Fizioterapija na domu

Parkinsonova bolezen - kaj moramo vedeti o njej

Parkinsonova bolezen je degenerativna bolezen živčevja, do katere pride zaradi pomanjkanja dopamina v gibalnem centru možganov. Bolezen namreč povzroča postopno propadanje in odmiranje živčnih celic oziroma nigrostriatnih nevronov, ki proizvajajo dopamin.

Najpogostejši simptomi Parkinsonove bolezni

Parkinsonova bolezen se začne že veliko prej, preden se sploh pojavijo prvi simptomi. Bolezen se razvija in počasi napreduje, vendar ne pri vseh ljudeh enako, zato v poteku bolezni in simptomih prihaja do razlik. Bolnik ima lahko samo nekatere izrazite simptome, medtem ko so drugi blagi oziroma jih sploh ni.

Parkinsonova bolezen – simptomi:

 1. Tresavica ali tremor: največkrat se kaže s tresenjem roke v mirovanju ali ob razburjenju, lahko pa se bolniku trese tudi noga ali spodnja čeljust;
 2. Zmanjšana gibljivost (bradikizenija): gibi postanejo veliko bolj počasni in oteženi, kar lahko privede do akinezije – popolne nesposobnosti gibanja;
 3. Okorelost mišic oziroma udov: mišični tonus se poveča, mišice pa postanejo rigidne in okorele, zaradi česar imajo bolniki pogosto brezizrazen izraz na obrazu;
 4. Težave s hojo in ravnotežjem: drža postane sključena, hoja pa drsajoča, zmanjša se tudi stabilnost, zaradi česar lahko pride do padcev.

Sekundarni oziroma nemotorični simptomi

 • govor postane slabše razumljiv,
 • bolniki imajo težave s požiranjem,
 • pojavi se nespečnost ali druge motnje spanja,
 • pogoste so težave s krvnim tlakom,
 • lahko nastopijo zaprtost ali prebavne motnje,
 • prihaja do motenj pri uriniranju,
 • bolniki se običajno pretirano znojijo,
 • bolniki imajo bolečine v sklepih ali mišicah,
 • kažejo se motnje spomina ali celo demenca,
 • lahko se pojavijo težave s kožo,
 • bolniki slabše zaznavajo vonje.

Pri fizioterapiji na domu vam v našem podjetju glede fizične rehabilitacije pri diagnozi Parkinsonova bolezen nudimo:

 1. preprečimo poslabšanje bolezni;
 2. izboljšamo zavedanje okončin in trupa;
 3. izboljšamo obvladovanje telesa, da se naučite manevrirati v postelji:
 4. vas naučimo usesti se in se vstati;
 5. vas naučimo izvajati vaje v ležečem položaju, v sedečem položaju in v stoječem položaju;
 6. naučimo vas hoditi z daljšimi in stabilnimi koraki;
 7. pri vas dosežemo, da se ne spotikate ob pragove in druge ovire;
 8. pri vas dosežemo, da lahko varno izvajate dve stvari hkrati kot je prenašanje predmetov;
 9. pri vas dosežemo, da nimate več težav narediti prvi korak pri hoji;
 10. pri vas dosežemo, da nimate več težav z obračanjem na mestu;
 11. pri vas dosežemo da s trupom niste več nagnjeni naprej ali v stran;
 12. Parkinsonova bolezen povzroči občutek lepljenja stopal na podlago; mi ta občutek maksimalno odpravimo;
 13. izboljšamo vaše ravnotežje;
 14. vas usposobimo, da lahko prehodite daljše razdalje;
 15. s treningom dosežemo, da lahko uporabljate manj pripomočkov hkrati pa preprečimo, da bi jih morali uporabljati vedno več;
 16. vas naučimo hoje po stopnicah in po klancu ter neravni podlagi;
 17. s terapijami dosežemo, da se možnost padca zmanjša na minimum ipd.

