Therapia d.o.o.

FIZIOTERAPEVTSKE
METODE IN TEHNIKE

Fizioterapevtske metode in tehnike so koncepti fizioterapevtskega zdravljenja. V fizioterapiji obstaja veliko fizioterapevtskih metod in tehnik. Vsaka je namenjena odpravljanju drugih težav. Nekatere zmanjšujejo bolečine, druge nam pomagajo pri fizični rehabilitaciji. Fizioterapija na domu do razvoja naše metode ni imela zares učinkovite fizioterapevtske metode ali tehnike.

Naša metoda

S fizioterapijo na domu rehabilitiramo kliente, ki bodisi težko hodijo zaradi poškodbe, bolezni, fizične oslabelosti, slabšega ravnotežja ali vrtoglavice, in tiste, ki ne morejo več hoditi in so že obležali. Fizioterapija na domu je specifična fizioterapija, saj ne obravnava le ene skupine ljudi, kot so nevrološki bolniki, prav tako niso vedno na razpolago optimalni prostori in pripomočki. Da smo lahko nadpovprečno dobro rehabilitirali kliente v takšnem okolju, smo razvili svojo lastno fizioterapevtsko metodo, ki jo razvijamo že 10 let in jo ves čas nadgrajujemo. Z njo rehabilitiramo 97 % klientov, ki jih prevzamemo. To je za fizioterapevtske metode in tehnike zelo redko, saj morajo imeti za takšen rezultat vsak korak temeljito dodelan. Naša metoda se razvija v smer, da rezultate dosežemo vedno hitreje, na manj naporen način in z manjšim številom vaj.

Da s klienti dosežemo optimalno hiter napredek, moramo z njimi vaditi optimalne vaje. Pomembne so vse podrobnosti, od tega, v katerem položaju delamo vaje, do tega, katere vaje delamo in koliko časa, koliko ponovitev ter s kakšno hitrostjo. V tem poglavju pojasnimo, kako in zakaj smo sestavili tehniko.

Naša metoda se je razvijala na osnovi treh skupin vaj

Prva skupina vaj

V prvi skupini so vaje, ki jih pri naši fizioterapiji na domu praviloma nikoli ne izvajamo in se jih v največji meri izogibamo.

Če jih klienti vadijo sami, jih ne ukinemo, vendar moramo doseči, da dajo prednost našim vajam, ki jih vsakodnevno izvajajo po eno uro. Če želijo za tem vaditi še stare vaje, naj jih vadijo. Večkrat pa se zgodi, da po končani uri naših vaj sami ukinejo stare vaje, s čimer ni nič narobe.

Zakaj?

To so nekoristne oziroma prelahke vaje za rehabilitacijo. V to skupino sodijo tudi škodljive vaje. Skoraj večinoma gre za vaje, ki jih klienti dobijo na listih v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, rehabilitacijskih centrih in toplicah, in vaje, ki so jih naučili fizioterapevti, ki nimajo velikih uspehov pri rehabilitaciji.

Večina teh vaj je narejena za velike skupine ljudi, ne glede na njihove težave, zato morajo biti dovolj lahke, da jih lahko izvaja vsaka oseba, kar posledično pomeni, da niso optimalne za našega klienta. Večkrat so prelahke, včasih pa tudi pretežke. Večina sploh ne krepi mišic in gibov, ki bi jih moral posameznik v dani situaciji krepiti, da bi ojačal trup. Večina teh vaj je namreč osredotočena predvsem na roke in noge. Kakovostne fizioterapevtske metode in tehnike praviloma teh vaj ne vsebujejo.

Je 10 ponovitev dovolj? Za nekatere je to preveč, za druge premalo, za posameznega klienta pa prav tako. Enkrat je lahko zanj preveč, ko napreduje pa premalo. Prav tako je določena vaja lahko že sama po sebi enkrat prelahka, drugič pretežka.

Če klient ne razume, zakaj so posamezne vaje, ki jih delijo vsem klientom, nekoristne, mu to razložimo na zanimivem primeru našega klienta, ki je prišel iz toplic.

