Zakaj so v našem podjetju fizioterapevtski pregledi brezplačni

Fizioterapevtski pregled v našem podjetju vedno opravimo brezplačno. Fizioterapija na domu je naša specializacija. Klientu, ki se zanima za našo fizioterapijo na domu, moramo podati točno oceno, koliko mu bomo lahko pomagali, kako pogosto bo moral imeti fizioterapije, kako dolgo bo trajala rehabilitacija, kaj vse bo lahko z rehabilitacijo dosegel… Da to lahko napovemo, moramo klienta videti in opraviti fizioterapevtski pregled, se z njim in njegovimi svojci pogovoriti o vseh boleznih in težavah, ki jih ima.

Na pregledu pa moramo prebrati še klientovo zdravstveno dokumentacijo, ki jo ima doma. Poleg tega moramo opraviti določene teste. Le tako lahko z dokaj veliko gotovostjo napovemo, kaj bomo res lahko dosegli s fizioterapijo na domu in v kolikšnem času. Če bi naše podjetje, želelo te informacije podati kar po telefonu, bi bilo to nestrokovno. Če bi za fizioterapevtski pregled zaračunavali, pa to po našem mnenju, ne bi bilo pravično do klientov, saj se fizioterapija in z njo rehabilitacija na domu ni še niti začela.

Fizioterapija na domu

Smo najstarejše in največje slovensko podjetje fizioterapije na domu. Na domu, po spodaj naštetih krajih po Sloveniji, rehabilitiramo največje število klientov. Za njih smo poleg že obstoječih metod razvili tudi posebno metodo fizioterapije na domu, s katero uspešno rehabilitiramo kar 97% naših klientov. Metoda je razvita tako, da jo lahko enako uspešno izvajamo tudi preko interneta. Povprečna starost naših klientov je med 70 in 100 let, rehabilitiramo pa tudi mlajše.

Obravnavamo kliente z naslednjimi težavami in boleznimi:

  • nevrološke bolnike (možganska kap, Parkinsonova bolezen, polinevropatija, multipla skleroza…),
  • travmatološke bolnike (obrabe, degenerativne spremembe, poškodbe, operacije…),
  • revmatološke bolnike (revmatoidni artritis, osteoporoza…),
  • srčno žilne bolnike (srčni infarkt, amputacija noge, srčno popuščanje…) itd.

Katere kraje trenutno pokriva naša fizioterapija na domu:

Ljubljana, Domžale, Medvode, Maribor, Slovenska Bistrica, Ptuj, Kidričevo, Miklavž na Dravskem polju, Celje, Žalec, Prebold, Polzela, Koper, Izola, Jesenice, Radovljica in mnogo manjših krajev v bližini teh mest.

Kako smo razvili svojo metodo, s katero žanjemo toliko uspehov?

Za izhodišče svoje fizioterapevtske metode smo vzeli razvoj dojenčka. Vsak dojenček je nepokreten, ko se rodi, in vsak, ki gre po točno določenih razvojnih stopnjah, na koncu shodi. Če zaradi bolezni ali drugih težav dojenčki preskočijo položaje in gibe imajo na koncu večje ali manjše motorične težave.

Torej je bil glavni cilj proučiti, kaj evolucijsko dela dojenček, in to prenesti na starejše ljudi s težavami, naštetimi zgoraj. Boljšega sistema rehabilitacije za človeka, kot ga je naredila evolucija, ne more odkriti nihče. Zato motorično evolucijo razvoja človeka preučujemo že 12 let in izsledke prenašamo na naše varovance. Tako smo dosegli, da ima naša fizioterapija optimalne rezultate v fizični rehabilitaciji ljudi.