Ko dobite diagnozo Parkinsonova bolezen to nima le fizičnih posledic

Parkinsonova bolezen poleg zdravstvenih težav, ki jih utrpi klient, povzroči še druge težave. Ker je vedno bolj prizadeto fizično zdravstveno stanje klienta, to močno vpliva na njegovo psihično stanje. Klienti ob postavljeni diagnozi velikokrat zapadejo v depresijo. Posledično nova situacija v težak položaj postavi tudi vse bližnje. Vsi imajo v prvi vrsti velike čustveno psihične težave, ki se jim pridruži sprememba življenjskih navad vseh udeleženih, saj se morajo v prvi vrsti začeti ukvarjati z ukrepi (pregledi, zdravila, fizioterapija, prilagoditev okolja idr.). Vse to pa velikokrat poleg veliko časa in dela za sabo potegne tudi veliko denarja.

Kako živeti s Parkinsonovo boleznijo?

Diagnoza Parkinsonova bolezen in življenje z njo

Ko vam ali vašemu svojcu postavijo diagnozo Parkinsonova bolezen, se pojavijo številna vprašanja. Kakšen vpliv bo imela ta bolezen na bolnikovo življenje in kako uspešno se bo spopadel z njo? Je kljub bolezni možno kakovostno živeti? Kako poteka zdravljenje in kakšna zdravila je treba jemati? Kako čim dlje časa ohraniti bolnikovo samostojnost? Odgovori na ta vprašanja vam bodo pomagali, da se boste lažje spopadli z boleznijo in vsemi izzivi, ki jih prinaša.

1. Tudi Parkinsonova bolezen lahko omogoča kakovostno življenje.

Čeprav je življenje s Parkinsonovo boleznijo oteženo, pa je danes z različnimi metodami možno bolniku podaljšati leta samostojnega in aktivnega življenja. Poleg operativnega zdravljenja ter jemanja različnih zdravil k bolj kakovostnemu življenju pripomorejo tudi fizioterapija, delovna terapija, obravnava pri logopedu in podobno. Bolnika je namreč treba naučiti, kako naj živi z boleznijo in kako naj čim dlje ohranja svojo samostojnost tako pri vsakdanjih opravilih kot pri drugih aktivnostih.

2. Jemanje zdravil in upoštevanje navodil zdravnika je ključnega pomena.

Parkinsonova bolezen nastane zaradi pomanjkanja dopamina v možganskem gibalnem centru, zato je nujno jemanje zdravil, s katerimi se količina dopamina v možganih poveča. S tem je možno močno olajšati simptome bolezni, včasih pa je v ta namen potrebna tudi operacija. Zelo pomembno je, da se zdravljenje prilagodi vsakemu bolniku posebej ter da se bolnik drži zdravnikovih navodil.

3. Fizioterapija lahko bolniku močno izboljša zmožnost gibanja.

Pri Parkinsonovi bolezni telo postopoma postaja okorelo, gibanje pa vedno bolj oteženo. Pojavijo se tudi težave pri stabilnosti in ravnotežju. Strokovno izvedena fizioterapija v daljšem časovnem obdobju pri klientu povzroči, da se nazadovanje ustavi in da bolnik začne napredovati v smer, da vedno lažje samostojno stoji, da ima vedno boljše ravnotežje in lepšo hojo in zato vedno lažje opravlja različne aktivnosti.

Največkrat se fizioterapija izvaja kot fizioterapija na domu. Še posebej del fizioterapije, ki poteka na daljši rok.

