Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o.

Telefon: 080 44 66 | E-mail: info@therapia-dom.si

Nevrofizioterapija je pri nas najpogosteje uporabljena vrsta fizioterapije. Njena funkcija je rehabilitacija obolenj in poškodb nevrološkega sistema. Ta uravnava vse funkcije v telesu. Nevrofizioterapija je omejena predvsem na senzorično in motorično funkcijo nevrološkega sistema.

Kaj je nevrofizioterapija?

Najpomembneje je vedeti, da je nevrofizioterapija za nevrološke bolnike zelo različna, ker imajo bolniki različne bolezni, ki na drugačen način prizadenejo nevrološki sistem. Zato imajo prizadeti različne težave in hitrost napredovanja bolezni, posledično pa je temu treba prilagoditi tudi nevrofizioterapijo.

V našem podjetju se nevrofizioterapija izvaja pri naslednjih nevroloških težavah, poškodbah in boleznih:

 

 • možganska kap,
 • Parkinsonova bolezen,
 • multipla skleroza,
 • tumor na možganih,
 • težave z ravnotežjem,
 • travmatska poškodba možganov,
 • polinevropatija,
 • mišična distrofija,
 • amiotrofična lateralna skleroza,
 • demenca.

 

 • Huntingtonova bolezen,
 • avtoimunske bolezni,
 • paraplegija,
 • tetraplegija,
 • kronične in nevrološke bolečine,
 • poškodbe živcev,
 • okvare centralnih in perifernih živcev zaradi krvavitve, ishemije, vnetja ali poškodbe,
 • bolezen hrbtenjače,
 • dedne nevrološke bolezni,
 • ostale živčno mišične bolezni.

Nevrofizioterapija je koristna kot preventiva in kurativa

Naša nevrofizioterapija na domu vam lahko pomaga pri rehabilitaciji: če imate zanamke ali že postavljeno diagnozo ene od zgoraj naštetih bolezni, a še nimate večjih težav in če vam zgoraj naštete diagnoze že povzročajo večje ali manjše težave.

Različne nevrološke bolezni imajo različne vzroke in posledično različne začetke bolezni, večini pa je skupno, da največkrat privedejo do:

 

Otežene hoje
Vrtoglavice
Padcev
Nepokretnosti

Z nevrofizioterapijo do povrnjenega zdravja

Nevrofizioterapija je tako zelo pomembna veja fizioterapije, saj se v največji meri ukvarja ravno s tem, da preprečuje zgoraj naštete težave, ki najbolj vplivajo na kakovost življenja človeka. Poleg reševanja naštetih težav, do katerih privedejo nevrološke bolezni, pa nevrofizioterapija rešuje tudi težave, ki prav tako nastanejo pri nekaterih od klientov, ki imajo nevrološko bolezen:

 • slaba fino motorika,
 • tresenje oziroma tremor,
 • upočasnjenost gibov,
 • okorelost oziroma rigidnost,
 • povišan tonus,
 • zmanjšan tonus,
 • poslabšana propriocepcija,
 • ohromelost oziroma plegičnost itd.

 

nevrofizioterapija

Vse to pa privede še do naslednjih simptomov:

 • depresija,
 • utrujenost,
 • apatija,
 • motnje govora,
 • motnje požiranja itd.

Nevrofizioterapija se ukvarja nevrološkimi boleznimi. Večina nevroloških bolnikov ima prej ali slej večje ali manjše težave z mobilnostjo. Nevrofizioterapija na domu je zato zelo pomembna, saj so nevrološki klienti kronični bolniki, ki imajo motorično‑mobilnostne težave. To pomeni, da se nikoli ne rehabilitirajo dokončno. Vse nevrološke bolezni tako ali drugače z leti napredujejo. Največja razlika med diagnozami je predvsem v tem, da nekatere bolezni zelo hitro napredujejo, npr. ALS (amiotrofična lateralna skleroza), spet druge napredujejo počasneje, npr. Parkinsonova bolezen. Nekatere pa nastanejo v trenutku in potem ne napredujejo več, kot je naprimer možganska kap. A tudi možganska kap pusti določene posledice. Te posledice se bodo čez leta, ko se bo človek staral, če se pri njem po bolezni ne bo izvajala primerna nevrofizioterapija, potencirale. Poleg tega pri bolnikih, ki jih je zadela možganska kap, obstaja velika verjetnost , da jih bo zadela še kdaj, nekatere tudi večkrat.

Koliko časa je za nevrološkega bolnika priporočljiva nevrofizioterapija? 

Ker se nevrološki bolniki nikoli ne pozdravijo, je zanje zelo pomembna nevrofizioterapija. Pomembno je, da imajo ti klienti nevrofizioterapevta skozi vse življenje. V večini primerov je v času, dokler lahko stanje izboljšujemo, nevrofizioterapvt najbolj pomemben. V tem času imajo klienti tudi pogostejše nevrofizioterapije. Ko dosežejo želeno raven in se odločijo, da bodo stanje le vzdrževali, je po navadi nevrofizioterapija manj pogosta, pomembno pa je, da se ne prekine. Mi statistiko spremljamo že deset let. Prišli smo do ugotovitev, da je več kot 80 odstotkov klientov, pri katerih se je izvajala fizioterapija na domu, v teh desetih letih vsaj obdržala fizične sposobnosti, čeprav so se vmes postarali in je bolezen sama po sebi še napredovala. Od tistih, ki so se rehabilitirali, potem pa so se odločili, da bodo formo ohranjali sami, pa je bilo takih le sedem odstotkov.

