Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o.

Telefon: 080 44 66 | E-mail: info@therapia-dom.si

Nepokretnost je lahko velik udarec za posameznika. Hoja in zmožnost gibanja sta za zdrave ljudi nekaj samoumevnega. Hoja je ena osnovnih človekovih funkcij in brez nje si niti ne predstavljamo življenja. Marsikdo se niti ne zaveda, kako pogosto hoja postane težava in koliko ljudi se spoprijema s tem. Do tega, da hoja ni več nekaj samoumevnega, lahko pride iz različnih vzrokov. Otežena hoja je tudi najpogostejša težava starostnikov. Na dolgi rok lahko otežena hoja vodi v vedno manjšo zmožnost gibanja, s tem pa posledično tudi izolacijo in manj stika z drugimi ljudmi ter v skrajnem primeru – nepokretnost.

Staranje, otežena hoja in nepokretnost

Ko se hoja začne slabšati, se poslabša tudi kakovost življenja. Otežena hoja prizadene zmožnost samostojnega življenja in opravljanje vsakdanjih opravil. Če hoja postane težavna ali oseba med tem čuti bolečine, je težko iti na stranišče, se oprhati, si skuhati kosilo ipd. Če hoja ni mogoča, pa to predstavlja še večji problem. Seveda pa ima onemogočena hoja velik vpliv tudi na svojce.

Nepokretnost je vsekakor velika težava zahodne civilizacije. S staranjem prebivalstva postaja onemogočena hoja vedno bolj pereč problem. Staranje namreč s seboj prinese različne težave, zaradi katerih se zmanjša tudi gibljivost. Pogosto s staranjem vedno večji problem postaja tudi hoja, zato starejši ljudje več časa presedijo ali preležijo, kar še poslabša njihovo stanje. Če se namreč ne gibamo, hoja postaja vse težja in težja.

Razlogi za pojav otežene hoje in nepokretnosti

Nepokretnost

Za to, da hoja postane počasnejša, otežena ali celo onemogočena ter da se razvije nepokretnost, obstaja več vzrokov. Otežena hoja in nepokretnost sta lahko posledici:

 • različnih poškodb, zlomov in podobno,
 • manjše ali večje obrabe sklepov oziroma artroze,
 • periferne arterijske bolezni,
 • težav s hrbetnico,
 • zmanjšane aktivnosti,
 • možganske kapi,
 • multiple skleroze, Parkinsonove in drugih nevroloških bolezni,
 • različnih kroničnih bolezni,
 • drugih zdravstvenih težav.

Razvoj medicine in daljšanje življenjske dobe

Tudi z razvojem medicine se ta težava samo še poglablja. Bolj kot je medicina razvita, dlje ljudje živijo, saj jim z zdravili zmanjšujejo povišan holesterol, krvi tlak, sladkor v krvi idr. Zaradi tega je življenjska doba vse daljša, del tega procesa pa je tudi vedno več posameznikov s starostnimi težavami, kakršne so upočasnjena in otežena hoja, nezmožnost opravljanja določenih gibov, težave pri vstajanju iz postelje ipd.

Poleg tega so ljudje pri veliko bolezenskih stanjih, ko bi sicer umrli, zdaj operirani ali zdravljeni na drugačne načine, kot so dializa krvi, kemoterapija, obsevanje idr., vse to pa prepreči smrt posameznika. Velikokrat lahko ljudje naprej živijo bolj ali manj normalno življenje, večkrat pa zaradi bolezni postanejo tako prizadeti, da tega ne morejo.

Hoja postaja upočasnjena, otežena ali celo nemogoča, sposobnost gibanja se manjša, torej se pojavi nepokretnost. Zaradi nje se lahko pojavijo tudi preležanine, mišični krči in različne druge težave, zaradi katerih je kakovost življenja precej okrnjena.

Okrevanje po različnih poškodbah

Nepokretnost je težava mlajših in starejših

Veliko ljudi zaradi nesreč, rakastih tumorjev, na primer v možganih, ali možganskih kapi obleži že v mladosti, prav tako jih veliko obleži zaradi kroničnih bolezni, kot so artritis, multipla skleroza idr. Zato so otežena ali onemogočena hoja, zmanjšana gibljivost in nepokretnost tudi težave mlajših.