Parkinsonovi bolniki največkrat ne vedo niti, h katerim strokovnjakom vse morajo, kaj vse lahko naredijo za prizadetega, niti kako se stvari sistematično lotiti, da bodo na koncu dosegli optimalne rezultate z minimalno porabljenega časa in denarja. Zato je, ko dobite diagnozo Parkinsonova bolezen, zelo pomembna fizioterapija na domu. To je ena prvih stvari, ki jo je dobro vključiti v življenje klienta. Poiščete si dobrega, izkušenega fizioterapevta, ki bo vodil klienta, hkrati pa tudi svojce, čez rehabilitacijo, tako na fizični ravni kot tudi z usmeritvami, nasveti in izkušnjami, tudi čez psihično rehabilitacijo. Zelo pomembno je tudi, da imate takšnega terapevta, ki pozna vse možnosti rehabilitacije in vas ob pravem času napoti k drugim strokovnjakom (da dobite primerne opornice, če so potrebne, primernega logopeda, če je potreben, primerna zdravila, dodatne preglede, da vam svetuje, kakšne so možnosti, da zaradi dane situacije dobite denarno pomoč ipd.). Pomembno je, da za vse možnosti rehabilitacije in pomoči izveste. Potem pa se lahko sami odločite ali boste dodali še eno stvar ali ne. Največ ljudi žal nikoli ne izve kaj vse bi lahko naredili v dani situaciji. Terapevt mora biti poleg tega, da je dober strokovnjak za fizioterapijo na domu pri klientih, ki imajo diagnozo Parkinsonova bolezen, tudi dober motivator, in imeti pozitivno avtoriteto sicer mu ne bo uspelo priti čez celotno rehabilitacijo.

Rehabilitacija vaših težav po naši lastni zelo uspešni fizioterapevtski metodi – 10 let razvoja na več kot 5.000 klientih.

Ko se pri vas začne izvajati fizioterapija na domu, se z našo metodo začnete rehabilitirati postopno, po korakih.
 • 97 % možnost uspešne rehabilitacije,
 • razvita je za starejše ljudi z nevrološkimi težavami kot je Parkinsonova bolezen,
 • če se rehabilitirate po metodi, zagotovo ne boste izpustili nobenih pomembnih stvari, kar verjetnost uspeha samo še poveča,
 • rehabilitacija poteka najhitreje, kar je mogoče, ker se zaradi zelo učinkovite metode ne vadi nobenih nepotrebnih vaj,
 • metoda je zasnovana in razvita na starejših, ki imajo različne bolezni in poškodbe. Zato se v metodi upošteva tako Parkinsonova bolezen kot tudi druge težave, ki poleg Parkinsonove bolezni mučijo Parkinsonove bolnike. Ker se upoštevajo vse morebitne težave z rehabilitacijo ne naredimo nobenih nepotrebnih napak, s katerimi bi vam lahko škodovali.

Kako napreduje Parkinsonova bolezen?

Parkinsonova bolezen pri vsakem bolniku poteka drugače, zato je treba vsakemu bolniku posebej prilagoditi tudi zdravljenje. Gre za počasi napredujočo bolezen, ki se začne dokaj neopazno. Če bolnik in njegovi svojci vedo, kako poteka Parkinsonova bolezen, se na posamezne simptome lahko pripravijo vnaprej, kar jim omogoča lažje spopadanje z boleznijo.

Ocenjevalne lestvice za Parkinsonovo bolezen

Zdravniki za diagnosticiranje trenutne stopnje razvoja Parkinsonove bolezni uporabljajo različne lestvice. Najbolj znana je lestvica Hoehn-Yahr, ki se uporablja že vse od leta 1967, obstajajo pa tudi drugi načini, kot je na primer Enotna ocenjevalna lestvica za bolnike s Parkinsonovo boleznijo (UPDRS), pri kateri se poleg motoričnih težav ocenjujejo tudi drugi vidiki razvoja bolezni, kot so mišljenje, razpoloženje, zmožnost opravljanja dnevnih aktivnosti in podobno. V izvidih ali med pogovorom bo zdravnik omenjal različne stopnje, ki jih je dobro poznati, saj tako bolje razumemo potek bolezni. Posamezna stopnja običajno traja več let.

Parkinsonova bolezen – stopnjevanje

Stopnja 1: Pojavijo se blagi simptomi, ki so skorajda neopazni. Običajno najprej nastopijo tresavica ali druge motnje gibanja, ki se sprva kažejo le na eni strani telesa. Počasi se začnejo spreminjati tudi drža, način hoje in obrazna mimika.

