Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o.

Telefon: 080 44 66 | E-mail: info@therapia-dom.si

vaje za Parkinsonovo bolezen

Vaje za Parkinsonovo bolezen

Vaje za Parkinsonovo bolezen lahko delimo na več različnih sklopov. Že sama Parkinsonova bolezen se v osnovi dosti razlikuje od različnih Parkinsonizmov. Pri vseh teh različnih diagnozah obstajajo določene težave, ki so skupne vsem in težave, ki so od diagnoze do diagnoze zelo razlikujejo. Glede na težave, ki jih posameznik ima, usposobljen fizioterapevt prilagodi tudi vaje. Vaje za Parkinsonovo bolezen torej niso enake za vse bolnike, ki imajo omenjeno diagnozo. Prav tako je Parkinsonova bolezen pri nekaterih bolnikih že zelo napredovala in so že bolj ali manj nepokretni; spet drugi pa so v začetnih stanjih diagnoze in mnogi med njimi še nimajo hujših težav. Parkinsonovi bolniki imajo težave pri veliko različnih segmentih. Tukaj se bomo osredotočili na mišično – gibalni segment.

Preberi več