Vsi drugi pa zaradi razvite medicine dočakajo večjo starost, ki jih skupaj s težavami, ki se nabirajo z leti, kot so degenerativne spremembe, posledice različnih bolezni in poškodb, pripelje do manjše aktivnosti, zaradi katere njihova hoja postane otežena in se vedno težje gibajo. Vse to jih na koncu priklene na posteljo.

Nepokretnost je na neki točki v življenju skoraj neizbežna, zato je treba narediti vse, da do nje ne pride. Če pri nekom hoja postaja vedno večja težava, zaradi česar se vedno manj giblje, je treba ukrepati, da ne bi hoja še bolj nazadovala. Več ko mirujemo, bolj se namreč hoja slabša, saj gibljivost postane manjša.

Ko hoja postane počasnejša

Upočasnjena hoja je nekaj, kar povezujemo s starostjo in večina ljudi niti ne razmišlja o tem, da bi lahko preprečili napredovanje te težave. Veliko starejših zato ni deležnih ustrezne rehabilitacije, ki bi izboljšala stanje, njihova hoja pa počasi nazaduje in se slabša.

V resnici pa je počasna hoja prvi znak zmanjševanja gibalne sposobnosti. Poslabšana hoja ni nujno povezana s starostjo, ampak so vzrok različne kronične in druge bolezni, ki spremljajo staranje. Teh bolezni in drugih vzrokov ne moremo vedno odpraviti, lahko pa poskrbimo za ustrezno terapijo, s katero se bo hoja izboljšala.

Ko namreč hoja postane vedno počasnejša in bolj otežena, to ne pomeni, da mora oseba čim več počivati, kar se v takšnem primeru rado zgodi. Zaradi tega hoja in gibljivost še bolj nazadujeta, oseba se skorajda ne giba več oziroma naredi le še nekaj korakov dnevno, nato pa obleži in hoja sploh ni več mogoča.

Rehabilitacija v javnem zdravstvu

Najpomembneje je vedeti, da nepokretnost ni zadnja postaja pred smrtjo ter da to, da hoja ni več mogoča, ne pomeni, da se tega ne da spremeniti. Hoja morda res ne bo več nikoli takšna kot nekoč, vendar pa lahko spet postane mogoča. Hoja se namreč z ustrezno rehabilitacijo lahko izboljša, enako pa velja za nepokretnost.

Kako pomembni sta hoja in gibljivost za kakovost življenja, se zavedajo tudi v javnem zdravstvu. Z rehabilitacijo nepokretnih, pri katerih hoja ali gibanje predstavljata težavo, se zato ukvarjajo v negovalnih bolnišnicah, toplicah, rehabilitacijskih centrih, kot sta rehabilitacijski center Soča in Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake, in domovih upokojencev.

Rehabilitacija je prekratka in premalo intenzivna

Največja težava vseh teh služb je, da rehabilitacija, če hoja postane praktično nemogoča, ne traja dovolj časa ali pa ni dovolj intenzivna. Malo ljudi se rehabilitira tako hitro, da na primer iz toplic pridejo popolnoma rehabilitirani. Ko se vrnejo, njihova hoja pogosto še vedno ni dovolj izboljšana, da bi se lahko samostojno gibali, doma pa so spet prepuščeni sami sebi in svoji motivaciji ter pomoči svojcev.

V večini primerov je tovrstno rehabilitacijo že težko dobiti, saj je v Sloveniji premalo rehabilitacijskih centrov in negovalnih bolnišnic. V času čakanja na rehabilitacijo, se hoja seveda ne izboljšuje, težave ostajajo oziroma se večajo. Ko se rehabilitacija vendarle dobi, ta mine, preden je klient rehabilitiran.

Demenca

Otežena hoja in nepokretnost ostajata težava

Rehabilitacija ne poteka tako, da sprejmejo vsakega, ki je nepokreten, in je pri njih na obravnavah, dokler ni popolnoma rehabilitiran. Edine ustanove, kjer rehabilitirajo do smrti, so domovi upokojencev, kjer pa sta otežena hoja in nepokretnost spet največji težavi, saj imajo premalo fizioterapevtov, ki se nepokretnim klientom ne morejo posvečati dovolj, da bi jih lahko rehabilitirali.

