FIZIOTERAPIJA NA DOMU
MARIBOR

Fizioterapija na domu Maribor Therapia, d. o. o.

Specializirani smo za fizioterapijo na domu. To pomeni, da klientom ni potrebno hoditi od doma, saj naš diplomiran fizioterapevt pride k njim domov ali v dom upokojencev. Na takšen način lahko poleg v Mariboru hkrati opravljamo dejavnost v vseh ostalih krajih, kjer se tudi izvaja naša fizioterapija na domu.

Kako lahko naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Maribor, poleg v Mariboru opravlja dejavnost tudi v ostalih krajih

Smo največje slovensko podjetje, kjer se izvaja le rehabilitacija in fizioterapija na domu. Imamo največ zaposlenih diplomiranih fizioterapevtov, ki izvajajo fizioterapijo na domu. Imamo tudi največ klientov, pri katerih jo izvajamo. Ker imamo zaposlenih veliko fizioterapevtov, posameznemu fizioterapevtu ni potrebno izvajati fizioterapije v vseh krajih, kjer podjetje opravlja dejavnost. Vsak deluje le na delu celotnega območja. Tako dosežemo, da se fizioterapevti manj vozijo, kar je glavni vzrok, da h klientom ne zamujajo. Terapevti pa so zaradi tega tudi bolj spočiti in manj pod stresom.

Ker vsak fizioterapevt opravlja dejavnost na svojem območju, se pri nas lahko hkrati izvajajo:

Najpogostejše težave naših klientov, pri katerih se izvaja fizioterapija na domu Maribor, so:

Zakaj ima lahko naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Maribor, zaposlenih tako veliko fizioterapevtov

Prvi v Sloveniji smo začeli izvajati izključno fizioterapijo in z njo rehabilitacijo na domu klientov. Ko smo začeli, ni bilo razvitih učinkovitih fizioterapevtskih metod za rehabilitacijo klientov na domu. Zaradi tega smo svojo metodo za rehabilitacijo na domu razvili sami. Z njo smo takoj začeli dosegati nadpovprečno dobre rezultate. Dobri rezultati pa so bili glavni vzrok, da se danes največ ljudi, ki se odloči za fizioterapijo na domu, odloči za rehabilitacijo v našem podjetju.

Kako je naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Maribor, razvilo svojo enkratno metodo

Rehabilitacija na domu se največkrat izvaja na klientih, ki imajo naslednje težave:

Z naštetim imajo težave tudi dojenčki, od trenutka, ko se rodijo, do trenutka, ko kakovostno shodijo. Zaradi tega smo za izhodišče razvoja svoje metode vzeli razvoj človeške hoje od rojstva. Če se bo otrok pravilno razvijal po razvojnih stopnjah, je samo vprašanje časa, kdaj bo pravilno shodil in postal motorično dobro razvit. Drugače pa bosta motorika in posledično hoja otroka bolj ali manj prizadeti. Takšen razvoj je za človeka oblikovala evolucija v več tisoč letih njegovega obstoja. V našem podjetju smo ga za rehabilitacijo klientov večinoma posneli in prenesli na svoje kliente. Da smo to lahko razvili, pa smo potrebovali deset let razvoja metode s testiranji na klientih in merjenjem rezultatov. Ves ta čas smo morali hkrati intenzivno preučevati tudi najrazličnejše znanstvene članke in raziskave s celega sveta. Na takšen način smo dosegli visok nivo fizioterapije na domu in s tem rezultate, ki jih zaradi naše metode dosegajo vsi naši fizioterapevti danes.

Ali se pri vseh klientih izvaja fizioterapija na domu Maribor po naši metodi

Vsak naš diplomiran fizioterapevt se mora, ko se zaposli pri nas in preden dobi svoje kliente, naučiti izvajati tudi našo rehabilitacijsko fizioterapevtsko metodo, ki smo jo razvili sami za rehabilitacijo naših klientov na domu. S to metodo se pri nas izvaja fizioterapija na domu Maribor. Poleg te metode na klientih izvajamo tudi druge metode. Najboljše rezultate pa dosežemo tako, da za osnovo vzamemo svojo fizioterapevtsko metodo. Poleg tega vsak naš fizioterapevt dobi svojega izkušenega mentorja, s katerim se vsak teden sestajata. Fizioterapevt na srečanjih svojemu mentorju poroča o zdravstvenem stanju ter psihofizičnem napredku vseh svojih klientov. Mentor pa mu za vsakega klienta svetuje, kako naj ga rehabilitira v naslednjem tednu. Na takšen način dosežemo enako kakovost rehabilitacije pri vseh svojih klientih povsod, kjer fizioterapijo na domu izvajamo. Naši diplomirani fizioterapevti pa si poleg tega ves čas izmenjujejo znanje in izkušnje ter se tako še dodatno strokovno izpopolnjujejo. Prav tako našo fizioterapevtsko metodo preko izkušenj svojih fizioterapevtov še sedaj ves čas izpopolnjujemo. Ko jo nadgradimo, pa novo znanje sistematično prenašamo na vse svoje fizioterapevte.

Zakaj naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Maribor, izmenjuje znanje in izkušnje med vsemi svojimi diplomiranimi fizioterapevti

Posamezen diplomiran fizioterapevt, ki izvaja fizioterapijo, ima lahko le omejeno število svojih klientov, posledično pa tudi omejene izkušnje s posameznimi primeri bolezni in poškodb. Vsi fizioterapevti v našem podjetju pa lahko izvajajo fizioterapijo na domu na neomejeni količini klientov z najrazličnejšimi težavami in boleznimi. Na takšen način dobimo neomejeno količino izkušenj.

