Fizioterapija na domu

Zanimivosti

FIZIOTERAPIJA NA DOMU

V Sloveniji je socialno zdravstvo dokaj dobro razvito in s tem dostopnost fizioterapije. Imamo bolnišnice, rehabilitacijski center Sočo, različne toplice… Poleg teh, so tu še privat fizioterapije. Teh je zelo veliko in večina jih ima koncesijo za opravljanje fizioterapije, kar pomeni, da lahko izvajajo fizioterapijo na napotnico.

Žal pa v Sloveniji fizioterapija na napotnico ne obstaja in je vsa fizioterapija na domu, žal samoplačniška. Še večja težava je, da večina zgoraj naštetih ustanov, fizioterapije ne opravlja. Največ jo opravljajo privatni fizioterapevti, a slednjim je v večini primerov to bolj postranska dejavnost.

Kaj to pomeni za pacienta? V Sloveniji je veliko pacientov, ki se težko premikajo ali ne morejo hoditi. Vzroki so poškodbe, huda bolezen kot je rak, Parkinsonova bolezen, možganska kap, multipla skleroza, itd. Zaradi tega ne morejo hoditi po stopnicah in so na invalidskih vozičkih.

1. težava: vse zgoraj našteto so vzroki, zakaj večina teh pacientov ne more iz svojega stanovanja do fizioterapevtske ambulante.

2. težava: zavarovalnice za posameznika v večini primerov plačajo samo 10 zaporednih obravnav, v zdravstvenih domovih ali toplicah. Izjema je rehabilitacijski center Soča, kjer je obravnava dolga mesec in pol. Pacienti, ki zaradi bolezni ali poškodbe obležijo, pa potrebujejo vsaj pol letno redno terapijo, če ne celo do konec življenja.

3. težava: vse fizioterapije, specializirane za fizioterapijo v ambulanti, nimajo razdelanega sistema kako delati fizioterapijo na domu in nepokretne postaviti na noge. Izkušenj z najbolj prizadetimi starejšimi nimajo in če tudi izvajajo fizioterapijo na domu, ta za te bolnike ni na tako visoki ravni.

Poudarit pa moramo samo še to, da boljši kot je sistem kako delati s temi pacienti, več vsega tega lahko naredijo svojci ali bolnik sam in manj obiskov fizioterapevta je potrebnih.

Naše podjetje Therapia d.o.o. je ta sistem razvijalo kar 4 leta.