Rehabilitacija se velikokrat začne prepozno, saj je treba nanjo dolgo čakati. Z rehabilitacijo bi bilo treba začeti takoj, ko je hoja ovirana ali onemogočena, gibanje oteženo, samostojno opravljanje opravil pa nemogoče. Tako bi trajala manj časa, rezultati na koncu pa bi bili boljši.

Najboljša izbira je fizioterapija na domu

 • Za ljudi, ki so doma in bodo doma poskušali ostati, dokler se bo dalo.
 • Za tiste, ki živijo v domu za ostarele in se zavedajo, da imajo tam premalo terapij, ter si zato kot dopolnilo najamejo še fizioterapevta, ki izvaja fizioterapijo na domu.
 • Za ljudi, preden gredo v rehabilitacijske centre, bodisi da so vanje sploh sprejeti, ker je njihova nepokretnost prehuda, da bi jih sprejeli, ali pa da pridejo na zdravljenje v čim boljši formi, saj tako lahko tam dosežejo boljše rezultate kot tisti, ki na zdravljenje pridejo v zelo slabi formi. Klienti, ki na rehabilitacijo pridejo v slabi formi, se morajo šele navaditi vaditi vsak dan, zato od zdravljenja ne odnesejo toliko, kot bi lahko.
 • Za tiste, ki se vrnejo iz zdravljenja domov, saj tako lahko doma nadaljujejo in zaključijo rehabilitacijo na način, da dosežejo svoj maksimum.

Večina nevroloških bolezni pripelje do tega, da ljudje obležijo. Ker je nevroloških bolezni veliko, je nepokretnost zelo pogosta. Za to obstaja več razlogov:

 • Zaradi slabega ravnotežja hoja zanje postane težava, saj jih je strah padca;
 • Zaradi slabega ravnotežja padejo in se polomijo;
 • So slabotni, potem pa zbolijo še za gripo ali čem podobnim in na koncu hoja ni več mogoča;
 • Gredo v bolnico na preiskave, kjer večinoma ležijo in zato obležijo;
 • Bolezen napreduje do točke, da fizično ne morejo več iz postelje.

Nepokretnost zelo prizadene celo družino

Uspehi fizioterapije na domu pri ljudeh, ki so nepokretni ali jim težave dela hoja, so zelo različni. Največ je odvisno od kakovosti terapevta. Ni pomembno le, koliko ima fizioterapevtskega znanja, pomembnih je tudi veliko drugih dejavnikov.

Nepokretnost je zelo težak položaj za klienta in njegovo družino. Če sta na primer mož in žena zadolžena vsak za polovico opravil v gospodinjstvu, ima partner, ki je ostal zdrav, zdaj dvakrat več dela:

Opraviti mora svoje delo
Opraviti mora delo, ki ga je prej opravil partner
Skrbeti mora za partnerja

Samo za nepokretnega človeka naj bi moralo po nekaterih raziskavah skrbeti pet ljudi, da ne bi bili preobremenjeni. Zaradi tega je nepokretnost velika težava tako za bolnika, ki ga poleg zdravstvenih težav, neposredno povezanih z nevrološko boleznijo, mučijo tudi psihološke težave, kot tudi za svojce, ki imajo poleg veliko dela, psiholoških težav še veliko finančno breme, saj imajo manj časa za služenje denarja in bistveno več izdatkov (za pripomočke, ki klientu pomagajo, za negovalke ali dom upokojencev, za določena zdravila, kreme ipd.).

Uspešna rehabilitacija nujno potrebuje fizioterapijo na domu

Nepokretnost se najbolje rehabilitira, če klient vsakodnevno izvaja vaje, ki ga po korakih postavijo nazaj na noge, tako, da hoja ne predstavlja več težave. Kot smo že napisali, rehabilitacije v javnih ustanovah niso dovolj dolge in tudi po njih hoja ter pokretnost še vedno velikokrat ostajata nemogoči.

Če ima klient srečo, gre za nekaj tednov v toplice ali rehabilitacijski center, kot je rehabilitacijski center Soča. To zdravljenje pa je po nekaj tednih končano. Klient, ki je bil nepokreten, pa v večini primerov še ni dokončno rehabilitiran, zato potrebuje dodatne fizioterapevtske vaje. Tako je fizioterapija na domu zanj skoraj nujna izbira tako pred kot po zdravljenju v ustanovah.

Se hoja in nepokretnost lahko izboljšata?

