Fizioterapija online in na domu – Therapia, d. o. o.

HOJA

Hoja oziroma težave s hojo je najpogostejša težava naših klientov, zato smo se specializirali za njeno vzpostavljanje. Hoja je težava tako pri nepokretnih kot tistih, ki:

 • imajo slabo ravnotežje,
 • imajo vrtoglavico,
 • so slabotni,
 • težko prehodijo daljše razdalje,
 • hodijo s kratkimi koraki,
 • se med hojo zibajo levo in desno,
 • se med hojo držijo levo, desno, naprej ali nazaj,
 • uporabljajo pripomočke za hojo,
 • ne morejo hoditi po stopnicah ali po klancu.

Da se hoja poslabša, obstaja veliko razlogov:

 • telo zaradi manjše aktivnosti v starosti postane slabotno,
 • obraba sklepov,
 • poškodbe,
 • možganska kap,
 • Parkinsonova bolezen,
 • multipla skleroza,
 • tumor na možganih,
 • polinevropatija,
 • amiotrofična lateralna skleroza,
 • paraplegija,
 • tetraplegija,
 • demenca,
 • druge nevrološke bolezni in poškodbe,
 • druge kronične bolezni, kot so astma, artritis itd.,
 • bolečine itd.

Hoja in težave z njo

Večino težav, zaradi katerih se hoja poslabša ali je celo onemogočena, lahko razdelimo v tri skupine:

 • V največjo skupino sodijo težave, zaradi katerih smo manj aktivni, zato mišice propadajo in je naša hoja vedno bolj prizadeta (obrabe, neaktivnost zaradi starosti, vrtoglavica, bolečine).
 • V drugo skupino spadajo bolezni in poškodbe, zaradi katerih hoja postane veliko slabša ali pa ne moremo več hoditi v zelo kratkem času (možganska kap, tumor na možganih, paraplegija, tetraplegija, druge težje poškodbe).
 • Obstaja tudi tretja skupina, v katero sodijo predvsem kronične bolezni, zaradi katerih lahko hoja postane otežena. Hoja se postopoma poslabšuje, kljub temu pa je lahko poslabšanje dokaj hitro (Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, artritis, demenca).

Povprečen človek vidi rešitev slabotnega ali nepokretnega človeka v tem, da mu lajša njegove težave

Pomembno se je zavedati, da poslabšana hoja pomeni vse prej kot le fizični propad organizma. Poslabšana hoja namreč za sabo potegne vedno slabšo kakovost življenja in večjo odvisnost od drugih, vedno večjo tako časovno kot finančno obremenitev za družino, posledično pa za vse vpletene velik stres in veliko travm. Zato je hoja za človeka zelo pomembna in je treba narediti vse za njeno ohranitev.

Ko otežena hoja postane težava

Kakšne rešitve imajo torej na voljo ljudje, katerih hoja je vedno slabša? Ko hoja za nekoga postane težava, najpogosteje slišimo podobno: »Zdaj bo pa mama morala v dom, mi ne moremo več skrbeti zanjo.« Tisti, ki imajo ves čas koga doma, pa najpogosteje rečejo nekaj podobnega: »Sama ne morem več skrbeti zanj, morala mi bo pomagati še negovalka.« Tu se največkrat zgodba žal zaključi, hoja pa še vedno ostane težava.

Kaj je narobe s takim načinom razmišljanja

 • Poslabšanje hoje, npr. zaradi obrab, resnejših diagnoz, starostne neaktivnosti, bi, če ne bi tako razmišljali, preprečili s tem, da bi k vam občasno prišel fizioterapevt, specializiran prav za to področje. Fizioterapija na domu je zelo primerna za rehabilitacijo ravno takšnih klientov, saj lahko poskrbi za to, da se hoja ponovno vzpostavi. S fizioterapevtom hoja še leta ali celo desetletja ne bo več težava.
 • Če je hoja že močno prizadeta, bodisi zaradi težav, pri katerih smo manj aktivni, ali težav, zaradi katerih je hoja neposredno okrnjena oziroma nemogoča, bi morala biti naša prva skrb, da vzpostavimo nego. Tako poskrbimo za svojca, hkrati pa se razbremenimo ter imamo energijo in voljo za pomoč na druge načine. Naslednja skrb pa bi morala biti fizioterapija na domu in rehabilitacija prizadetega. To je dobro za denarnico, čas ter travme celotne družine, saj lahko človek bolj ali manj spet skrbi zase, kar zmanjša stroške in čas, ki ga porabimo za skrb zanj. Posledično svojec napreduje namesto nazaduje, kar pozitivno vpliva na čustveno stanje celotne družine. Ko se hoja izboljša, postane tudi veliko samostojnejši.

