Therapia d.o.o.

Rehabilitacija po možganski kapi je zelo pomembna za vse bolnike, ki jih je zadela možganska kap. Po navadi se začne že v bolnišnici, takoj po možganski kapi. Po navadi je bolnik po nekaj dneh ali tednih odpuščen iz bolnišnice. Od tu se poti bolnikov razlikujejo. Če morajo iti, ker jih je zadela možganska kap, v dom starejših občanov, jih vanj največkrat ne morejo sprejeti takoj, zato gredo v prehodnem obdobju v negovalno bolnišnico. Tam ostanejo, dokler se v domu starejših občanov ne pojavi prosta postelja .

Večinoma pa bolnike pošljejo iz bolnišnice domov, v toplice ali rehabilitacijski center, kjer se izvaja rehabilitacija po možganski kapi. Velikokrat bolnika najprej pošljejo domov, nato pa gre v rehabilitacijski center, kot je rehabilitacijski center Soča. Če takšen rehabilitacijski center klienta ne sprejme, gre po navadi na rehabilitacijo v toplice ali dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake. Pogosto si klienti uredijo tudi fizioterapijo na domu, s katero se rehabilitirajo doma. Fizioterapijo na domu bolniki in njihovi svojci uvedejo kot dopolnilno terapijo tudi, ko je klient v bolnišnici, negovalni bolnišnici ali domu starejših občanov. Tako dosežejo, da celotna rehabilitacija po možganski kapi poteka tekoče in nadzorovano tudi, ko je klient doma in se izvaja rehabilitacija na domu.

Kako se razlikuje rehabilitacija po možganski kapi

Pomembno se je zavedati, da rehabilitacija po možganski kapi poteka zelo različno. Razlikuje se zato, ker imajo klienti različne vrste (strdek, krvavitev itd.) in obsege možganskih kapi. Nekateri imajo tako rahlo možgansko kap, da zanjo niti ne vedo, drugi za možgansko kapjo žal umrejo. Večina pa jih je nekje vmes, kar pomeni, da imajo nekateri močno prizadeto celo polovico telesa in so nepokretni, drugi so veliko manj prizadeti, še hodijo, a imajo slabo ravnotežje. Poleg hoje je prizadetih še veliko stvari. Zraven noge in trupa, ki sta ključna za hojo, je prizadeta tudi roka, lahko pa tudi govor. Ta je lahko prizadet, če ima klient možgansko kap po desni strani telesa. Lahko so prizadeti mimika, požiranje, dihanje itd.

Možganska kap pomeni, da določen del možganov odmre. To se lahko zgodi kjer koli v možganih. Ker je obseg odmrlega tkiva različno velik, je posledično prizadetih različno veliko centrov v možganih, v večjem ali manjšem obsegu. Rehabilitacija po možganski kapi je zato odvisna od vsega zgoraj naštetega.

Poleg tega je naš zdravstveni sistem zasnovan tako, da mlajšim in bolj perspektivnim dajo več možnosti rehabilitacije kot tistim, za katere ocenijo, da so zaradi možganske kapi neperspektivni, in starejšim. Prav zaradi tega se mora veliko ljudi, ki si želijo, da bi bila rehabilitacija po možganski kapi optimalna, zateči k fizioterapiji na domu.

Kdaj pride v poštev fizioterapija na domu

Rehabilitacija po možganski kapi je s fizioterapijo na domu lahko zelo uspešna. V našem podjetju s fizioterapijo na domu rehabilitiramo veliko klientov po možganski kapi. Klienti so različno prizadeti in imajo tudi različne cilje. Nekateri so v preslabi formi, da bi bili sprejeti v rehabilitacijski center Soča, zato nas najamejo, da jih rehabilitiramo do točke, da jih sprejmejo na rehabilitacijo v omenjeno ustanovo.

Drugi našo storitev fizioterapija na domu najamejo takoj, ko se vrnejo iz rehabilitacije, bodisi iz toplic, doma starejših občanov Izlake ali rehabilitacijskega centra Soča, da jih v domačem okolju popolnoma rehabilitiramo. Težava po možganski kapi je namreč, da se klientu funkcije vračajo dobro leto, včasih tudi leto in pol. Dobro bi bilo, da bi rehabilitacija po možganski kapi trajala vsaj toliko časa. Kliente pa je mogoče rehabilitirati tudi po desetih ali celo dvajsetih letih, le da takrat ni mogoče pričakovati, da se bodo vrnile nove funkcije. Če pa ima klient dovolj funkcij, kar ugotovimo na brezplačnem pregledu, lahko to povežemo med sabo, okrepimo mišice, ga naučimo izvajanja pravilnih gibov itd. ter ga tako rehabilitiramo. Klienta največkrat vseeno zelo dobro rehabilitiramo.

