Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o.

Telefon: 080 44 66 | E-mail: info@therapia-dom.si

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posameznikom z različnimi boleznimi, poškodbami in drugimi omejitvami pomaga do čim bolj kakovostnega in samostojnega življenja. Njen temeljni cilj je vključitev v vsakodnevne aktivnosti ter skrb za njihovo zdravje in dobro počutje tako v domačem kot tudi v širšem okolju. Delovna terapija je skupek različnih metod, ki tistim, ki jih je doletela bolezen, so doživeli možgansko kap, imeli nesrečo ali so se poškodovali, zaradi česar imajo še vedno določene omejitve pri hoji, gibanju in drugih opravilih, pomaga, da kljub omejitvam lahko živijo čim bolj polno.

Kako poteka delovna terapija?

delovna terapija

Delovna terapija se lahko izvaja individualno ali skupinsko, vedno pa je usmerjena na posameznika in na njegove specifične potrebe. Delovni terapevt zato za vsakega klienta sestavi ustrezen program aktivnosti, ki so izbrane posebej zanj in mu omogočajo, da z njimi izboljša svoje počutje, sposobnosti ter vključenost v socialno okolje. Pri tem delovni terapevt vedno upošteva tako klientove potrebe kot njegove želje, zato se program aktivnosti oblikuje skupaj z njim.

 

Pri kakšnih težavah lahko pomaga delovna terapija?

Delovna terapija predstavlja učinkovito pomoč za vse, ki se soočajo z naslednjimi težavami:

 

 • možganska kap in okrevanje po njej,
 • Alzheimerjeva bolezen,
 • Parkinsonova bolezen,
 • multipla skleroza,
 • duševne bolezni,
 • možganske poškodbe,
 • gibalne težave ali težave z ravnotežjem,
 • okrevanje po prometni nesreči s hudimi posledicami,
 • različne ortopedske težave in poškodbe,
 • osteoporoza,
 • artritis in kronične bolezni, ki povzročajo bolečino,
 • različne nevrološke bolezni.

Kaj vse vključuje delovna terapija?

Delovna terapija vključuje različne aktivnosti, ki posamezniku z različnimi omejitvami zaradi bolezni ali poškodbe pomagajo, da:

 

 • je čim manj odvisen od tuje pomoči,
 • izboljša skrb zase in postane bolj samostojen,
 • lažje opravlja različna vsakodnevna opravila (hranjenje, umivanje, preoblačenje, hojo, različna gospodinjska dela in podobno),
 • izboljša svoje psihično počutje,
 • izboljša svoje zmožnosti za delo in učenje,
 • lahko opravlja svoje delo ali se usposobi za drugega,
 • se nauči novih spretnosti,
 • lažje obvladuje stresne situacije,
 • se počuti bolj vključenega v širše družbeno okolje.

Delovna terapija za bolezni in poškodbe nevrološkega in mišično skeletnega sistema

Možganska kap, različne nevrološke in druge bolezni ter poškodbe lahko povzročijo, da posameznik ni več sposoben skrbi zase ali pa je ta zelo otežena, enako pa velja tudi za različne vsakodnevne aktivnosti. Zaradi tega postane odvisen od pomoči drugih, kar slabo vpliva tudi na njegovo psihično počutje. Ne more sam na stranišče, ne more si sam umiti zob, ima težave pri hranjenju, težko se samostojno obleče in podobno.

Delovna terapija mu lahko pomaga, da se zave, da kljub omejitvam vse to lahko počne, vendar na drugačen, njemu prilagojen način, ter da lahko izvaja tudi različne druge aktivnosti. Predvsem pa mu delovna terapija pomaga, da svoje zmožnosti tudi izboljša. Delovni terapevt mu nudi podporo in spodbudo ter:

 

 • svetuje pri ureditvi in prilagoditvi domačega okolja,
 • pomaga izbrati ustrezne pripomočke, ki olajšajo premikanje, sedenje, gibanje, uporabo stranišča, umivanje, vsakdanja opravila ter izboljšajo samostojnost,
 • ga nauči različnih tehnik in spretnosti, ki mu pomagajo, da kljub omejitvam sam skrbi zase,
 • predlaga aktivnosti, s katerimi lahko klient izboljša svoje sposobnosti,
 • ga nauči različnih strategij za premagovanje težav, s katerimi se sooča,
 • pomaga izboljšati samozavest in samopodobo, saj delovna terapija klientu omogoča, da napreduje, postane bolj samostojen, kar pozitivno vpliva nanj.

