Fizioterapija na domu

7 kriterijev za izbiro najboljšega fizioterapevta na domu

Fizioterapija na domu je za kliente, ki se težko vozijo, zelo pomembna veja fizioterapije. Če ste starejši ali močneje fizično prizadeti, bodisi zaradi bolezni ali poškodbe, potem je fizioterapija na domu kot nalašč za vas.

Tukaj opisujemo 7 kriterijev, ki so najpomembnejši pri izbiri primernega fizioterapevta. Kriterijev, po katerih lahko izbirate primernega fizioterapevta, je veliko. Fizioterapevta lahko izbirate po rasi, spolu, starosti, če se malo pošalimo, tudi po barvi oči. Teh 7 kriterijev pa je pomembnejših oziroma najpomembnejših, saj je glavna naloga fizioterapevta na domu, da vas rehabilitira v čim krajšem času.

Tukaj je predstavljenih 7 kriterijev, ki jih je dobro upoštevati pri izbiri primernega fizioterapevta. Z njihovo pomočjo boste izluščili dobre in uspešne fizioterapevte na domu in tiste, ki nimajo veliko kilometrine na tem področju in se bodo na vas šele učili.

Zakaj je to pomembno? Ker fizioterapija na domu v Sloveniji na napotnico ne obstaja in jo boste morali v vsakem primeru plačati. Nekomu boste plačali nekoliko več, nekomu drugemu pa nekoliko manj. Velike razlike zelo ne bo, velika razlika pa bo v rehabilitaciji. V enem primeru boste čez nekaj časa zopet rehabilitirani, vaše težave bodo minimalne, v drugem primeru pa se lahko vaše stanje še poslabša ali pa boste zamudili ključni čas, ko bi se morali primerno rehabilitirati, pa se niste.

7 kriterijev je:

1. Koliko let ima registrirano dejavnost fizioterapije na domu?

To dokaj preprosto preverite. Poglejte na Google in preverite, koliko let ima registrirano dejavnost fizioterapije na domu, ki spada pod druge zdravstvene dejavnosti. Če tega ne znate, lahko podatek dobite na Ministrstvu za zdravje. Večja verjetnost je, da ima terapevt, ki se z dejavnostjo fizioterapija na domu ukvarja dlje časa, več izkušenj kot tisti, ki se z dejavnostjo ukvarja manj časa.

2. Ali imajo terapevti v tem podjetju primerno izobrazbo?

Pomembno se je zavedati, da je za fizično rehabilitacijo na domu oziroma fizioterapijo klientov usposobljen fizioterapevt. Tudi na Ministrstvu za zdravje le diplomiranim fizioterapevtom izdajo dovoljenje za izvajanje fizioterapije na domu. Če terapevt nima te izobrazbe, ampak izobrazbo maserja, športnega trenerja, kineziologa ipd., pomeni, da nima niti dovoljenja Ministrstva za zdravje, niti ni usposobljen za rehabilitacijo pacientov, zato fizioterapije na domu ne sme izvajati. Do tega podatka najlažje pridete, če pišete ali pokličete na Ministrstvo za zdravje.

3. Ali je fizioterapevt specializiran za dejavnost fizioterapije na domu?

Če je podjetje specializirano za dejavnost fizioterapije na domu, pomeni, da se ukvarja izključno s fizioterapijo na domu in ne izvaja ambulantne fizioterapije. To je pomembno zato, ker ima kar nekaj podjetij, ki so v osnovi ambulantne fizioterapije, registrirano tudi fizioterapijo na domu. Njim fizioterapija na domu ni primarni vir dohodka, zato se ne trudijo enako kot podjetja, ki živijo samo od tega, razviti primernih prijemov, postopke, sistem dela ipd., da bi bili lahko v fizioterapiji na domu še boljši, saj je njihov primarni vir prihodka ambulantna fizioterapija. Pomembno je vedeti, da v ambulante prihaja drugačen tip klientov, kot so tisti, ki iščejo fizioterapijo na domu. V ambulante ljudje, ki so nepokretni, zelo težko hodijo, imajo težke oblike bolezni, težje poškodbe, potrebujejo večletno rehabilitacijo, ne prihajajo v takšnem obsegu kot na fizioterapijo na domu. Zato v ambulantah s takšnimi klienti nimajo toliko izkušenj, kot jih imajo fizioterapevti, ki izvajajo le fizioterapijo na domu. Prav tako pa nimajo dovolj izkušenj, kako te kliente rehabilitirati v njihovem okolju, kjer ni na razpolago idealnih prostorov in aparatur. Ta podatek je mogoče dobiti na spletnih straneh podjetij.

4. Koliko primerov pacientov fizioterapije na domu ima podjetje? Ta podatek odločilno vpliva na izkušnje terapevta oziroma podjetja. Če ima podjetje 1000 pacientov v fizioterapiji na domu, je drugačno kot drugo podjetje, ki ima 10 pacientov. Ne glede na to, kakšno težavo ali bolezen imate, ima podjetje s 1000 primeri letno z rehabilitacijo na domu več izkušenj. Ker se fizioterapija na domu ne izvaja na koncesijo, pomeni, da so vsi uporabniki samoplačniki, zato je podjetje, ki ima bistveno več pacientov od drugih, očitno veliko boljše, saj jim v nasprotnem primeru svojega zdravja in denarja ne bi zaupalo toliko ljudi. To je mogoče preveriti tako, da se preverijo prihodki podjetja. Podjetja z več klienti imajo posledično višje prihodke. Pomembno pa je, da so ti dohodki ustvarjeni s fizioterapijo na domu.