Večini klientov predpišejo samo nekaj tednov rehabilitacije, kar je za popolno rehabilitacijo nedvomno premalo. Zato se odločijo, da se bo rehabilitacija po možganski kapi nadaljevala v obliki fizioterapije na domu in nas najamejo, da jih popolnoma rehabilitiramo ter jih naučimo varno funkcionirati v njihovem okolju.

Veliko klientov ne gre na nobeno rehabilitacijo, ker ne morejo ali nočejo, zato nemalokrat rehabilitacijo po možganski kapi v celoti izvedejo s fizioterapijo na domu.

Kdo sodeluje pri rehabilitaciji po možganski kapi

Rehabilitacija po možganski kapi poteka na različnih ravneh in z različnimi strokovnjaki. Včasih so potrebne operacije. Tu se vključijo zdravniki, medicinske sestre idr. To osebje je vključeno vedno, ko klient zaradi možganske kapi pride v bolnišnico. Pomembna je tudi fizična rehabilitacija. Tu imajo največjo vlogo fizioterapevti. Nekatere kliente je treba naučiti le lepše hoje, pri drugih pa rehabilitacija po možganski kapi poteka od nepokretnosti, nezaznavanja prizadete polovice telesa, nečutenja prizadete strani telesa itd. Takrat ima fizioterapevt veliko več dela, a se trudi takšne kliente naučiti hoditi.

S funkcijskimi dejavnostmi, hranjenjem, pitjem, oblačenjem itd., se ukvarjajo delovni terapevti. Če sta prizadeta govor in požiranje, se s tem ukvarjajo logopedi. Če je človek v duševnih stiskah, pa se s tem ukvarjajo psihiatri in psihologi. Če bolnik potrebuje opornice, mu jih naredijo specialisti ortopedskega inženiringa. Rehabilitacija po možganski kapi je zelo »popredalčkana« na posamezna področja. Hkrati se stvari in področja zelo povezujejo. Velikokrat se klienti obrnejo le na dobrega fizioterapevta, ki izvaja fizioterapijo na domu in jih vodi čez celoten proces rehabilitacije po možganski kapi. Klienta fizično rehabilitira tako, da je sprejet v rehabilitacijski center Soča, mu razloži, kakšno finančno pomoč lahko dobi od države in kam se lahko obrne. Na rehabilitaciji v rehabilitacijskih centrih klienti pogosto dobijo vse strokovnjake, ki jih potrebujejo, in tudi opornice ter primerne čevlje, ki jih potrebujejo v določenem obdobju, ko poteka rehabilitacija po možganski kapi. Ko se terapije v rehabilitacijskih centrih končajo, pa jih klienti nadaljujejo v domačem okolju, kjer jih obiskuje fizioterapevt, ki izvaja fizioterapijo na domu. Ta klienta po korakih še naprej rehabilitira do njegovega optimuma. Ko se stanje klienta izboljšuje, potrebuje manj pripomočkov in opornic za hojo. Izkušen fizioterapevt jih primerno zmanjšuje in ga, če potrebuje drugačne opornice, napoti na primeren kraj, da jih tudi dobi. Ko se klientu fizično stanje izboljšuje, to vpliva tudi na funkcijske dejavnosti, saj jih zmore vedno več, vedno manj ima psiholoških težav, saj ga vedno bolj navdaja optimizem itd. Čeprav so stvari zelo razdeljene, so hkrati zelo povezane in v glavnem temeljijo na fizični kondiciji, moči, vzdržljivosti in fizičnih sposobnostih klienta. Rehabilitacija po možganski kapi je zato zelo pomembna, saj bolj kot rehabilitiramo klienta, več ima od tega, pa tudi njegova družina in ne nazadnje celotna družba. Klient, ki bi bil lahko breme vsem, spet postane tisti, ki prispeva svoj delež tako sebi, družini kot družbi.

Pri nas se izvaja:

Zaradi vsega naštetega imamo največ izkušenj in dosegamo najboljše rezultate, ko na domu rehabilitiramo ljudi, ki jih je zadela možganska kap. Vi pa imate zato največjo možnost, da težave zaradi bolezni tudi odpravite.

Je vaš cilj rehabilitacija po možganski kapi

Če je vaš odgovor pritrdilen, se s klikom na spodnjo povezavo naročite na naš brezplačni neobvezujoč fizioterapevtski pregled, ki je namenjen temu, da lahko iz prve roke izveste, koliko in v kolikšem času vas je mogoče rehabilitirati. Če imate, ker vas je zadela možganska kap ali glede svoje poškodbe, kakršno koli vprašanje, nam ga lahko na spodnji povezavi tudi postavite. Z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.