Klienti, katerih glavna težava je nepokretnost, največkrat ne vedo niti, h katerim strokovnjakom bi šli, kaj vse lahko naredijo, da bo rehabilitacija čim učinkovitejša, niti ne vedo, katere vaje so zanje dobre in katere ne, kako se stvari sistematično lotiti, da bodo na koncu dosegli optimalne rezultate z minimalno porabljenega časa in denarja in da bo hoja zanje spet postala mogoča.

Za okrevanje je zelo pomembno čim prej najti dobrega, izkušenega fizioterapevta, ki vodi klienta, hkrati pa tudi svojce, čez fizično rehabilitacijo, tako na fizični ravni kot tudi z usmeritvami, nasveti in izkušnjami čez psihično rehabilitacijo. Zelo pomembno je tudi izbrati takšnega fizioterapevta, ki se spozna na nepokretnost in pozna vse možnosti rehabilitacije in vas ob pravem času napoti k drugim strokovnjakom. Tako po potrebi dobite primerne opornice, logopeda, psihologa ali kliniko za nespečnost, da vam svetuje, kakšne so možnosti, da zaradi dane situacije dobite denarno pomoč, ipd.

Fizioterapevt mora biti poleg tega, da je dober strokovnjak za fizioterapijo na domu in ima ustrezne vaje za nepokretne kliente, tudi dober motivator, sicer mu ne bo uspelo priti čez celotno rehabilitacijo. To, da hoja ni več mogoča ali se klient ne more več gibati, ima namreč negativen vpliv tudi na psihično počutje, zato je treba narediti vse, da hoja postane spet mogoča.

Nepokretnost je težko stanje in zahteva izkušenega terapevta.

Rehabilitacija nepokretnih ljudi, pri katerih je hoja ali vsako gibanje oteženo ali onemogočeno, je zelo pomembna za prizadete in njihove svojce, zato si vsak svoje zdravje oziroma zdravje svojega bližnjega želi zaupati izkušenemu fizioterapevtu, ki dosega velike uspehe. Nihče pa si ne želi neizkušenega fizioterapevta, ki ima malo takšnih pacientov in se bo zato na njem šele učil.

Naša glavna prednost je, da naš cilj ni le lajšati težave nepokretnih, ampak jih rehabilitirati, da bodo spet pokretni in da samostojna hoja zanje ne bo več težava.

Otežena hoja, nepokretnost in fizioterapija na domu

Smo prvo podjetje v Sloveniji, ki se je začelo ukvarjati s fizioterapijo na domu. V našem podjetju je fizioterapija na domu edina dejavnost, ki jo opravljamo. Zanjo smo specializirani. Posledični smo specializirani tudi za nepokretnost, saj za večino nepokretnih hoja do ambulante ni mogoča, zato izberejo fizioterapijo na domu. Hoja je tudi najpogostejši razlog, zakaj naši klienti stopijo v stik z nami.

Rehabilitacija nepokretnih in skrb za to, da se njihova hoja izboljša, je za nas tako pomembno, da smo razvili lastno fizioterapevtsko metodo. Za nas so vaje za nepokretne, s katerimi se popravi tudi hoja, sistematičen proces rehabilitacije. Ker smo v Sloveniji prvi začeli z opravljanjem te dejavnost in ker zaradi metode dosegamo nadpovprečno dobre rezultate, imamo zdaj največ klientov, ki jih rehabilitiramo. Dobri rezultati pomenijo, da se nepokretnost odpravi, hoja izboljša, klient pa postane čim samostojnejši.

Ker imamo največ klientov, pri katerih sta problem hoja in nepokretnost, pa imamo tudi največ terapevtov, ki izvajajo fizioterapijo po isti metodi, kot smo jo razvili za rehabilitacijo na domu. Zaradi vsega imamo največ izkušenj z vodenjem nepokretnih ljudi skozi celotno rehabilitacijo, posledično pa tudi najboljše rezultate s fizioterapijo na domu pri ljudeh, katerih glavna težava je nepokretnost. Z našo pomočjo se lahko hoja močno izboljša!

 

Zakaj izbrati nas?

Posebno razvito zdravljenje
Izšolani terapevti
Brez čakalnih vrst
Fizioterapija na domu
Že opažate simptome nepokretnosti?
Z nami stopite v stik in skupaj lahko začnemo preprečevati nepokretnost preden ima ta čas povzročiti večje težave

Kje nas najdete?