Metode in tehnike

Nevrofizioterapija ima veliko možnih nevroloških okvar. Glavni del smo našteli na začetku tega članka. Ker je toliko različnih vzrokov za različne nevrološke okvare, je nastalo več metod, ki zadnje rehabilitirajo. Nevrofizioterapija in vrste metod:

 • naša interna metoda, razvita za rehabilitacijo nevroloških bolnikov na domu,
 • Bobath,
 • PNF (proprioceptivna nevromuskularna facilitacija),
 • Vojta, mobilizacija živčnega sistema,
 • INN (Integration of neurodynamics in neurorehabilitation),
 • spiralna dinamika,
 • motorično učenje itd.

Naša lastna tehnika

Nevrofizioterapija ima torej več učinkovitih fizioterapevtskih metod. Glavna razlika med njimi je, da ima vsaka metoda svojo filozofijo, na kakšen način se loti reševanja težav nevroloških bolnikov. Posledično se izvajajo na zelo različne načine in so primerne za različne nevroloških bolezni.

V našem podjetju se fizioterapija na domu izvaja pri vseh zgoraj naštetih nevroloških boleznih in poškodbah. Pri nekaterih boleznih in poškodbah smo si pri izvajanju fizioterapije na domu lahko pomagali z zgoraj naštetimi metodami, pri drugih pa ne. Odločili smo se, da bomo zato, da bo naša nevrofizioterapija na domu lahko dosegala najboljše rezultate pri vseh diagnozah, razvili svojo lastno metodo. Ker ima veliko nevroloških klientov težave s hojo ali pa so že nepokretni, smo se vprašali, kako bomo razvili metodo v to smer. Vprašali smo se, kako je to pri človeku naredila evolucija. Vsak otrok je ob rojstvu nepokreten, potem pa gre skozi določene stopnje razvoja. Na koncu se tisti, ki razvojne stopnje bolj ali manj pravilno preidejo, razvijejo v zdrave normalno motorične ljudi. Tisti, ki imajo v posameznih stopnjah razvoja zaradi različnih razlogov težave in jih zato ne preidejo, kot je potrebno, pa se razvijejo v motorično bolj ali manj zaostale ljudi. Ta evolucijski razvoj človeške motorike smo torej vzeli za temelj svoje metode.

Je enaka metoda učinkovita za vse bolezni?

Najprej smo po postopku, opisanem zgoraj, razvili metodo za zdrave, a fizično slabotne kliente. Ko smo to dosegli, smo jo nadgradili za rehabilitacijo vsake bolezni posebej. Tako smo dosegli boljše rezultate, kot smo jih kadar koli z drugimi metodami. Nevrofizioterapija se pri nas zato v prvi vrsti izvaja po naši metodi. K njej pa po potrebi dodajamo še druge metode. Simptomi in tudi vzroki bolezni se namreč zelo razlikujejo. Nevrofizioterapija, ki poteka tako, kot novorojenčke na noge postavi nagon, se je izkazala za zelo učinkovito. Novorojenčki ne sedijo prej, kot se obračajo, in ne hodijo prej, kot sedijo. Če bi jih v to silili, bi jim škodovali. Prav tako pa s takšnimi dejanji terapevti škodujejo svojim klientom.

Koliko časa smo razvijali metodo?

Na naši metodi že deset let pridno delamo in jo izpopolnjujemo. Razvoj takšne metode zahteva veliko prakse, testiranja in preučevanj znanstvenih člankov. Potrebno je namreč ugotoviti, kako najbolj optimalno posnemati evolucijski razvoj človeka. Naši klienti namreč ne zmorejo vseh gibov, kot jih zmorejo dojenčki, saj imajo bolečine itn. Zato je potrebno veliko dela, da smo metodo razvili tako, da je sedaj povsem prilagojena za določene bolezni. Po desetih letih razvoja je naša metoda najbolj učinkovita metoda za izvajanje nevrofizioterapije na domu.

Zakaj za izvajanje fizioterapije na domu izbrati naše podjetje?

Danes imamo že 97 odstotkov klientov, ki jih rehabilitiramo do točke, do katere želijo.
Vsak teden se pri nas fizioterapija na domu izvaja pri 100 do 150 klientih.
Posledično pri nas rehabilitira največ diplomiranih fizioterapevtov, ki med sabo izmenjujemo izkušnje. Vsi naši fizioterapevti izvajajo nevrofizioterapijo po naši zelo učinkoviti metodi.
Smo najstarejše registrirano podjetje za izvajanje fizioterapije na domu v Sloveniji.
Smo edini, ki imamo za fizioterapijo na domu razvito svojo zelo učinkovito metodo.
Če vas naša nevrofizioterapija na domu zanima, se naročite na naš brezplačen fizioterapevtski pregled!
Z veseljem vam bomo pomagali.

Kje nas najdete?