Glavna težava torej ni v tem, da bi bilo z nego na domu ali v domu za ostarele kar koli narobe. Ko vidimo starejšega človeka, ki ima še goro zdravstvenih težav, vse to pa vpliva, da se njegova hoja slabša, ne pomislimo, da ga je treba rehabilitirati, da bi spet napredoval. Pomislimo le, da mu moramo omogočiti, da bo pri nazadovanju in propadanju čim manj trpel, ne pa, da bi mu morali pomagati, da se hoja pri njem spet vzpostavi. Zato mu uredimo negovalke, antidekubitusne blazine itd., ne poskrbimo pa za rehabilitacijo, zaradi česar se hoja še slabša.

Kdaj začeti rehabilitacijo, če je prizadeta hoja

Kakor koli pogledate na klienta, ki mu hoja povzroča težave ali pa pri njem hoja sploh ni več mogoča, vedno pridete do enakega odgovora. Prej kot začnete z rehabilitacijo, da bo hoja čim boljša, bolje bo za vse.

Zakaj je hoja tako pomembna

Našteli bomo nekaj vidikov, ki kažejo na to, kako pomembna je hoja.

Počutje prizadetega

Če klientu omogočite, da bo začel fizično napredovati, da bo njegova hoja spet normalizirana, bo to veliko bolj motivacijsko, kot če boste naredili vse na svetu, da bo čim manj trpel in ga pustili, da nazaduje. Ko se bo klientova hoja zaradi terapij izboljšala, bo veliko zadovoljnejši, kot če bi potreboval nego, ker bi popolnoma obležal in hoja ne bi bila mogoča.​

Počutje svojcev

Vsak, ki vidi napredek svojca, ki ga ima rad, in ve, da se bo hoja pri njem verjetno spet vzpostavila do točke, da bo lahko sam poskrbel zase, je veliko bolj notranje zadovoljen, kot če vidi, da je svojec dobro negovan, a hojo in s tem samostojnost vedno bolj izgublja.

Kakovost življenja

Vsak, ki vidi napredek svojca, ki ga ima rad, in ve, da se bo hoja pri njem verjetno spet vzpostavila do točke, da bo lahko sam poskrbel zase, je veliko bolj notranje zadovoljen, kot če vidi, da je svojec dobro negovan, a hojo in s tem samostojnost vedno bolj izgublja.

 • Človek, ki je fizično v boljši formi, pa tudi če hoja še ni vzpostavljena, ampak lahko le leži, lažje manevrira v postelji, in ima boljšo kakovost življenja kot tisti, ki tega ne zmore.
 • Človek, ki se lahko sam usede, ima boljšo kakovost življenja kot tisti, ki tega ne zmore.
 • Človek, ki se lahko sam presede na invalidski voziček in nazaj na posteljo, ima veliko bolj kakovostno življenje kot tisti, ki tega ne zmore.
 • Človek, ki lahko sam vstane, ima večjo kakovost življenja kot tisti, ki tega ne zmore.
 • Tisti, katerega hoja je dovolj dobra, da lahko pride do kopalnice in stranišča, ima veliko boljšo kakovost življenja kot tisti, ki tega ne zmore.
 • Tisti, pri katerem je mogoča hoja po stopnicah in lahko stopi na pločnik, ima veliko boljšo kakovost življenja kot tisti, ki tega ne zmore.
 • Tisti, katerega hoja je dovolj dobra, da gre lahko do trgovine, ima veliko bolj kakovostno življenje kot tisti, ki tega ne zmore.
 • Tisti, pri katerem je mogoča hoja z berglami namesto s hojco, ima boljše življenje.
 • Tisti, katerega hoja je dovolj dobra, da lahko bergle zamenja za pohodne palice, ima veliko bolj kakovostno življenje.
 • Tisti, pri katerem je mogoča hoja brez pripomočkov, ima veliko bolj kakovostno življenje kot tisti, ki tega ne zmore.
 • Tisti, ki lahko iz trgovine prinese dve vreči, ima veliko bolj kakovostno življenje kot tisti, ki tega ne zmore, itd.

Če povzamemo, ni potrebno, da ste popolnoma pokretni in da je vaša hoja popolna. Dovolj je že, če se hoja izboljšuje. Vedno, ko napredujete in lahko naredite nekaj več kot prej, se vam kakovost življenja poveča. Če se hoja vzpostavi ali izboljša, se poveča kakovost življenja tudi vašim bližnjim, saj so manj obremenjeni kot prej, ker jim lahko več pomagate ali naredite sami.