Ta je našemu terapevtu takoj, ko je prišel iz toplic in se mu je zopet začela fizioterapija na domu, očital, da ga preveč utruja, da je bil v toplicah, pa so se imeli dobro in mu ni bilo treba vaditi težkih vaj in zato ne razume naše fizioterapevtske metode. Terapevt mu je predlagal, da sedi in mežika na eno oko. Mežikala sta 5 minut. Potem je terapevt rekel, naj se dobro odpočije. Po petih minutah počitka je rekel klientu, naj pet minut mežika še z drugim očesom in nato spet pet minut počiva. Ko je terapevt rekel, da bosta mežikala z obema očesoma, ga je klient vendarle vprašal, zakaj mora to delati.

Takrat mu je terapevt odgovori, da zato, da se ne bo treba skoraj nič naprezati. Hkrati ga je terapevt vprašal, ali meni, da bo od teh vaj, ki so prelahke in s katerimi sploh ne aktivira pravih mišic, lahko shodil, začel hoditi po stopnicah itd. Klient je odgovoril, da ne. Od takrat naprej je klient razumel, zakaj ne sme trenirati vaj, ki so zanj prelahke in hkrati niso namenjene za prave mišične skupine.

Mi smo strokovnjaki in področje, pri katerem smo zelo uspešni, je fizioterapija na domu. Tako nimamo vaje, ki je za klienta čudežna. Imamo sistem oziroma zaporedje vaj lastne fizioterapevtske metode, ki vsebuje vaje v primernih količinah in primernih položajih, za točno določeno osebo, da z njimi pridobimo moč, tehniko gibov, vzdržljivost, kondicijo, koordinacijo, rutino itd.

Vse to človek potrebuje in vsega se ne more naučiti naenkrat, ampak postopoma gradi, dodaja in odvzema po naši metodi, vse dokler ne doseže optimalnih rezultatov.

Druga skupina vaj

V drugo skupino sodijo vaje, iz katerih so sestavljene druge fizioterapevtske metode, naša metoda pa jih praviloma vključuje v zadnji fazi rehabilitacije.

V drugi skupini so vaje, ki so specifično koristne. Nekatere fizioterapevtske metode in tehnike so namenjene samo določeni problematiki, zato uporabljajo predvsem vaje iz te skupine.

To so vaje, ki so koristne samo za določeno skupino ljudi in bi bile za koga drugega nekoristne, če ne celo škodljive.

V to skupino vaj največkrat sodijo vaje, ki delujejo protibolečinsko. Na začetku jih v naši metodi ponavadi ne delamo, ker z njimi ne odpravljamo vzrokov, ki so največkrat slaba šepajoča hoja, preslaba fizična forma in podobno.

Če bi vaje te skupine vadili že na začetku, ne bi mogli rehabilitirati takšnega števila klientov. Ko se pri klientu začne fizioterapija na domu, ima namreč veliko težav: danes ga boli kolk, jutri rama, potem komolec in tako naprej. Vsak dan bi s klientom lahko delali druge vaje in zato ne bi prišli nikamor. Zato je potreben sistem naše fizioterapevtske metode, ki sistematično odpravi večino težav. Tistim, težavam, ki na koncu še ostanejo, pa se posvetimo z vajami druge skupine.

Tretja skupina vaj

Tretja skupina vaj pa so splošno koristne vaje

Fizioterapija na domu je zelo učinkovita, če je zgrajena iz vaj tretje skupine. Nasploh so te vaje zelo primerne za sestavo fizioterapevtske metode in tehnike. Primerne so za ljudi, ki jih je treba fizično rehabilitirati, ne glede na to, kakšne težave imajo. Zakaj ne glede na težave in diagnoze? Ker ima človek enake mišice, enake kosti, sklepe in enako živčevje itd. Ko začne težko hoditi, ali pa ne more več hoditi, mu propadejo točno določene mišice, muči ga izvajanje točno določenih gibov in to ima za posledico težave s hojo. Če vse to vzpostavimo nazaj, je človek rehabilitiran. Kako to naredimo?

Kako smo sestavili našo metodo, ki je sestavljena pretežno iz vaj tretje skupine?

Za izhodišče naše fizioterapevtske metode smo vzeli dojenčka. Vsak dojenček je nepokreten, ko se rodi, in vsak, ki gre po točno določenih fazah, na koncu shodi. Če zaradi bolezni ali drugih težav dojenčki preskočijo položaje in gibe, pa imajo na koncu večje ali manjše motorične težave. Torej je bil glavni cilj proučiti, kaj evolucijsko dela dojenček, in to prenesti na starejše in odrasle. Boljšega sistema rehabilitacije za človeka, kot ga je naredila evolucija, ne more biti.

