NEVROFIZIOTERAPIJA

Nevrofizioterapija je pri nas najpogosteje uporabljena vrsta fizioterapije. Njena funkcija je rehabilitacija obolenj in poškodb nevrološkega sistema. Ta uravnava vse funkcije v telesu. Nevrofizioterapija je omejena predvsem na senzorično in motorično funkcijo nevrološkega sistema.

Najpomembneje je vedeti, da je nevrofizioterapija za nevrološke bolnike zelo različna, ker imajo bolniki različne bolezni, ki na drugačen način prizadenejo nevrološki sistem. Zato imajo prizadeti različne težave in hitrost napredovanja bolezni, posledično pa je temu treba prilagoditi tudi nevrofizioterapijo.

V našem podjetju se nevrofizioterapija izvaja pri naslednjih nevroloških težavah, poškodbah in boleznih:

Nevrofizioterapija je koristna kot preventiva in kurativa

Naša nevrofizioterapija na domu vam lahko pomaga pri rehabilitaciji:

Različne nevrološke bolezni imajo različne vzroke in posledično različne začetke bolezni, večini pa je skupno, da največkrat privedejo do:

Nevrofizioterapija je tako zelo pomembna veja fizioterapije, saj se v največji meri ukvarja ravno s tem, da preprečuje zgoraj naštete težave, ki najbolj vplivajo na kakovost življenja človeka. Poleg reševanja naštetih težav, do katerih privedejo nevrološke bolezni, pa nevrofizioterapija rešuje tudi težave, ki prav tako nastanejo pri nekaterih od klientov, ki imajo nevrološko bolezen:

Vse to pa privede še do naslednjih simptomov:

Nevrološki bolniki so kronični bolniki

Nevrofizioterapija se ukvarja nevrološkimi boleznimi. Večina nevroloških bolnikov ima prej ali slej večje ali manjše težave z mobilnostjo. Nevrofizioterapija na domu je zato zelo pomembna, saj so nevrološki klienti kronični bolniki, ki imajo motorično‑mobilnostne težave. To pomeni, da se nikoli ne rehabilitirajo dokončno. Vse nevrološke bolezni tako ali drugače z leti napredujejo. Največja razlika med diagnozami je predvsem v tem, da nekatere bolezni zelo hitro napredujejo, npr. ALS (amiotrofična lateralna skleroza), spet druge napredujejo počasneje, npr. Parkinsonova bolezen. Nekatere pa nastanejo v trenutku in potem ne napredujejo več, kot je naprimer možganska kap. A tudi možganska kap pusti določene posledice. Te posledice se bodo čez leta, ko se bo človek staral, če se pri njem po bolezni ne bo izvajala primerna nevrofizioterapija, potencirale. Poleg tega pri bolnikih, ki jih je zadela možganska kap, obstaja velika verjetnost , da jih bo zadela še kdaj, nekatere tudi večkrat.

Koliko časa je za nevrološkega bolnika priporočljiva nevrofizioterapija

Ker se nevrološki bolniki nikoli ne pozdravijo, je zanje zelo pomembna nevrofizioterapija. Pomembno je, da imajo ti klienti nevrofizioterapevta skozi vse življenje. V večini primerov je v času, dokler lahko stanje izboljšujemo, nevrofizioterapvt najbolj pomemben. V tem času imajo klienti tudi pogostejše nevrofizioterapije. Ko dosežejo želeno raven in se odločijo, da bodo stanje le vzdrževali, je po navadi nevrofizioterapija manj pogosta, pomembno pa je, da se ne prekine. Mi statistiko spremljamo že deset let. Prišli smo do ugotovitev, da je več kot 80 odstotkov klientov, pri katerih se je izvajala fizioterapija na domu, v teh desetih letih vsaj obdržala fizične sposobnosti, čeprav so se vmes postarali in je bolezen sama po sebi še napredovala. Od tistih, ki so se rehabilitirali, potem pa so se odločili, da bodo formo ohranjali sami, pa je bilo takih le sedem odstotkov.