Dolžina življenja

Če smo v boljši fizični kondiciji, je kakovost življenja veliko boljša, manj je stresa, manj pa je tudi pridruženih težav in zapletov, ki so pogostejši, če hoja ni mogoča: preležanine, pljučnice, depresija, bolečine v hrbtenici in drugih sklepih, mišični krči, popuščanje srca, uroinfekti itd. Vse te stvari v prvi vrsti zmanjšajo kakovost življenja, lahko pa ga tudi prekinejo. Pljučnica je ena izmed bolezni, za katero pogosteje zbolijo slabše pokretni in tisti, pri katerih hoja ni mogoča. Marsikomu, ki je v zelo slabem fizičnem stanju, celo odvzame življenje. Vse zgoraj naštete težave pomenijo, da smo posledično več v stiku z zdravstvenimi delavci in drugimi bolniki, kar možnost, da se okužimo in s tem ogrozimo življenje, samo še poveča.

Finančni vidik

Zmotno je prepričanje, da človek, ko obleži, slej ko prej umre

Žal se nekateri svojci zaradi premoženja in drugih koristi nagibajo k temu, da je bolje, da njihov bližnji obleži, češ da bo zato kmalu umrl, oni pa bodo dobili premoženje ali ne bodo imeli več skrbi z njim ipd. Ljudje, ki obležijo, pogosto živijo še zelo dolgo, tudi do deset ali dvajset let in več.

Denarja je dovolj le za nego

Spet drugi pravijo, da za nego še imajo denar, za rehabilitacijo, da bi se hoja ponovno vzpostavila, pa ne več. V obeh primerih svojec pristane v domači oskrbi, kjer ves čas potrebuje nekoga ob sebi, hkrati pa še nego, prilagojeno posteljo, antidekubitusno blazino, pripomočke, s katerimi bi lahko hoja postala lažja, invalidski voziček, opornice, razne blazine, negovalne pripomočke itd. Nekatere od teh stvari je mogoče dobiti na napotnico, druge je treba doplačati ali celo kupiti. Če gre prizadeti v dom upokojencev, potrebuje manj pripomočkov, so pa zato večji stroški, sploh če gre za osebo, pri kateri je hoja nemogoča oziroma je nepokreten. Če bi takšno osebo rehabilitirali, bi se stroški močno zmanjšali, tako pa boste lahko te stroške imeli leta in leta, mogoče celo desetletja.

Glede na to, da pišemo o finančnem vidiku, je prav, da vse skupaj ponazorimo še s številkami

Cena za dom starejših občanov

Če je človek tik pred tem, da bo obležal, njegova hoja pa je zelo slaba, ga svojci velikokrat prej ali slej preselijo v dom upokojencev. Cene se med domovi zelo razlikujejo. Razlikujejo pa se tudi po obsegu nege, ki jo varovanec potrebuje. Če vzamemo neko povprečno, a hkrati okroglo ceno, je ta za slabo pokretnega ali nepokretnega, pri katerem hoja ni mogoča, približno 1000 € na mesec. Četudi vam ne bi bilo treba kupiti nobenega pripomočka, kreme, proteze ali česar koli drugega, bi strošek znašal 12.000 € na leto, v desetih letih pa 120.000 €. Pogosto je že samo nega v domu dražja od 1000 evrov, varovancu pa svojci za bolj kakovostno bivanje prinesejo še veliko stvari, da mu lajšajo življenje.

Prihodek pokojnine

Če ima varovanec povprečno pokojnino, ki znaša slabih 650 €, to v desetih letih znese 78.000 €. To pomeni, da bo za plačilo doma upokojencev potrebna njegova celotna pokojnina, k tej pa bodo morali svojci pristaviti vsaj 42.000 € svojega denarja vsakih deset let. To je zelo grob in na hitro izveden izračun stroškov v desetih letih. V praksi je ta številka po navadi veliko višja, sploh če gre za nepokretnega človeka, pri katerem hoja ni mogoča, saj je njegova nega dražja.

Fizioterapija in rehabilitacija osebe, ki bi zaradi slabe mobilnosti morala v dom starejših občanov

Fizioterapija na domu je še ena možnost za osebo, ki je v takšnem stanju, da mora razmišljati o odhodu v dom upokojencev. Koliko bi torej stala fizioterapija na domu? 60 minut fizioterapije na domu povprečno stane od 40 do 50 €. Če vzamemo povprečje tega razpona, je cena 45 €. Takšen pacient včasih potrebuje en mesec, včasih pa šest mesecev fizioterapije, ki povprečno poteka dvakrat na teden, da se hoja spet vzpostavi. Torej, če vzamemo povprečno obdobje rehabilitacije takšnega klienta, to pomeni tri mesece dvakrat na teden po 45 €. Skupaj to na mesečni ravni predstavlja približno 400 €, torej za tri mesece 1200 €. V tem času lahko klient iz dneva v dan več pomaga pri negi in drugih aktivnostih, zato vsi vedno lažje skrbijo zanj, saj je vedno bolj samostojen. Po rehabilitaciji vsaj v našem podjetju starostniki večinoma še veliko let spet normalno skrbijo sami zase in dom za starejše občane ni več potreben.

