Therapia d.o.o.

Fizioterapija na domu Domžale:

Sedež našega podjetja je na Vojkovi cesti 63, 1000 Ljubljana. Na sedežu pa ne izvajamo fizioterapije, saj smo specializirani za fizioterapijo na domu. To pomeni, da se vozimo do naših klientov, po celi Ljubljani in celotnih Domžalah.

Kako lahko naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, poleg ljubljanske pokriva tudi domžalsko regijo?

Ker smo največje podjetje v Sloveniji, ki izvaja fizioterapijo na domu, imamo največ zaposlenih fizioterapevtov. Na takšen način enemu fizioterapevtu ni treba pokrivati celotne ljubljanske regije. Ker vsak pokriva le del ljubljanske regije, s tem dosežemo, da se terapevti manj vozijo, kar botruje k temu, do h klientom ne zamujamo. Točnost je naša pomembna vrlina. Na takšen način se pri nas lahko izvajajo fizioterapija na domu Ljubljana, fizioterapija na domu Domžale, fizioterapija na domu Kranj, fizioterapija na domu Radovljica, fizioterapija na domu Jesenice in fizioterapija na domu Maribor.

S kakšnimi primeri se ukvarja naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale?

Strah pred padcem, slabo ravnotežje, vrtoglavica, visoka starost, oslabelost, možganska kap, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, revmatična obolenja, poškodbe in zlomi, obraba sklepov, bolečina, nepokretnost, degenerativne spremembe na hrbtenici, Huntingtonova bolezen, amiotrofična lateralna skleroza ALS, mišična distrofija, paraplegija, tetraplegija, kronične obstruktivne pljučne bolezni, srčno-žilna obolenja, metabolna obolenja, onkološko stanje, demenca itd.

Zakaj ima naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, lahko zaposlenih tako veliko fizioterapevtov?

Prvi v Sloveniji smo registrirali podjetje za fizioterapijo na domu. Ker smo bili pionirji na tem področju, smo imeli pomanjkanje znanja, saj primernih metod za fizioterapijo na domu ni bilo razvitih. Zato smo svojo metodo za fizioterapijo na domu razvili sami. Ko smo jo razvili, smo z njo začeli dosegati zelo dobre rezultate. Dobri rezultati pa so botrovali k temu, da se večina ljudi, ko se odločijo za fizioterapijo na domu, odloči za naše podjetje.

Kako je naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, razvilo svojo metodo?

Rehabilitacija na domu je naša specializacija. Izvajamo samo rehabilitacijo na domu in nič drugega. Ljudje, ki so naši klienti, imajo težave s hojo, pokretnostjo, ravnotežjem, nepokretnostjo, fizično oslabelostjo. Z vsem tem pa imajo težave tudi dojenčki, ko se rodijo, do trenutka, ko dobro hodijo. Zaradi tega smo pri razvoju metode za osnovo vzeli naraven človeški razvoj. Če se otrok razvija po pravilnih fazah, potem vedno normalno shodi. Če te faze niso pravilne, pa je motorika otroka bolj ali manj motena. Takšen razvoj je za človeka razvila evolucija, zakaj bi ga spremenili. Vendar pa smo veliko let trdo delali in naš koncept izpopolnjevali na starejših klientih, da smo dosegli raven in s tem rezultate, kot jih dosegamo danes.

Ali se celotna naša fizioterapija na domu Domžale izvaja po tej metodi?

Seveda. Vsak naš terapevt se mora, preden dobi kliente, naučiti naše metode. Potem vsak dobi mentorja, s katerim se vsaj 2 leti dobiva enkrat na teden in vsak teden predebatirata o vseh klientih – kaj se bo delalo naslednji teden. Tako dosežemo optimalno rehabilitacijo vseh naših klientov. Vsi naši terapevti pa si tudi po dveh letih ves čas izmenjujejo znanje in se tako še izpopolnjujejo. Prav tako našo metodo preko vseh izkušenj terapevtov razvijamo še naprej, to znanje pa podjetje sistematično prenaša na vse fizioterapevte.

Zakaj naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, izmenjuje znanje med našimi fizioterapevti?

Posamezni fizioterapevt ima lahko le omejeno število klientov, posledično pa tudi izkušenj in posameznih primerov. Celotno podjetje pa lahko pokriva celotno regijo in s tem dobi neomejeno število klientov ter izkušenj in različnih primerov. To je za naše kliente velika prednost, saj imamo na takšen način zelo veliko izkušenj in posledično se nam ni treba učiti o novih primerih. Ko se pojavi težji primer, le pogledamo, kdo vse je takšen primer že pozitivno rešil, kako je to naredil in tako se lotimo tudi novega primera.

Zakaj v našem podjetju, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, večinoma nimamo čakalnih dob?

Večina ambulantne fizioterapije ima čakalne dobe zato, ker v ambulanti lahko dela le omejeno število fizioterapevtov. Ko so vsi zasedeni, se začne ustvarjati čakalna doba. Večina fizioterapevtov, ki izvajajo fizioterapijo na domu, pa nima dovolj dela ali pa delajo sami. Sami delajo zato, ker je organizirati podjetje ki se ukvarja s fizioterapijo na domu veliko težje kot v ambulanti, saj ne moremo dobiti koncesije in s tem stalnega dohodka in vira klientov, poleg tega pa so vsi terapevti na terenu, zato nimamo nobenega nadzora nad njihovim delom. Da organiziramo podjetje, kjer kljub vsemu vse nemoteno in kakovostno teče, potrebujemo še veliko drugih znanj, ne le znanja o fizioterapiji. Pri nas smo takšno podjetje organizirali. Zato se poleg ostalih regij pri nas izvaja fizioterapija na domu Domžale. Poleg celotne ljubljanske regije pokrivamo tudi celotno domžalsko regijo, z veliko zelo izkušenimi in dodatno neformalno izobraženimi fizioterapevti. Zaradi tega dejstva zdaj nimamo čakalnih dob. Ko se nam število klientov poveča dovolj, zopet zaposlimo novega fizioterapevta in ga uvedemo v našo metodo. To bomo lahko počeli ves čas, saj nismo omejeni s prostorom, s tem pa nismo omejeni s številom terapevtov, ki jih lahko imamo. Več kot bomo imeli klientov in s tem terapevtov, več bomo imeli tudi izkušenj, kar pa bo za naše kliente samo še dodaten velik plus v primerjavi s fizioterapevtom, ki dela sam.

Zakaj naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, izvaja brezplačne preglede?

To je seveda strošek, ki ga krije podjetje. Mi smo strokovnjaki na področju fizioterapije in rehabilitacije na domu in kot taki ga moramo, če mu želimo dati natančno oceno, koliko mu bomo lahko pomagali, kako dolgo bo trajala fizioterapija, kako pogosto bi ga morali obiskovati …, videti in tako narediti fizioterapevtski pregled, se z njim in svojci pogovoriti o vsem, kar se je dogajalo in kar se dogaja s klientom, hkrati pa še prebrati zdravstveno dokumentacijo klienta. Le na takšen način lahko z dovolj veliko verjetnostjo rečemo, tako in tako bo najbolje za vas. Če bi naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, to želelo narediti kar preko telefona, bi bilo neprofesionalno. Če pa bi za to računali, se nam ne bi zdelo pravično, saj klientu ne bi naredili še nobene terapije, pa bi že moral plačevati.

Zakaj naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Domžale, opravi neobvezujoč brezplačen pregled?

Brezplačen fizioterapevtski pregled izvedemo zato, ker smo strokovnjaki in moramo dati klientom pred morebitno rehabilitacijo čim bolj točne in zanesljive informacije o poteku njegove rehabilitacije na domu. Šele ko klient dobi informacije, se lahko na podlagi dejstev odloči za rehabilitacijo. Zato ne bi bilo pravično, da bi moral klient, če se za rehabilitacijo po pridobitvi dejstev ne bi odločil, ta pregled plačati oziroma, še slabše, da bi bil potem obvezan, da se mora pri njem začeti rehabilitacija na domu. Zaradi teh dejstev je naš brezplačen fizioterapevtski pregled vedno tudi neobvezujoč.