Nevrofizioterapija ter metode in tehnike

Nevrofizioterapija ima veliko možnih nevroloških okvar. Glavni del smo našteli na začetku tega članka. Ker je toliko različnih vzrokov za različne nevrološke okvare, je nastalo več metod, ki zadnje rehabilitirajo.

Nevrofizioterapija in vrste metod:

Nevrofizioterapija ima torej več učinkovitih fizioterapevtskih metod. Glavna razlika med njimi je, da ima vsaka metoda svojo filozofijo, na kakšen način se loti reševanja težav nevroloških bolnikov. Posledično se izvajajo na zelo različne načine in so primerne za različne nevroloških bolezni.

Nevrofizioterapija in naša metoda:

V našem podjetju se fizioterapija na domu izvaja pri vseh zgoraj naštetih nevroloških boleznih in poškodbah. Pri nekaterih boleznih in poškodbah smo si pri izvajanju fizioterapije na domu lahko pomagali z zgoraj naštetimi metodami, pri drugih pa ne. Odločili smo se, da bomo zato, da bo naša nevrofizioterapija na domu lahko dosegala najboljše rezultate pri vseh diagnozah, razvili svojo lastno metodo. Ker ima veliko nevroloških klientov težave s hojo ali pa so že nepokretni, smo se vprašali, kako bomo razvili metodo v to smer. Vprašali smo se, kako je to pri človeku naredila evolucija. Vsak otrok je ob rojstvu nepokreten, potem pa gre skozi določene stopnje razvoja. Na koncu se tisti, ki razvojne stopnje bolj ali manj pravilno preidejo, razvijejo v zdrave normalno motorične ljudi. Tisti, ki imajo v posameznih stopnjah razvoja zaradi različnih razlogov težave in jih zato ne preidejo, kot je potrebno, pa se razvijejo v motorično bolj ali manj zaostale ljudi. Ta evolucijski razvoj človeške motorike smo torej vzeli za temelj svoje metode.

Je enaka metoda učinkovita za vse bolezni

Najprej smo po postopku, opisanem zgoraj, razvili metodo za zdrave, a fizično slabotne kliente. Ko smo to dosegli, smo jo nadgradili za rehabilitacijo vsake bolezni posebej. Tako smo dosegli boljše rezultate, kot smo jih kadar koli z drugimi metodami. Nevrofizioterapija se pri nas zato v prvi vrsti izvaja po naši metodi. K njej pa po potrebi dodajamo še druge metode. Simptomi in tudi vzroki bolezni se namreč zelo razlikujejo. Nevrofizioterapija, ki poteka tako, kot novorojenčke na noge postavi nagon, se je izkazala za zelo učinkovito. Novorojenčki ne sedijo prej, kot se obračajo, in ne hodijo prej, kot sedijo. Če bi jih v to silili, bi jim škodovali. Prav tako pa s takšnimi dejanji terapevti škodujejo svojim klientom.

Koliko časa smo razvijali metodo

Na naši metodi že deset let pridno delamo in jo izpopolnjujemo. Razvoj takšne metode zahteva veliko prakse, testiranja in preučevanj znanstvenih člankov. Potrebno je namreč ugotoviti, kako najbolj optimalno posnemati evolucijski razvoj človeka. Naši klienti namreč ne zmorejo vseh gibov, kot jih zmorejo dojenčki, saj imajo bolečine itn. Zato je potrebno veliko dela, da smo metodo razvili tako, da je sedaj povsem prilagojena za določene bolezni. Po desetih letih razvoja je naša metoda najbolj učinkovita metoda za izvajanje nevrofizioterapije na domu.

Več o nas:

Če vas naša nevrofizioterapija na domu zanima, če se želite naročiti na naš brezplačen fizioterapevtski pregled ali če imate za nas kakršno koli vprašanje, le kliknite povezavo pod besedilom.

FIZIOTERAPIJA