FIZIOTERAPIJA NA DOMU
DOMŽALE

Fizioterapija na domu Domžale Therapia, d. o. o.

Sedež podjetja imamo na Kotnikovi ulici 5 v Ljubljani. Na sedežu ne izvajamo fizioterapije, saj smo specializirani za fizioterapijo na domu. To pomeni, da klientom ni potrebno hoditi od doma, saj naš fizioterapevt pride k njim domov ali v dom upokojencev. Na takšen način lahko poleg Domžal hkrati opravljamo dejavnost tudi v vseh ostalih krajih, kjer se izvaja naša fizioterapija na domu.

Kako lahko naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, opravlja dejavnost tudi v ostalih krajih

Smo največje podjetje v Sloveniji, kjer se izvaja le rehabilitacija in fizioterapija na domu klienta. Imamo največ zaposlenih fizioterapevtov, ki izvajajo rehabilitacijo po domovih pod našim okriljem. Na takšen način posameznemu fizioterapevtu ni potrebno izvajati terapije v vseh krajih, kjer podjetje opravlja dejavnost. Ker vsak deluje le na posameznem predelu, lahko s tem dosežemo, da se fizioterapevti manj vozijo. To je glavni vzrok, da h klientom ne zamujamo. Terapevti pa so zaradi manj voženj tudi bolj spočiti in manj pod stresom.

Ker vsak fizioterapevt opravlja dejavnost na svojem območju, se pri nas lahko hkrati izvajajo:

Najpogostejše težave naših klientov, pri katerih se izvaja fizioterapija na domu Domžale, so:

Zakaj ima lahko naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, zaposlenih toliko fizioterapevtov

Prvi v Sloveniji smo začeli izvajati le fizioterapijo in z njo rehabilitacijo na domu. Ko smo začeli, ni bilo učinkovitih fizioterapevtskih metod, razvitih za rehabilitacijo na domu. Zato smo metodo za rehabilitacijo na domu razvili sami. Z njo smo začeli dosegati nadpovprečno dobre rezultate. Dobri rezultati pa so bili glavni vzrok, da se danes največ ljudi, ki se odloči za fizioterapijo na domu, odloči za rehabilitacijo na domu z našimi diplomiranimi fizioterapevti.

Kako je naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, razvilo svojo enkratno metodo

Rehabilitacija na domu je edina vrsta rehabilitacije, ki jo opravljamo, zato smo specializirani samo za to vrsto fizioterapije.

Večina naših klientov ima naslednje težave:

Z naštetim imajo težave tudi dojenčki, od trenutka, ko se rodijo, do trenutka, ko začno kakovostno hoditi. Zato smo za izhodišče razvoja svoje metode vzeli pravilen razvoj človeške hoje od rojstva in zgodnjega otroštva. Če se bo otrok pravilno razvijal po razvojnih stopnjah, bo prej ali slej dosegel kakovostno hojo. Sicer pa bosta motorika in posledično tudi hoja otroka bolj ali manj prizadeti. Če je takšen razvoj za človeka oblikovala evolucija v več tisoč letih, zakaj bi takšen razvoj ljudje pri rehabilitaciji spreminjali. Evolucijo je potrebno le čim bolj posnemati in prenesti stvari, ki jih delajo otroci, na starejše. Da smo metodo lahko razvili, pa smo potrebovali deset let trdega dela fizioterapije na svojih klientih. Ves čas smo morali intenzivno preučevati znanstvene članke. Na takšen način smo dosegli raven in s tem rezultate, kot jih imajo naši fizioterapevti danes.

Ali se pri vseh naših klientih izvaja fizioterapija na domu Domžale po naši metodi

Vsak naš diplomiran fizioterapevt se mora, preden dobi svoje kliente, naučiti izvajati tudi našo rehabilitacijsko fizioterapevtsko metodo, ki smo jo razvili sami. S to metodo se pri nas izvaja fizioterapija na domu Domžale. Poleg tega vsak diplomiran fizioterapevt dobi svojega izkušenega mentorja, s katerim se vsak teden sestajata. Fizioterapevt na srečanjih mentorju poroča o zdravstvenem stanju ter psihofizičnem napredku vseh svojih klientov. Mentor pa mu za vsakega klienta svetuje, kako naj ga rehabilitira do naslednjega srečanja. Na takšen način dosežemo enako kakovost rehabilitacije pri vseh svojih klientih. Naši diplomirani fizioterapevti si ves čas izmenjujejo znanje in izkušnje ter se tako še dodatno strokovno izpopolnjujejo. Prav tako svojo fizioterapevtsko metodo preko izkušenj svojih fizioterapevtov ves čas izpopolnjujemo. Ko jo nadgradimo, pa jo podjetje sistematično prenaša na vse svoje diplomirane fizioterapevte.

Zakaj naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, izmenjuje znanje in izkušnje med vsemi svojimi diplomiranimi fizioterapevti

Posamezen diplomiran fizioterapevt, ima lahko le omejeno število klientov. Posledično, ko izvaja fizioterapijo, pa ima tudi omejene izkušnje s posameznimi primeri bolezni ali poškodb. Celotno podjetje lahko izvaja fizioterapijo na domu na neomejenem številu klientov z najrazličnejšimi težavami in boleznimi. Tako dobimo neomejeno količino izkušenj.