5. Za katero vrsto klientov je podjetje specializirano?

Obstajajo fizioterapevtska podjetja, ki se ukvarjajo samo z odpravljanjem bolečin, druga samo z nevrološkimi bolniki, tretja samo z bolniki, ki imajo težave s hojo ali pa so nepokretni, kar je tudi težava s hojo, četrta samo z rehabilitacijo športnih poškodb itd. Obstajajo fizioterapevtska podjetja, ki se ukvarjajo z vsem zgoraj naštetim in še več stvarmi. Poleg tega je razvidno, da v tem podjetju ni 100 zaposlenih, vsak za svoje področje. To pomeni, da eden, dva ali trije terapevti izvajajo vse vrste fizioterapij.

Ponavadi so tisti fizioterapevti, ki se ukvarjajo samo z eno vrsto bolnikov, pri teh veliko uspešnejši kot tisti, ki se ukvarjajo z vsemi. Pomembno je vedeti, kakšne težave imate in ali je mogoče najti terapevta, ki se ukvarja samo s klienti, ki imajo enake težave. To lahko preverite na spletni strani podjetja. Če pogledate, koliko različnih metod izvaja podjetje in koliko različnih težav odpravlja, boste ugotovili, ali je specializirano za vaše težave.

6. Po kakšni metodi se fizioterapija na domu izvaja v tem podjetju?

Za izvajanje fizioterapije na domu lahko diplomirani fizioterapevt uporabi različne metode, odvisno od težave, ki jo mora odpraviti. Več o metodah si lahko preberete tukaj. Pomembno je, da ugotovite, kakšne težave imate: bolečina, otežkočena hoja, slabo ravnotežje, vrtoglavica, depresija, ste nepokretni, vam zatekajo noge, nimate motivacije itd. Ko to ugotovite, boste ugotovili, da imate verjetno več različnih težav, zato je najbolj pomembno, da ugotovite, katera težava je pri vas največja oziroma kaj si najbolj želite: odpraviti bolečino, izboljšati hojo, da bi sploh prišli do stranišča itd. Največkrat je pri klientih, ki se zanimajo za fizioterapijo na domu, najbolj pomembno, da se jim izboljša hoja, ker slabo hodijo ali pa sploh ne morejo več hoditi. Če je to tudi vaša težava, potem poglejte na spletno stran podjetja, če je prva specializacija tega podjetja fizioterapija na domu in če so specializirani za vzpostavitev hoje. To naredite tako, da na spletni strani pogledate, katere metode za vzpostavitev hoje uporabljajo. Ko ugotovite, katere metode uporabljajo, lahko več o njih, če na spletni strani ne piše nič, preberete na spletu. Tako boste lahko razbrali, ali je metoda namenjena vzpostavljanju boljše hoje pri vaši diagnozi ali ne.

7. Fizioterapija na domu se konča dobro, če je fizioterapevt vesten, točen, spoštljiv, ne krade, zna dobro motivirati itd.

Zadnja točka ni tako povezana s fizioterapijo na domu kot z vsem drugim, kar je pri rehabilitaciji tudi pomembno in v končni fazi zelo vpliva na hitrost rehabilitacije. Stvari, ki bi jih tukaj lahko naštevali, je veliko. V glavnem se delijo na dve skupini:

  1. da je terapevt moralen,
  2. da je terapevt dober motivator.

Kako to ugotovimo? Neposredno težko, saj o fizioterapevtih, ki izvajajo fizioterapijo na domu, ni veliko napisanega, saj so njihovi klienti predvsem starejši, ki v uporabi interneta niso tako vešči, da bi vpisovali svoje izkušnje. Zato je odgovor mogoče dobiti posredno, iz podatkov, ki ste jih do zdaj že dobili: kako dolgo se fizioterapija na domu izvaja v tem podjetju in koliko prihodkov ima terapevt oziroma podjetje od fizioterapije na domu. Večja verjetnost je, da je podjetje, ki je dolgo na trgu in ima veliko prihodkov, pošteno in zna motivirati, saj sicer podjetje ne bi obstajalo toliko časa in ne bi imelo toliko klientov.

 

To je najpomembnejših 7 kriterijev, ki jih lahko preverite, preden naročite fizioterapijo na domu. Kriteriji so zelo objektivni pokazatelji fizioterapevta, ki bo prišel k vam, in njegovega podjetja. Težava pri fizioterapiji na domu je le ena. V nekaterih večjih regijah boste na takšen način lahko izbirali med ponudniki, ker jih je več, v drugih regijah pa fizioterapije na domu ni ali pa je slabo zastopana. Tam boste žal morali vzeti, kar je na voljo. Kljub vsemu upamo, da je bil ta članek koristen za vas.