Delovna terapija na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije

Po poškodbi ali zaradi posledic bolezni posameznik velikokrat ni več zmožen opravljati svojega dela enako kot doslej. Eno od področij, s katerimi se ukvarja delovna terapija, je tako tudi poklicna in zaposlitvena rehabilitacija, pri kateri delovni terapevt klientu nudi:

 • izboljševanje zmožnosti, s katerimi bo zopet lahko opravljal svoje delo,
 • pripravo na ponovno opravljanje dela, ki ga je opravljal pred boleznijo ali poškodbo,
 • svetovanje glede prilagoditev na delovnem mestu,
 • pomoč pri karierni preusmeritvi z učenjem novih spretnosti.

Delovna terapija na področju duševnega zdravja

Za ljudi s težavami na področju duševnega zdravja je delovna terapija zelo pomembna, saj jim lahko učinkovito pomaga pri vključevanju v družbo, pa tudi na drugih področjih življenja. Delovna terapija vključuje različne vsakodnevne aktivnosti, ki osebi z duševnimi težavami dajejo občutek, da zmore, s čimer gradi notranjo moč in samostojnost. Delovna terapija jim omogoča, da se kljub duševni bolezni lažje vključijo v družbo, se naučijo skrbi zase, se izobražujejo in najdejo zaposlitev.

Delovna terapija za starostnike

Starostniki se pogosto soočajo z gibalnimi in drugimi težavami, zaradi katerih postajajo vedno bolj odvisni od pomoči drugih, prav tako pa se zaradi starostnih težav lahko povečajo možnosti za poškodbe in padce. Gibalna omejenost pogosto prinese tudi manj socialnih stikov, zaradi česar se starostniki počutijo sami in osamljeni, saj večino časa preživijo doma. Zaradi tega se delovna terapija vedno pogosteje izvaja tudi pri starostnikih. Delovna terapija starostnike uči:

 

 • kako lahko ohranjajo svojo samostojnost tudi v starosti,
 • kako lahko prilagodijo svoje bivalno okolje,
 • kateri pripomočki jim lahko olajšajo gibanje in različna vsakdanja opravila,
 • kako se lahko bolje vključijo v širše družbeno okolje in skrbijo za svoje socialne stike,
 • kako lahko kljub starosti in omejitvam, ki jih ta prinaša, živijo čim bolj polno življenje.

V Sloveniji se delovna terapija izvaja na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, v bolnišnicah, različnih rehabilitacijskih centrih in zdraviliščih, medtem ko se v tujini delovna terapija najpogosteje izvaja na domu. Prilagoditev domačega okolja in čim večja samostojnost pri higienskih in drugih vsakdanjih opravilih sta za vsakega posameznika, ki se sooča z omejitvami zaradi bolezni ali poškodbe, zelo pomembni. Zato je vsekakor dobrodošlo, če delovni terapevt klienta obišče na domu, mu svetuje pri prilagajanju domačega okolja ter mu pomaga pri konkretnih težavah, s katerimi se sooča. Marsikdo se šele takrat, ko dobro obvlada domače okolje in se v njem počuti suvereno pri opravljanju vsakdanjih opravil, počuti sposobnega za vključitev v širše okolje ali službo. Če ste se bili vi ali vaši svojci primorani soočiti z okrevanjem po poškodbi ali bolezni, zaradi česar so še vedno prisotne različne omejitve, vam delovna terapija na domu vsekakor lahko pomaga. Delovni terapevt se bo potrudil za to, da vam ali vašemu svojcu olajša vsakdanja opravila z različnimi pripomočki ter pomaga do boljšega počutja in bolj kakovostnega življenja.

Če imate opisane težave, pri katerih vam lahko pomagamo z delovno terapijo in bi se zato radi naročili na naš brezplačen neobvezujoč terapevtski pregled ali če imate za nas kakšno vprašanje, kliknite povezavo pod tem člankom.

Vas zanima več o tem, kako poteka delovna terapija?
Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

Kje nas najdete?