To je za posameznega klienta, ki je izbral rehabilitacijo v našem podjetju, velika prednost. Imamo namreč veliko podobnih primerov in s tem izkušenj z določeno težavo oziroma boleznijo, kot jo ima on. Ko dobimo klienta z zapleteno diagnozo, to za našega diplomiranega fizioterapevta ni nikakršna težava. Zagotovo smo imeli v preteklosti veliko podobnih primerov, ki smo jih uspešno rehabilitirali. Zato vemo, kako tak primer obravnavati, da ga bomo uspešno rehabilitirali.

Zakaj v našem podjetju, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, večino časa nimamo čakalnih dob

Fizioterapija se večinoma opravlja v ambulanti. V ambulanti lahko dela le omejeno število fizioterapevtov. Ko so vsi diplomirani fizioterapevti zasedeni, začne nastajati čakalna vrsta. Zaradi tega ima večina dobrih podjetij za fizioterapijo čakalne dobe.

Fizioterapija na domu pa ni omejena z delom v ambulanti in s tem s prostorom. Ob povečanju števila klientov lahko zaposlimo novega diplomiranega fizioterapevta, ki ga v delo uvedemo po svoji zelo učinkoviti fizioterapevtski metodi. Pri zaposlovanju novih fizioterapevtov zato zaradi prostora nimamo nikakršnih omejitev. S tem pa nismo omejeni s številom fizioterapevtov, ki lahko izvajajo fizioterapijo pri naših klientih.

Več kot bomo imeli klientov, več bomo lahko imeli fizioterapevtov. Hkrati pa bomo kot podjetje imeli tudi več izkušenj, kar bo za naše kliente samo dodatna prednost. Poleg tega, da pri nas ni čakalnih dob, fizioterapevti, ki izvajajo fizioterapijo v ambulantah, in tisti, ki izvajajo fizioterapijo na domu, za sabo nimajo takšnega podjetja, kot je naše.

Zakaj naše podjetje Therapia, d. o. o., fizioterapija na domu Domžale, pri vseh klientih izvaja brezplačne preglede

Fizioterapevtski pregled pri nas vedno predstavlja strošek za podjetje in ne za naše kliente. Rehabilitacija in z njo fizioterapija na domu je naše edino področje delovanja. Zato smo strokovnjaki na tem področju. Če želimo klientu, ki se zanima za našo fizioterapijo na domu, podati dobro oceno, koliko mu bomo lahko pomagali, kako pogosto bo moral imeti fizioterapije, kako dolgo bo trajala rehabilitacija na domu, kaj vse bo lahko dosegel itn., ga moramo videti in pri njem opraviti fizioterapevtski pregled, se z njim in njegovimi svojci pogovoriti o vseh boleznih in težavah, ki jih ima. Hkrati pa moramo prebrati še klientovo zdravstveno dokumentacijo, ki jo ima doma. Le na takšen način lahko z gotovostjo povemo, kaj bomo res lahko dosegli z rehabilitacijo in v kolikšnem času. Če bi naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, to želelo narediti kar po telefonu, bi bilo nestrokovno. Če bi za fizioterapevtski pregled računali, pa to po našem mnenju ne bi bilo pravično, saj se fizioterapija na domu ni še niti začela izvajati.

Ali je tudi drugod običajno, da se pred začetkom terapij izvede fizioterapevtski pregled, kot ga izvede naša fizioterapija na domu Domžale

Tako je. V glavnem pa je potrebno te preglede izvajalcu plačati. Pregledi se izvedejo, ker moramo fizioterapevti pred morebitno rehabilitacijo na domu svojim klientom podati čim bolj točne in zanesljive informacije o poteku njihovega okrevanja na domu. Podobno kot zdravnik pred operacijo izvede potrebne preiskave pri klientu, ki ga bo operiral. Ko opravi vse potrebne preiskave in se je s klientom temeljito pogovoril, lahko natančno pove, kako bo njegova operacija potekala. Šele takrat se lahko klient za operacijo dokončno odloči ali pa jo odkloni. Pri nas je zelo podobno. Šele ko pregledamo klienta, njegovo zdravstveno dokumentacijo ter se z njim in svojci pogovorimo, dobimo toliko podatkov, da mu lahko razložimo vse glede rehabilitacije. Ko klient dobi vse potrebne informacije, pa se lahko na podlagi dejstev odloči, ali se bo pri njem rehabilitacija na domu izvajala ali ne. Zaradi vsega tega je naš fizioterapevtski pregled, poleg tega da ga izvedemo brezplačno, tudi neobvezujoč.

Če želite več informacij o rehabilitaciji na svojem domu ali bi se radi naročili na naš brezplačen pregled, kliknite na spodnjo povezavo in nam pošljite sporočilo. Naša fizioterapija na domu Domžale vam bo v najkrajšem možnem času z veseljem tudi odgovorila na vsa vprašanja, ki jih imate.

SORODNI ČLANKI: