Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o.

Telefon: 080 44 66 | E-mail: info@therapia-dom.si

 Kako lahko podjetje Therapia d.o.o., kjer se izvaja fizioterapija na domu, poleg Ljubljane opravlja dejavnost tudi v ostalih krajih po Sloveniji?

Ker imamo zaposlenih veliko fizioterapevtov, to pomeni, da posameznemu fizioterapevtu ni potrebno izvajati fizioterapije v vseh krajih, kjer podjetje opravlja dejavnost. Vsak ima dodeljen le določen predel celotnega območja. Na ta način dosežemo, da se fizioterapevti manj vozijo, kar je glavni vzrok, da k svojim klientom nikoli ne zamujamo. Fizioterapija Ljubljana je enkratna priložnost, da si povrnete zdravje.

Pogoste težave naših klientov, pri katerih se izvaja fizioterapija Ljubljana, so:

fizioterapija Ljubljana

Težave z ravnotežjem

Stalen pojav vrtoglavic

Strah pred padci

Starost

Oslabelost mišic

Slabša gibljivost

Poškodbe, zlomi

Težave s sklepi

Degenerativne spremembe na hrbtenici

Kap

ALS ali amietrofična lateralna skleroza

Multipla skleroza

Parkinsonova bolezen

Huntingtonova bolezen

Mišična distrofija

Revmatična obolenja

Kronične obstruktivne pljučne bolezni

Srčno-žilna obolenja

Metabolna obolenja

Onkološko stanje

Pogosta vprašanja

Ali se pri vseh naših klientih izvaja fizioterapija Ljubljana na domu po naši metodi?

Vsak naš diplomiran fizioterapevt mora, ko se zaposli pri nas in še preden dobi svoje kliente, naučiti izvajati tudi našo rehabilitacijsko fizioterapevtsko metodo. S to metodo se pri vseh naših klientih izvaja fizioterapija Ljubljana na domu. Poleg nje izvajamo tudi druge fizioterapevtske metode. Najboljše rezultate pa dosežemo tako, da za osnovo vzamemo svojo fizioterapevtsko metodo. Druge metode pa le dodajamo za rehabilitacijo področja, za katerega so bile razvite. Poleg tega vsak naš diplomiran fizioterapevt dobi svojega izkušenega mentorja, s katerim se tedensko sestajata. Fizioterapevt na srečanjih svojemu mentorju poroča o zdravstvenem stanju ter psihofizičnem napredku svojih klientov. Mentor pa mu za vsakega klienta svetuje, kako naj ga po korakih rehabilitira v naslednjem tednu. Na takšen način dosežemo enako kakovost rehabilitacije pri vseh svojih klientih. Naši diplomirani fizioterapevti pa si poleg vsega naštetega ves čas izmenjujejo znanje in izkušnje ter se tako še dodatno strokovno izpopolnjujejo. Prav tako našo fizioterapevtsko metodo preko naših fizioterapevtov ves čas izpopolnjujemo. Ko jo nadgradimo, pa podjetje novo znanje sistematično prenaša na vse svoje diplomirane fizioterapevte.

Zakaj naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija Ljubljana na domu, izmenjuje znanje in izkušnje med vsemi svojimi diplomiranimi fizioterapevti?

Diplomiran fizioterapevt, ki izvaja fizioterapijo, ima lahko le omejeno število svojih klientov, posledično pa tudi omejene izkušnje z različnimi primeri bolezni in poškodb. Vsi fizioterapevti v našem podjetju pa lahko izvajajo fizioterapijo na domu na neomejenem številu klientov z najrazličnejšimi boleznimi in poškodbami. Na takšen način dobimo neomejene izkušnje. To je za nekoga, ki potrebuje rehabilitacijo in je izbral naše podjetje, velika prednost, saj imamo veliko podobnih primerov in s tem veliko izkušenj z določeno težavo oziroma boleznijo, kot jo ima on. Ko dobimo klienta z zapleteno poškodbo, obrabo ali boleznijo, to za našega diplomiranega fizioterapevta ni nikakršna težava. V našem podjetju smo zagotovo imeli že veliko podobnih primerov, ki smo jih uspešno rehabilitirali. Zato vemo, kako tak primer obravnavati, da ga bomo uspešno rehabilitirali. Le pogledamo v arhiv in tudi novega klienta rehabilitiramo na takšen način.

Zakaj v našem podjetju, kjer se izvaja fizioterapija Ljubljana na domu, večino časa nimamo čakalnih dob?

Fizioterapija se v Sloveniji večinoma izvaja v ambulantah. V ambulanti pa lahko fizioterapijo izvaja le omejeno število diplomiranih fizioterapevtov. Ko so vsi fizioterapevti zasedeni, začne nastajati čakalna vrsta. Zaradi tega ima večina dobrih ambulantnih fizioterapij daljše ali krajše čakalne dobe. Fizioterapija na domu ni omejena s prostorom. Ob povečanju števila klientov samo zaposlimo novega diplomiranega fizioterapevta, ki ga v delo uvedemo po svoji zelo učinkoviti fizioterapevtski metodi. Zaradi tega pri nas nikoli ni daljše čakalne vrste. Več kot bomo imeli klientov, več fizioterapevtov bomo zaposlili. Zaradi tega bomo imeli tudi čedalje več izkušenj. Za naše kliente bo to, poleg tega, da nimamo čakalnih dob, samo dodatna prednost v primerjavi s fizioterapevti, ki izvajajo fizioterapijo v ambulantah, in tistimi, ki brez takšnega sistema izvajajo fizioterapijo na domu.

Zakaj naše podjetje Therapia, d. o. o., fizioterapija Ljubljana na domu, pri vseh klientih izvaja brezplačne preglede?

Fizioterapevtski pregled pri nas vedno opravimo brezplačno. Fizioterapija na domu je naša specializacija. Klientu, ki se zanima za našo fizioterapijo na domu, moramo podati točno oceno, koliko mu bomo lahko pomagali, kako pogosto bo moral imeti fizioterapije, kako dolgo bo trajala rehabilitacija na domu, kaj vse bo lahko med rehabilitacijo lahko dosegel itd. Da to lahko storimo, ga moramo videti in pri njem opraviti fizioterapevtski pregled, se z njim in njegovimi svojci pogovoriti o vseh boleznih in težavah, ki jih ima. Na pregledu pa moramo prebrati še klientovo zdravstveno dokumentacijo, ki jo ima doma. Le tako lahko z gotovostjo napovemo, kaj bomo res lahko dosegli s fizioterapijo na domu in v kolikšnem času. Če bi naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Ljubljana, želelo te informacije podati kar po telefonu, bi bilo to nestrokovno. Če bi za fizioterapevtski pregled zaračunavali, pa to po našem mnenju, ne bi bilo pravično do klientov, saj se fizioterapija in z njo rehabilitacija na domu ni še niti začela.

Ali je tudi drugod običajno, da se pred začetkom fizioterapij izvede fizioterapevtski pregled, kot ga izvede naša fizioterapija Ljubljana na domu?

Največkrat pregled opravijo tudi drugi izvajalci, a ga je po navadi potrebo plačati. Fizioterapevtski pregledi se izvedejo, ker moramo diplomirani fizioterapevti svojim klientom pred morebitno rehabilitacijo podati čim bolj natančne in zanesljive informacije o poteku njihovega okrevanja. Podobno kot zdravnik pred operacijo izvede potrebne preiskave pri klientu, ki ga namerava operirati. Šele ko opravi vse potrebne preiskave, mu lahko natančneje pove, kako bo njegova operacija potekala. Ko klient dobi vse informacije o poteku in tveganjih, pa se lahko tudi sam dokončno odloči za operacijo. Pri fizioterapiji je zelo podobno. Šele ko pregledamo klienta in njegovo zdravstveno dokumentacijo ter se z njim in svojci pogovorimo, dobimo toliko podatkov, da mu lahko razložimo, kako bo pri njem potekala rehabilitacija na domu. Tako klient dobi vse potrebne informacije. Šele takrat pa se lahko na podlagi dejstev odloči, ali se bo pri njem rehabilitacija in z njo fizioterapija na domu izvajala ali ne. Ker klient brez pregleda ne more imeti vseh informacij o rehabilitaciji, je je naš fizioterapevtski pregled hkrati brezplačen in neobvezujoč.

Zakaj ima lahko naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija Ljubljana, ki poteka na domu, zaposlenih tako veliko fizioterapevtov?

Prvi v Sloveniji smo začeli izvajati izključno fizioterapijo in z njo rehabilitacijo na domu. Ko smo začeli, ni bilo učinkovitih fizioterapevtskih metod, razvitih za fizioterapijo klientov na domu. Zaradi tega smo svojo metodo za rehabilitacijo na domu razvili kar sami. Z njo smo takoj začeli dosegati nadpovprečne rezultate. Dobri rezultati pa so bili glavni vzrok, da se danes največ ljudi, ki se odloči za rehabilitacijo na domu, odloči za fizioterapijo pri nas.

Kako je naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija Ljubljana na domu, razvilo svojo enkratno metodo, s katero danes pomaga ljudem iz celotne Slovenije?

Rehabilitacija na domu se največkrat izvaja na klientih, ki imajo naslednje težave: težave s hojo, težave s slabim ravnotežjem, težave s fizično oslabelostjo, težave z mobilnostjo in samostojnostjo, težave z nemobilnostjo oz. nepokretnostjo. Z vsem naštetim imajo težave tudi dojenčki, od trenutka, ko se rodijo, do trenutka, ko kakovostno shodijo. Zato smo za izhodišče razvoja svoje metode vzeli naravni razvoj človeške hoje. Če se bo otrok pravilno razvijal po razvojnih stopnjah, je samo vprašanje časa, kdaj bo postal motorično dobro razvit. Sicer pa bosta motorika in posledično tudi hoja otroka bolj ali manj omejeni. Razvoj, kot ga imajo dojenčki, je v več tisoč letih obstoja človeka oblikovala evolucija. V našem podjetju smo za rehabilitacijo svojih klientov ta pravilen razvoj motorike pri človeku povsem posneli in prenesli na naše kliente. Da smo to lahko storili, pa smo potrebovali celih deset let razvoja metode z vsakodnevnimi testiranji na klientih in merjenjem vseh rezultatov. Ves čas smo tudi intenzivno preučevali najrazličnejše znanstvene članke in raziskave, opravljene po vsem svetu. Na takšen način smo uspeli doseči tako visok nivo fizioterapije na domu in s tem tako dobre rezultate, kot jih imamo danes.

Zakaj izbrati nas?

Prijazni terapevti

Rehabilitiramo največje število posameznikom, ki trpijo za različnimi obolenji, tako da imamo veliko izkušenj z rehabilitacijo.

Bogate izkušnje

Smo pionirji rehabilitacije na domu in smo najstarejše tovrstno slovensko fizioterapevtsko podjetje.

Učinkovita metoda

Razvili smo izredno učinkovito lastno metodo, ki je zelo uspešna v 97 odstotkih primerov.

Največ terapevtov

Naši terapevti so seznanjeni s številnimi težavami in so nišno specializirani za rehabilitacijo.

 

Želite izvedeti več informacij o rehabilitaciji z našimi terapevti?
Prijavite se na brezplačen fizioterapevtski pregled in izboljšajte svoje zdravje.

Kje nas najdete?