Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o.

Telefon: 080 44 66 | E-mail: info@therapia-dom.si

Politika zasebnosti

Vaša zasebnost je za nas na prvem mestu. Namen Informacij za posameznike je, da vam (posameznikom, katerih podatke obdelujemo) pomagamo razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. To je pomembno, zato vas vabimo, da si vzamete čas in informacije preberete.

INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE

I. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi Informacijami za posameznike je družba Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Za namen izvajanja registrirane dejavnosti zbiramo in obdelujemo osebne podatke vas, posameznikov. V družbi Therapia d. o. o. si močno prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas na varnem. V ta namen smo oblikovali pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Če imate gaziantep escort bayan kakršnakoli vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko kadarkoli stopite v stik z nami, in sicer smo dosegljivi na tel. št. 080 44 66  /  040 858 959 ali po elektronski pošti: info@therapia-dom.si

II. Obdelovalci

Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši pogodbeni sodelavci. To so zaupanja vredni pogodbeniki, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z delovanjem naše družbe (diplomirani fizioterapevti). Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun.

III. Katere vaše osebne podatke obdelujemo in zakaj

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

IV. Namen obdelave osebnih podatkov ter pravna podlaga

Za namen vaše fizioterapevtske obravnave vodimo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • stalni ali začasni naslov,
 • e-pošta in telefonska številka,
 • osebni podatki, ki so potrebni za fizioterapevtsko obravnavo (simptomi, dosedanji potek bolezni ali težav, podatki o uporabi pripomočkov za hojo ali gibanje, uživanju zdravil itd.).

Vaše osebne podatke zbiramo na podlagi privolitve, in sicer za namene:

 • komuniciranja,
 • izbire ustrezne vrste fizioterapije ter
 • izvajanja fizioterapij.

V. Varovanje osebnih podatkov

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja upravljavec vse potrebne pravne in organizacijsko tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev.

VI. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolite, hranimo trajno, do preklica te privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Take podatke izbrišemo še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

VII. Pravice posameznika

Če Therapia, d. o. o. obdeluje vaše osebne podatke, imate pravice, da vam družba:

 • potrdi, ali se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami in vam omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve uporabe,
 • omogoči pravico do ugovora obdelave,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in vam posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu.

Dano privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: info@therapia-dom.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov.

VIII. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ima pravico do posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam, ki so v pogodbenem razmerju z upravljavcem, zanj izvajajo posamezna opravila, ki predstavljajo obdelovanje osebnih podatkov in posledično štejejo za obdelovalce. Posameznik ima pravico do seznanitve s firmo obdelovalca ter namenom obdelave lastnih osebnih podatkov s strani obdelovalca.

VIII. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Vsaka sprememba teh Informacij za posameznike bo objavljena na tem spletnem mestu.

Ljubljana, 1.1.2020

 

Therapia d.o.o.     

Prokurist

Urban Založnik