FIZIOTERAPIJA NA DOMU
ŠKOFJA LOKA

Sedež našega podjetja je v Ljubljani. Na sedežu ne izvajamo fizioterapije, saj smo specializirani za fizioterapijo na domu. Do svojih klientov se vozimo po celi Ljubljani in Mariboru, pripeljemo pa se tudi do Jesenic.

Kako lahko naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka, opravlja svojo dejavnost na tako velikem območju

Smo največje podjetje za fizioterapijo na domu v Sloveniji in imamo največ fizioterapevtov, ki izvajajo fizioterapijo. Na takšen način enemu diplomiranemu fizioterapevtu ni treba pokrivati celotnega območja, kjer opravljamo dejavnost. Vsak diplomirani fizioterapevt pokriva le določen predel, s tem pa dosežemo, da se terapevti manj vozijo. Zaradi tega so manj obremenjeni in na terapije ne zamujajo. Točnost je ves čas naša pomembna vrlina, ki jo cenijo tudi naši klienti.

Na takšen način se pri nas lahko hkrati izvaja:

S kakšnimi primeri se ukvarja naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka

Najpogosteje rehabilitiramo ljudi, ki imajo težave, naštete spodaj:

Zakaj ima lahko naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka, zaposlenih tako veliko fizioterapevtov

Nikjer na svetu ni primernih metod, razvitih za fizioterapijo na domu. Zato smo v našem podjetju razvili svojo metodo, po kateri se na vseh lokacijah izvaja naša fizioterapija na domu. Ko smo jo razvili, smo z njo začeli dosegati zelo dobre rezultate. Te sedaj z izpopolnjevanjem metode še izboljšujmo. Dobri rezultati in izkušnje pa so glavni vzrok, da se večina ljudi, ki se odloči za fizioterapijo na domu, odloči za naše podjetje. Vsak se namreč raje odloči za rehabilitacijo tam, kjer je večja verjetnost, da bo uspešno rehabilitiran.

Kako je naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka, razvilo svojo metodo

Rehabilitacija na domu je naša specializacija. Izvajamo samo to storitev. Naši klienti so ljudje, ki imajo težave s hojo, pokretnostjo, ravnotežjem, nepokretnostjo, fizično oslabelostjo itd.

Ker imajo omenjene težave tudi dojenčki, ko se rodijo in dokler dobro ne hodijo, smo svojo metodo razvili tako, da smo za temelj vzeli naraven človeški razvoj. Če se otrok pravilno razvija po razvojnih stopnjah, vedno normalno shodi. Drugače pa je motorika otroka bolj ali manj prizadeta. Takšen razvoj je za človeka oblikovala evolucija, zakaj bi ga torej fizioterapevti spremenili. Veliko let smo potrebovali, da smo vse ključne stvari, ki jih človek razvije kot dojenček, na pravilen način prenesli na starejše in bolne ljudi. Ko nam je to uspelo, so se naši rezultati korenito izboljšali.

Ali celotno naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka, izvaja terapije po tej metodi

Tako je. Vsak naš diplomirani fizioterapevt se mora, preden dobi kliente, naučiti naše metode. Potem vsak dobi mentorja, ki ga vodi in usmerja pri rehabilitaciji vseh klientov. Na tak način po vseh krajih, kjer izvajamo fizioterapijo na domu, dosežemo optimalno rehabilitacijo vseh svojih klientov. Vsi naši diplomirani fizioterapevti tudi po tem, ko mentorja več ne potrebujejo, med sabo sistematično še vedno izmenjujejo znanje in se tako še izpopolnjujejo. Svojo metodo preko vseh izkušenj diplomiranih fizioterapevtov razvijamo še naprej in to znanje z gradivi za svoje terapevte prenašamo nanje.

Zakaj v našem podjetju, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka, vsi naši diplomirani fizioterapevti izmenjujejo znanje med seboj

Posamezen fizioterapevt lahko rehabilitira le omejeno število klientov. Posledično bi lahko imel vsak diplomiran fizioterapevt omejene izkušnje s posameznimi primeri. Celotno podjetje lahko opravlja dejavnost na neomejeno velikem območju in s tem dobi neomejeno število klientov. Vendar pa tudi pridobi neomejeno število izkušenj na najrazličnejših primerih.

Ker imamo veliko podobnih primerov in s tem izkušenj z določeno težavo oziroma boleznijo, to predstavlja veliko prednost za posameznega klienta. Ko dobimo klienta z zapleteno diagnozo, to za našega fizioterapevta ni težava. Zagotovo smo v podjetju že imeli podoben primer in vemo, kako ga obravnavati.

Zakaj v našem podjetju, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka, v glavnem nimamo čakalne vrste

Večina ambulantne fizioterapije ima čakalno vrsto, ker v ambulanti lahko dela le omejeno število fizioterapevtov. Ko so vsi fizioterapevti zasedeni, začne nastajati čakalna doba.

Fizioterapija na domu ima prednost v tem, da tukaj ni ambulante. Ker ni ambulante, diplomirani fizioterapevti niso omejeni s prostorom. Ob povečanem številu klientov vedno uvedemo novega diplomiranega fizioterapevta. S tem pa preprečimo nastajanje čakalnih dob.

Vsi fizioterapevti so enako kakovosti

Uspelo nam je podjetje organizirati tako, da so vsi fizioterapevti enako kakovostni. Vsi namreč izvajajo fizioterapijo na enak način, po isti metodi in si izmenjujejo enake izkušnje, zato imajo vsi fizioterapevti skoraj enake rezultate. Poleg ostalih območij se pri nas izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka z zelo izkušenimi in dodatno neformalno izobraženimi fizioterapevti.

Zakaj naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka, izvaja brezplačne preglede

Fizioterapevtski pregledi so strošek, ki ga krije podjetje.

Zakaj je tako? Rehabilitacija na domu je področje, s katerim se zelo resno ukvarjamo. Če hočemo klientu dati natančno oceno, koliko mu bomo lahko pomagali, kako dolgo bo rehabilitacija trajala, kako pogosto bi ga morali obiskovati itd., moramo opraviti pregled. Podobno kot zdravnik pred operacijo klientu poda točne informacije o posegu.

Zato moramo, če hočemo rehabilitacijo prevzeti, videti klienta, narediti fizioterapevtski pregled, se s klientom in svojci pogovoriti o vsem, kar se je dogajalo in kar se dogaja s klientom, hkrati pa prebrati vso zdravstveno dokumentacijo klienta. Le na takšen način lahko z dovolj veliko verjetnostjo povemo, kako bomo klientu lahko pomagali. Če bi naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija na domu Škofja Loka, klientu po telefonu svetovalo, kaj se lahko naredi z njim, bi bilo to nestrokovno ter neodgovorno. Prav tako je fizioterapevtski pregled brezplačen.

Če želite vedeti, ali lahko naša fizioterapija na domu Škofja Loka pomaga tudi vam, ali se želite naročiti na naš brezplačen fizioterapevtski pregled, kliknite na spodnjo povezavo.

SORODNI ČLANKI:

FIZIOTERAPIJA