Z vajami tretje skupine, od evolucijskega razvoja nepokretnega dojenčka do živahnega poskočnega otroka, dosežemo približno 80-odstotno izboljšanje stanja klienta, tako fizičnega kot tudi psihološkega. Hkrati klientu pomagamo, da kar 80 % bolečin, ki ga pestijo, izzveni. To dosežemo optimalno hitro, kar je prednost naše fizioterapevtske metode.

Kako smo sestavili našo metodo, ki je sestavljena pretežno iz vaj tretje skupine?

Za izhodišče naše fizioterapevtske metode smo vzeli dojenčka. Vsak dojenček je nepokreten, ko se rodi, in vsak, ki gre po točno določenih fazah, na koncu shodi. Če zaradi bolezni ali drugih težav dojenčki preskočijo položaje in gibe, pa imajo na koncu večje ali manjše motorične težave. Torej je bil glavni cilj proučiti, kaj evolucijsko dela dojenček, in to prenesti na starejše in odrasle. Boljšega sistema rehabilitacije za človeka, kot ga je naredila evolucija, ne more biti.

Z vajami tretje skupine, od evolucijskega razvoja nepokretnega dojenčka do živahnega poskočnega otroka, dosežemo približno 80-odstotno izboljšanje stanja klienta, tako fizičnega kot tudi psihološkega. Hkrati klientu pomagamo, da kar 80 % bolečin, ki ga pestijo, izzveni. To dosežemo optimalno hitro, kar je prednost naše fizioterapevtske metode.

Izvajanje specifično koristnih vaj

Ko dosežemo 80 % izboljšanje, so na vrsti specifično koristne vaje, da saniramo še nadaljnjih 20 % težav, ki ostanejo. V tej fazi nemalokrat izvajamo tudi veliko drugih metod.

Pomembno je, da teh fizioterapevtskih metod in tehnik ne začnemo izvajati prehitro, ko pridemo do prave točke, pa je pomembno, da ohranjamo ali celo povečujemo kondicijo in vse ostalo, kar smo s splošno koristnimi vajami oziroma z našo metodo že dosegli. Fizioterapija na domu ne bo uspešna, če bodo kondicija, moč vzdržljivost itd. začele padati, mi pa se bomo posvečali kolenu. V tem primeru bo človek zopet začel tarnati nad bolečinami v vseh ostalih sklepih, saj se mu bo spet razbolelo vse ostalo, s čimer je imel težave v preteklosti. V prvi vrsti je pomembno, da posameznega dela telesa, na primer kolena, ne moremo sanirati, če ne saniramo celega telesa. Tudi če bi nam uspelo posamezni del popolnoma rehabilitirati in bi nam vse ostalo v tem času propadlo, nam to prav nič ne bi koristilo. Prav nasprotno, izgubili bi več kot pridobili. Zato je fizioterapija na domu tako ključnega pomena. Naši terapevti, ki izvajajo fizioterapevtske metode in tehnike, za osnovo vedno vzamejo našo metodo, potem pa dodajajo druge fizioterapevtske metode v zgoraj opisanem vrstnem redu. Na takšen način dosežemo najhitrejše in najbolj trajne rezultate.

Naša tehnika je torej v prvi vrsti sestavljena samo iz zelo koristnih vaj za povečanje fizične kondicije klientov. Ko to dosežemo, pa dodamo še specifično koristne vaje.

Način razvijanja fizioterapevtske metode

Tudi sedaj je naša fizioterapija na domu odvisna od naše fizioterapevtske metode, zato jo ves čas nadgrajujemo. Ves čas proučujemo optimalen človeški razvoj in ga prenašamo v našo metodo. Vse vaje, ki jih dodamo, sodijo v zgoraj opisane skupine, vendar:

 1. izvajamo le drugo in tretjo skupino vaj;
 2. poleg tega smo določili optimalen vrstni red položajev in vaj;
 3. določili smo tudi merila, kaj moramo v katerem položaju doseči, da lahko preidemo na višjo raven vaj;
 4. ko vse to dosežemo, imamo tudi celotno filozofijo razmišljanja in sestavljanja vaj naše fizioterapevtske metode;
 5. tako lahko v pravilne položaje in v pravilen vrstni red vaj dodajamo še segmente vseh ostalih tehnik, ki obstajajo na trgu.