Vzdrževanje forme

Ko se intenzivni del terapij konča, nekateri zaključijo terapijo, saj sta njihovo fizično stanje in hoja zanje že povsem zadovoljiva. Drugi se odločijo, da bodo formo s terapevtom vzdrževali. To je videti tako, da se zmanjša število terapij. Klienta se nauči čim samostojneje živeti. Prvi cilj je čim bolj kakovostna hoja in čim večja samostojnost. Potem pa vzdrževanje forme in preprečevanje ponovnih poslabšanj, ki se zgodijo med zimskim obdobjem, po bolezni, ko ima človek bolečine itd.

Če seštejemo vse skupaj:

 • V prvem primeru, ko klient prekine terapijo, ko je rehabilitiran, in se mu hoja že zdi zadovoljiva, to zanj predstavlja strošek v višini 1200 €. Na desetletni ravni, če se mu fizično stanje ne poslabša, pa se strošek za rehabilitacijo ne poveča. Zato je to zdaleč najugodnejša možnost.
 • V drugem primeru, če z zmanjšano količino terapij enkrat na teden nadajuje še vsaj tri mesece, da se res močno okrepi, je veliko večja verjetnost, da se fizična oslabelost ne bo povrnila in da bo njegova hoja zadovoljiva še veliko let, je dodatni strošek 600 € skupaj s prvim delom terapij 1800 €. Verjenost, da bo taka oseba v dobri formi vsaj deset let, je veliko večja in vse skupaj znese le 1800 €.
 • Če se klient odloči za terapije vsak teden do konca življenja, pa strošek prvo leto znaša 3000 €, vsa nadaljnja leta pa 2400 € na leto in 24.600 € na deset let. V tem primeru bo imel klient doma vsak teden terapevta. Ta se bo trudil in ga motiviral ter nadziral, da bo klient ves čas v optimalni formi. Njegova hoja bo tako minimalno ogrožena.
 • Dom starejših občanov pa je, kot vidite, zdaleč najdražja možnost. A večina ljudi namesto, da bi zbrala rehabilitacijo, raje izberejo dom starejših občanov, ki na deset let stane 120.000 €. Rehabilitacija je zato veliko cenejša kot dom starejših občanov, zaradi tega pa je človek v veliko boljši formi, veselejši, srečnejši in samostojnejši, saj se bosta izboljšali njegova hoja in zmožnost gibanja. Najpomembneje pa je, da živi doma in po svoje, kot je bil vajen.

Socialni vidik

Ljudje, ki jim težave povzroča hoja, vedno bolj izgubljajo socialne stike. Ko se hoja slabša, gredo vedno manj od doma. Vedno manj imajo obiskov in na neki točki se družijo samo še s svojimi najbližjimi, kolikor imajo časa zanje. Ker jim hoja predstavlja težavo, sami ne morejo obiskati nikogar. Tudi zaradi depresije, apatičnosti, demence itd., ki nastopijo kot posledica nepokretnosti, postanejo vedno manj socialni in sploh nimajo več želje po druženju. Če bi se posvetili rehabilitaciji klienta in mu pomagali, bi njegova hoja postala bolj kakovostna, lahko bi imeli več socialnih stikov in tudi zaradi tega bolj kakovostno življenje.

 

Povzetek, kako se hoja lahko izboljša

Če povzamemo, zakaj je pomembno, da se hoja ponovno vzpostavi, lahko ugotovimo, da moramo, če obstaja možnost, da bi fizioterapija na domu lahko preprečila fizično propadanje človeka, to izkoristiti, ker prinaša korist z vseh zgoraj naštetih vidikov. Pomembno je le, da imamo dobrega fizioterapevta, ki izvaja fizioterapijo na domu. Če je pri vas hoja že težavna, ne moremo narediti nič narobe, če se obrnemo na izkušenega fizioterapevta, ki bo prišel na dom in po pregledu iz izkušenj razložil, ali je svojca mogoče rehabilitirati in ali se lahko hoja spet vzpostavi, kako dolgo bi trajala rehabilitacija, koliko bi stala ipd.

Je hoja tudi vaša težava? Želite vedeti, ali bi tudi vam fizioterapija na domu lahko pomagala? Če se želite prijaviti na naš brezplačen fizioterapevtski pregled ali če imate za nas kakšno vprašanje, kliknite na povezavo pod tem besedilom.

SORODNI ČLANKI: