REHABILITACIJA

Rehabilitacija po možganski kapi poteka zelo različno, ker možganska kap različne kliente prizadene na različne načine. Možganska kap namreč nastopi zaradi strdka ali krvavitve ter je bolj ali manj močna. Kako bo potekala rehabilitacija po možganski kapi, pa je odvisno tudi od tega, kateri del možganov je prizadela možganska kap in v kakšnem obsegu.

Rehabilitacija po možganski kapi se razlikuje glede na:

Rehabilitacija po možganski kapi v bolnišnici, domu za ostarele, rehabilitacijskem centru itd.

Rehabilitacija po možganski kapi je zelo pomembna za vse bolnike, ki jih je zadela možganska kap. Začne se v bolnišnici, nato pa nadaljuje na različne načine. V dom starejših občanov tistih, ki jih je zadela možganska kap, običajno ne morejo sprejeti takoj, zato gredo v prehodnem obdobju v negovalno bolnišnico. Tam počakajo, da se v domu starejših občanov sprosti kakšna postelja.

Največkrat pa tiste, ki jih je zadela možganska kap, pošljejo iz bolnišnice domov, v toplice ali rehabilitacijski center, kjer se izvaja rehabilitacija po možganski kapi. Velikokrat bolnika najprej pošljejo domov, nato pa gre v rehabilitacijski center, kot je rehabilitacijski center Soča. Če ga tam ne morejo sprejeti, se rehabilitacija po možganski kapi navadno nadaljuje v toplicah ali v domu starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake. Pogosto klienti najamejo tudi fizioterapijo na domu, s katero se rehabilitacija po možganski kapi nadaljuje tudi doma. Fizioterapija na domu je lahko dopolnilna terapija za vse, ki jih je zadela možganska kap, tudi v bolnišnici, negovalni bolnišnici ali domu starejših občanov.

Rehabilitacija po možganski kapi v rehabilitacijskem centru

V rehabilitacijskih centrih rehabilitacija po možganski kapi poteka pod vodstvom vseh potrebnih strokovnjakov, klienti pa dobijo tudi opornice ter primerne čevlje ter druge pripomočke, ki jih potrebujejo v obdobju, ko poteka rehabilitacija po možganski kapi.

Kdo vse skrbi za to, da je rehabilitacija po možganski kapi uspešna

Rehabilitacija po možganski kapi poteka na različnih ravneh in z različnimi strokovnjaki.

Rehabilitacija po možganski kapi je zelo »popredalčkana«, hkrati pa se področja zelo povezujejo. Velikokrat se klienti obrnejo le na dobrega fizioterapevta, ki izvaja fizioterapijo na domu in jih vodi čez celoten proces. Klienta fizično rehabilitira do točke, da je sprejet v rehabilitacijski center Soča, mu razloži, kakšno finančno pomoč lahko dobi od države in kam se lahko obrne.

Možganska kap in vračanje v domače okolje

Ko se terapije v rehabilitacijskem centru končajo, to za nekatere pomeni konec rehabilitacije, za druge pa le nadaljevanje. Tako se za tiste, ki si sami organizirajo nadaljevanje rehabilitacije po možganski kapi, zadnja največkrat nadaljuje v domačem okolju, kjer jih obiskuje fizioterapevt, ki izvaja fizioterapijo na domu. Ta klienta po korakih še naprej rehabilitira do njegovega optimuma in poskrbi za izboljšanje:

Ko se stanje klienta, ki ga je zadela možganska kap, izboljšuje, potrebuje manj pripomočkov in opornic za hojo. Izkušen fizioterapevt primerno zmanjšuje njihovo količino in ga, če potrebuje drugačne opornice, napoti na primeren kraj, da jih dobi.

Izboljšanje fizičnega stanja vpliva tudi na funkcijske dejavnosti klienta, saj jih zmore vedno več, manj ima psiholoških težav, vedno bolj ga navdaja optimizem itd.

Možganska kap in rehabilitacija po njej

Na okrevanje funkcij, ki jih je prizadela možganska kap, vpliva zelo veliko stvari. Zato je pomembno, da rehabilitacija po možganski kapi poteka pri izkušenem diplomiranem fizioterapevtu in drugih izkušenih strokovnjakih, ki imajo za sabo uspešno rehabilitiranih veliko takšnih pacientov, kot ste vi.

V tem delu bomo na kratko opisali dejavnike, ki vplivajo na to, kako poteka rehabilitacija po možganski kapi.

Možganska kap je najpomembnejši dejavnik pri nastanku trajne telesne in kognitivne invalidnosti

Posledice možganske kapi so:

Okrevanje po možganski kapi in cilji

Cilji ljudi, ki jih je zadela možganska kap, so zelo različni:

Zato je zelo pomembno, da imate terapevta, ki bo znal uslišati vaše želje in potrebe ter bo dovolj izkušen, da jih bo znal tudi doseči. Vsi, pri katerih je bila rehabilitacija po možganski kapi uspešna, so si po tem, ko jih je zadela možganska kap, poleg terapij, ki jim pripadajo z javnim zdravstvom, poiskali še izkušenega fizioterapevta.

Rehabilitacija po možganski kapi z našim diplomiranim fizioterapevtom, certificiranim za našo metodo rehabilitacije klientov, ki jih je zadela možganska kap, poskrbi:

Rehabilitacija po možganski kapi v Sloveniji

V Sloveniji primanjkuje ustanov in enot za ljudi, ki jih je zadela možganska kap. Če bi želeli pomagati vsem, ki jih zadene možganska kap, bi potrebovali vsaj še dva centra z od 100 do 130 posteljami.