To je za posameznega klienta, ki je izbral rehabilitacijo z našim fizioterapevtom, velika prednost. Imamo namreč veliko podobnih primerov, kot je njegov, in s tem veliko izkušenj z določeno težavo oziroma boleznijo. Ko dobimo klienta z zapletenim stanjem bolezni ali poškodbe, to za našega diplomiranega fizioterapevta ni nikakršna težava. V preteklosti smo zagotovo imeli veliko podobnih primerov, ki smo jih uspešno rehabilitirali. Zato vemo, kako tak primer obravnavati, da ga bomo uspešno rehabilitirali.

Zakaj v našem podjetju, kjer se izvaja fizioterapija na domu Maribor, večino časa nimamo čakalnih dob

Fizioterapija se v Sloveniji večinoma opravlja v ambulanti. Tam pa lahko fizioterapijo izvaja le omejeno število fizioterapevtov. Ko so vsi diplomirani fizioterapevti zasedeni, pa začne nastajati čakalna vrsta. Zaradi tega ima večina dobrih ambulantnih fizioterapij čakalne vrste in s tem čakalne dobe.

Fizioterapija na domu pa ni omejena s fizioterapijo v ambulanti in prostorom. Ob povečanju števila klientov samo zaposlimo novega diplomiranega fizioterapevta, ki ga v delo uvedemo po svoji zelo učinkoviti fizioterapevtski metodi. Zato lahko zaposlimo neomejeno število fizioterapevtov. Zato pri nas nikoli ni daljše čakalne vrste.

Več kot bomo imeli klientov, več bomo imeli fizioterapevtov. Hkrati pa bomo imeli tudi več izkušenj, kar pa bo za naše kliente, poleg tega da nimamo čakalnih dob, samo dodatna prednost v primerjavi s fizioterapevti, ki izvajajo fizioterapijo v ambulantah, in tistimi, ki izvajajo fizioterapijo na domu. Vendar na domu fizioterapije ne izvaja toliko fizioterapevtov.

Zakaj naše podjetje Therapia, d. o. o., fizioterapija na domu Maribor, pri vseh klientih izvaja brezplačne preglede

Fizioterapevtski pregled vedno opravimo brezplačno. Rehabilitacija in z njo fizioterapija na domu je naša specializacija. Če želimo klientu, ki se zanima za našo fizioterapijo na domu, podati verodostojno oceno, koliko mu bomo lahko pomagali, kako pogosto bo moral imeti fizioterapije, kako dolgo bo trajala rehabilitacija na domu, kaj vse bo klient lahko dosegel itn., ga moramo videti, pri njem opraviti fizioterapevtski pregled ter se z njim in njegovimi svojci pogovoriti o vseh boleznih in težavah, ki jih ima. Na pregledu pa moramo prebrati še klientovo zdravstveno dokumentacijo, ki jo ima doma. Le tako lahko z gotovostjo napovemo, kaj bomo res lahko dosegli z rehabilitacijo na domu in v kolikšnem času. Če bi naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Maribor, to želelo narediti kar po telefonu, bi bilo nestrokovno. Če bi za fizioterapevtski pregled zaračunavali, pa to po našem mnenju, ne bi bilo pravično do klientov, saj se fizioterapija na domu pri njih ni še niti začela izvajati.

Ali je tudi drugod običajno, da se pred začetkom fizioterapij izvede fizioterapevtski pregled, kot ga izvede naša fizioterapija na domu Maribor

Večinoma je, a je pregled izvajalcu po navadi potrebno plačati. Fizioterapevtski pregledi se izvedejo, ker moramo fizioterapevti podati svojim klientom pred morebitno rehabilitacijo čim bolj natančne in zanesljive informacije o poteku njihovega okrevanja. Podobno kot zdravnik pred operacijo izvede potrebne preiskave pri klientu, ki ga namerava operirati. Šele ko opravi vse potrebne preiskave in se je s klientom pogovoril, mu lahko natančno pove, kako bo njegova operacija potekala. Ko klient dobi vse informacije o poteku in tveganjih, pa se lahko tudi sam dokončno odloči za operacijo ali pa se ji odpove. Pri fizioterapiji je zelo podobno. Šele ko pregledamo klienta, njegovo zdravstveno dokumentacijo in se z njim ter svojci pogovorimo, dobimo toliko podatkov, da mu lahko razložimo vse glede njegove rehabilitacije. Ko klient dobi vse potrebne informacije, pa se lahko na podlagi dejstev odloči, ali se bo pri njem fizioterapija in s tem rehabilitacija na domu izvajala ali ne. Ker klient pred pregledom nima vseh informacij o rehabilitaciji, je je naš fizioterapevtski pregled brezplačen in tudi neobvezujoč.

Če želite več informacij o rehabilitaciji na domu ali bi se radi naročili na naš brezplačen fizioterapevtski pregled, kliknite na spodnjo povezavo in nam pošljite sporočilo. Naša fizioterapija na domu Maribor vam bo v najkrajšem možnem času z veseljem tudi odgovorila na vsa vprašanja, ki jih imate.

SORODNI ČLANKI:

FIZIOTERAPIJA