo na info@therapia-dom.si
Nasvidenje torej na delavnici 1. Oktobra.

Urban ZaloA?nik
Direkror podjetja Therapia d.o.o. in direktor Nutritionem d.o.o.

P.S. Ne odlaA?ajte in si ne govorite, da se boste prijavili kasneje, saj je takA?no vedenje glavni razlog neuspeA?nega A?ivljenja. Izpolnite prijavnico A?e zdaj in se nam pridruA?ite na delavnici.
P.S.S. Delavnica je zelo primerno tudi podariti vsem, ki jih zanima zdravje, imajo kakerA?ne koli zdravstvene teA?ave, imajo teA?ave z kilogramami ali pa se nasploh radi izobraA?ujejo.

O predavatelju:
Urban ZaloA?nik je po konA?anem A?tudiju Fizioterapije ustanovil podjetje Therapia d.o.o. Skupaj s kolegi in pacienti je razvil svojevrstno tehniko fizioterapije, pri kateri v 93% shodijo pacienti, ki so nepokretni zaradi bolezni, poA?kodb ali starosti, ne glede na njihovo starost. To tehniko je razvil in prilagodil starostnikom ob opazovanju postavljanja novorojenA?ka na noge, ki je najbolj naraven. Ob celodnevnem delu preteA?no s starejA?imi je ugotovil, da so za optimalno rehabilitacijo A?loveka pomembna vsaj tri podroA?ja: gibanje, prehrana in psihologija.
Primerne formalne izobrazbe hkrati za vsa podroA?ja nima nihA?e. Zato je na tem podroA?ju na trgu zelo veliko zmede, ker strokovnjaki iz teh treh podroA?ij gledajo vsak iz svojega zornega kota na zdravljenje A?loveka, v vsakem podroA?ju pa obstaja A?e veA? podroA?ij. Pri prehrani so naprimer zagovorniki A?it, mesaai??i?? poleg njih pa obstaja A?e kup mnenj in informacij najrazliA?nejA?ih lobijev (mleA?ni, mesni, farmacevtskiai??i??).
G. ZaloA?nik je pri svojem delu dosegel primerne rezultate, tako da je poleg gibalnega dela novorojenA?ka in prenosa teh gibov na starejA?e, dodobra preuA?iti A?e psiholoA?ki del A?loveka. Tako je lahko ustvaril delujoA?o tehniko, ki motivira starejA?e in nepokretne, ki so se A?e bolj ali manj predali v nemoA? ter poleg njih njihove obupane svojce, da se splaA?a vloA?iti denar, A?as in energijo v rehabilitacijo. Med svojim delom je g. ZaloA?nik ugotovil, da imajo nekateri pacienti iste teA?ave A?e 30 let prej kod drugi. Ob analiziranju A?ivljenja posameznikov je ugotovil, da se tisti, ki postanejo onemogli pri 70ih po navadah, naA?inu A?ivljenja in prehranjevanju zelo razlikujejo od tistih, ki pridejo na to raven pri 90 ali 100 letih. V ta namen je sprva spremenil samega sebe. Na zaA?etku kariere mu je ob veliko dela primanjkovalo A?asa za zdravo prehranjevanje. Kvaliteta A?ivljenja se mu poA?asi slabA?ala, vsako leto se je povpreA?no pridobil 3 kilograme in tako v zadnjih 5 letih zredil za 15 kilogramov. Vse to je povzroA?ilo zdravstve teA?ave. PreuA?evati je zaA?el prehrano in hujA?ati, kar pa je bilo na dolgi rok neuspeA?no. OdloA?il se je, da se bo pri prehrani zaA?el zgledovati po prehrani stoletnikov. PreuA?il je zgodovino A?loveka od opice do danes ter s tem evolucijo, preuA?il delovanje A?ivil in delovanje le teh na organizem. Med preuA?evanjem je sam postal vegan in presnojedec ter v tem A?asu izgubil 24 kilogramov, brez truda in diet. Zdravje se mu strmo izboljA?uje. Podobno kot je preuA?il, kako se novorojenA?ek postavi na noge in s tem starejA?e, je preuA?il A?ivljenja stoletnikov. Da bi o tem pouA?il A?e druge, registriral novo podjetje Nutritionem d.o.o., v katerem je na zaA?etku poskusno zaA?el izboljA?evati prehrano svojih pacientov. Ob doseganju rezultatov pri starejA?ih, je znanje zaA?el A?iriti A?e na ostale ljudi. Stoletniki niso bili nikoli na dietah in nikoli moA?no bolni. Imajo le znaA?ilen A?ivljenjski slog, ki ga moramo A?im bolj posnemati.
Da je vse to preuA?il, je moral prebrati veA? kot 250 knjig o prehrani, boleznih, raziskavah, delovanju organizmaai??i?? obiskati ali kontaktirati veA? kot 50 strokovnjakov iz vseh moA?nih podroA?ij, obiskati na ducate seminarjev. Ob tem pa je A?e skoraj dokonA?no napisal svojo knjigo, v kateri opisuje najbolj optimalen moA?ni A?ivljenjski slog A?loveka na planetu. A?ivljenjski slog, ki ga imajo stoletniki in ga potrjuje tudi evolucija A?loveka, najnovejA?e raziskave o hrani in bolezni ter dolgoA?ivosti. Tako se podjetje Nutritionem d.o.o. sedaj pod vodstvom Urban ZaloA?nika ukvarja predvsem z izboljA?evanjem prehranskih navad posameznikov v smer kjer ni nedelujoA?ih diet, debeloti in bolezni.