Za res kakovostno oskrbo in odpravljanje težav, ki jih povzroči možganska kap, pa bi morali organizirati fizioterapijo na domu. To se še dolgo ne bo zgodilo, zato si morajo pacienti poleg terapije, ki jo dobijo z javnim zdravstvom, organizirati še lastno samoplačniško rehabilitacijo, če želijo optimalno rehabilitirati vse funkcije, ki jih je prizadela možganska kap.

Najboljša izbira je fizioterapija na domu:

Okrevanje po možganski kapi je predvsem uspešno, če se terapevt in klient ter svojci osredotočajo na tisto, na kar lahko vplivajo. Stvari, na katere ne morejo vplivati, pa povsem odmislijo. To je včasih težko, saj smo ljudje nagnjeni k temu, da iščemo izgovore (na primer: sem prestar, že pred kapjo sem težko hodil itd.).

Ko nastopi možganska kap, ne moremo vplivati na:

Stvari, na katere po tem, ko vas je zadela možganska kap, lahko vplivate in se tako rehabilitirate do svojega optimuma, so:

Dobrega izkušenega fizioterapevta za fizioterapijo na domu je treba imeti tudi zato, ker imajo ljudje poleg težav, ki jih je povzročila možganska kap, še druge težave

1. Živčno-mišične bolezni:

2. Ortopedske poškodbe in bolezni:

3. Druge bolezni in težave:

Dober fizioterapevt ve, kako mora potekati rehabilitacija po možganski kapi pri teh boleznih. Ima izkušnje z rehabilitacijo ljudi, ki jih je zadela možganska kap, čeprav imajo še druge težave. Zato boste kljub boleznim in težavam, ki vam jih je povzročila možganska kap, optimalno hitro napredovali ter se izognili napakam, ki bi vam lahko naredile veliko škode.

Kdaj pride v poštev fizioterapija na domu

Ko nastopi možganska kap, se mora takoj začeti rehabilitacija po možganski kapi. Možganska kap namreč prizadene številne funkcije in oteži samostojno življenje. Težava je, da se klientu funkcije, ki jih je prizadela možganska kap, vračajo dobro leto, včasih tudi leto in pol. Dobro bi bilo, da bi rehabilitacija po možganski kapi trajala vsaj toliko časa, vendar v javnem zdravstvu žal ni tako.

Poleg tega je naš zdravstveni sistem zasnovan tako, da je rehabilitacija po možganski kapi namenjena predvsem mlajšim in perspektivnejšim, ki dobijo več možnosti zanjo kot tisti, za katere ocenijo, da jih je možganska kap prizadela tako zelo, da so zaradi nje neperspektivni, ali so starejši. Prav zaradi tega se mora veliko ljudi, ki želijo, da bi bila rehabilitacija po možganski kapi optimalna, zateči k fizioterapiji na domu.

Fizioterapija na domu je primerna za vse, ki jih je prizadela možganska kap. Primerna je tudi za tiste, ki jim je možganska kap pustila tako hude posledice, da so v preslabi formi, da bi bili sprejeti v rehabilitacijski center Soča. Takšne kliente rehabilitiramo do stanja, da jih sprejmejo v omenjeno ustanovo.

Drugi klienti, ki jih je zadela možganska kap, se za fizioterapijo na domu odločijo, ko se vrnejo iz toplic, doma starejših občanov Izlake ali rehabilitacijskega centra Soča, da bi se v domačem okolju popolnoma rehabilitirali.

Rehabilitacija 10 ali 20 let po tem, ko je nastopila možganska kap

Rehabilitacija po možganski kapi je mogoča tudi po 10 ali 20 letih, odkar je klienta zadela možganska kap, le da po 20 letih ni mogoče pričakovati, da se bodo vrnile nove funkcije. Lahko pa, če ima klient dovolj funkcij, kar ugotovimo na brezplačnem pregledu, te povežemo med sabo, okrepimo mišice, ga naučimo izvajanja pravilnih gibov itd. Rehabilitacija po možganski kapi je v večini primerov vseeno zelo uspešna.

Kako pomembna je rehabilitacija po možganski kapi

Rehabilitacija po možganski kapi je zelo pomembna, saj bolj kot rehabilitiramo klienta, več ima od tega, pa tudi njegova družina in ne nazadnje celotna družba. Klient, ki ga je možganska kap tako prizadela, da bi bil lahko breme vsem, spet postane tisti, ki prispeva svoj delež tako sebi in družini kot družbi.

Pri nas se izvaja:

Imamo veliko izkušenj, na podlagi katerih lahko poskrbimo za to, da bo rehabilitacija po možganski kapi potekala optimalno in da z njo dosežemo najboljše rezultate. Vi pa imate zato največjo verjetnost, da težave, ki jih imate zaradi bolezni, tudi odpravite.

Je vaš cilj rehabilitacija po možganski kapi

Če je vaš odgovor pritrdilen, se s klikom na spodnjo povezavo naročite na naš brezplačen neobvezujoč fizioterapevtski pregled, ki je namenjen temu, da lahko iz prve roke izveste, koliko in v kolikšnem času vas je mogoče rehabilitirati. Izkoristite svoj celoten potencial rehabilitacije. Dosezite, da se bo rehabilitacija po možganski kapi pri vas izvajala na način, da boste dosegli vse, kar je pri vas mogoče doseči! Če imate o tem kakršno koli vprašanje, nam ga lahko na spodnji povezavi tudi postavite. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem mogočem času.