Vsako novo vajo in tudi vse druge fizioterapevtske metode in tehnike pretehtamo na način, da jih razgradimo na mikroelemente in za vsakega posebej pretehtamo ter se odločimo, v katero skupino sodi, med splošno koristne, specifično koristne ali nekoristne.

Kako smo razdelili splošno koristne vaje?

Fizioterapija na domu mora biti učinkovita. Vaj, ki spadajo v tretjo skupino, je zelo veliko, kar pomeni zelo dolgo rehabilitacijo. Zato smo vaje razdelili v dve skupini, in sicer na nujne in nenujne vaje. Zakaj?

Cilj je bil med nujne vaje uvrstiti tiste, s katerimi lahko razvijemo vse mišice, zavedanje okončin, tehniko gibov, kondicijo itd. do stopnje, da se lahko varno lotimo naslednjega položaja in pri tem nič ne izgubimo.

Če delamo le nujne vaje naše fizioterapevtke metode, pomeni, da z metodo napredujemo veliko hitreje. To pomeni bistveno manj vaj, kar je še v posebno zadovoljstvo naših klientov.

Kaj je temelj naše fizioterapevtske metode?

Temelj naše fizioterapevtske metode so osnovni položaji, ki jim vedno sledimo. Fizioterapija na domu ni učinkovita, če jim ne sledimo, ne glede na to, ali je pacient v dobrem ali slabem fizičnem stanju. Če je v dobrem, gremo čez položaje hitro, če je v slabem, pa počasneje. Če ni nujno potrebno, nikoli ne delamo težjega položaja, če v lažjem položaju klient še ne dosega primerne izvedbe in primerne količine vaj. Zakaj? Ker bi to bilo podobno, kot če bi se dojenček prej naučil sedeti kot obračati v ležečem položaju ali pa prej hoditi kot stati. Če bi v to smer spodbujali dojenčka, bi mu zelo škodovali. Enako je pri naših klientih. Neizkušeni terapevti, ki ne poznajo naše fizioterapevtske metode, hkrati pa ne rehabilitirajo veliko klientov od njihove najslabše fizične faze do optimuma, največkrat zelo hitijo čez položaje in začnejo hoditi, kolikor hitro lahko. S tem delajo veliko škodo tako sebi, ker morajo veliko več fizično delati, kot klientu, saj lahko zaradi tega pade in se poškoduje ali pa dobi strah pred hojo. Četudi se nesreča ne bo zgodila, pa takšnega klienta nikakor ne bo mogoče rehabilitirati do takšne ravni, kot bi ga lahko.

Razloga, da terapevti ne vedo teh stvari, sta dva. Ker fizioterapevtske metode ali tehnike, ki bi jih to naučila, ni in ker imajo na rehabilitaciji premalo časa, le nekaj tednov. Če bi jih rehabilitirali do konca, pa naj bo to leto ali dve, bi vedeli, da na način, da človeka silimo čim hitreje sedeti, potem pa čim hitreje hoditi, klienta ne moremo rehabilitirati. Na takšen način nekaj časa napreduje, potem pa se vse ustavi in ne pridemo več nikamor. Zato moramo s takim klientom začeti vse od začetka, da vsako fazo razvijemo do optimuma. Na takšen način klienta z lahkoto rehabilitiramo mimo faze, kjer se mu ustavi, ko se je rehabilitiral na neprimeren način.

Spodaj na kratko naštevamo druge fizioterapevtske metode in tehnike

Spodaj na kratko naštevamo druge fizioterapevtske metode in tehnike:

 • kinezioterapija,
 • elektroterapija,
 • mehanoterapija,
 • termoterapija,
 • krioterapija,
 • magnetoterapija,
 • manualna terapija,
 • respiratorna fizioterapija,
 • Bobath koncept,
 • manipulacija fascije
 • Bownova terapija itd.
 • PNF,
 • hidroterapija,
 • Cyriax terapija,
 • Mulligan,
 • triger točke
 • mobilizacija živčnega sistema
 • kinesiotaping
 • limfna drenaža
 • terapija miofascialnih prožilnih točk
 • kranio-sakralna terapija
 • Vojta metoda,

Možnost izboljšanja

Če se želite naročiti na naš brezplačni fizioterapevtski pregled ali imate kakšno vprašanje, kliknite okence pod besedilom.