Stopnja 2: Simptomi, kot so tresavica, okorelost mišic in udov ter različne druge motorične težave, se začnejo kazati na obeh straneh telesa. Lahko se pojavijo težave s hojo, drža telesa pa postane slabša. Bolniki so še dokaj samostojni, čeprav jim vsakodnevna opravila že povzročajo težave.

Stopnja 3: Pojavita se nestabilnost in pomanjkanje ravnotežja, kar poveča nevarnost za padce. Gibanje postaja vedno bolj počasno, zato imajo bolniki težave s samostojnim hranjenjem ali oblačenjem.

Stopnja 4: Na tej stopnji bolniki niso več samostojni in pri gibanju ter vsakdanjih opravilih potrebujejo pomoč.

Stopnja 5: Oseba ne more več niti samostojno stati, zaradi česar postane priklenjena na posteljo ali invalidski voziček. Potrebna je pomoč pri vseh aktivnostih.

Parkinsonova bolezen in diagnosticiranje

Zgodnje faze bolezni je težko prepoznati in diagnosticirati, saj motorični simptomi običajno niso zelo očitni. Raziskovalci zato nenehno iščejo načine za zgodnje prepoznavanje bolezni. Eden od takšnih načinov je tudi Braakova hipoteza, ki predpostavlja, da se bolezen najprej kaže v obliki motenj voha, ki nastopijo kar pri 90 % bolnikov. Zgodnje simptome predstavljajo tudi motnje spanja, depresija in zaprtje, ki je prav tako zelo pogosto. Vsi ti simptomi običajno nastopijo, še preden se pojavijo motnje gibanja, zato so za zgodnje diagnosticiranje bolezni bistvenega pomena.

Zdravila, operacija in fizioterapija

Je Parkinsonovo bolezen možno ozdraviti?

Parkinsonova bolezen zaenkrat žal še ni ozdravljiva, saj vzrok za njen nastanek še ni znan. Ker Parkinsonova bolezen še ni ozdravljiva to pomeni, da se količina dopamina postopoma zmanjšuje. V praksi pa to pomeni, da boste brez ustreznih terapij v vedno slabši situaciji.

Poleg tega je težava tudi v tem, da ima večina klientov, ki imajo Parkinsonovo bolezen tudi druge zdravstvene težave:

1. Živčno mišične bolezni in poškodbe:

 • multipla skleroza,
 • možganska kap,
 • možganski tumor,
 • mišična distrofija,
 • amiotrofična lateralna skleroza,
 • travmatska poškodba možganov,
 • polinevropatija,
 • avtoimunske bolezni,
 • kronične in nevrološke bolečine,
 • poškodbe živcev,
 • demenca,
 • Huntingtonova bolezen,
 • okvare centralnih in perifernih živcev zaradi krvavitve, ishemije, vnetja ali poškodbe,
 • bolezen hrbtenjače,
 • dedne nevrološke bolezni,
 • paraplegija,
 • ostale živčno mišične bolezni.

2. Ortopedske bolezni in poškodbe:

 • obraba kolka,
 • obraba kolena,
 • osteoporoza
 • degenerativne spremembe na hrbtenici (stenoza spinalnega kanala, hernija disci posedanje vretenc, obraba vretenc…),
 • druge težave hrbtenice (počeno vretence, izrastki na hrbtenici, kostni rak itd.),
 • zlom stegnenice, medenice itd.
 • kostni rak,
 • strganje rotatorne manšete,
 • strganje križnih ali stranskih vezi in meniskusa v kolenu,
 • poškodba ramena, zapestja, gležnja,
 • artritis itd.

3. Druge bolezni in težave

 • inkontinenca,
 • demenca,
 • visok holesterol,
 • visok krvni tlak,
 • visok krvi sladkor,
 • različne kužne bolezni,
 • rak,
 • srčno-žilne bolezni,
 • psihološke težave (depresija),
 • epileptične napade,
 • depresije,
 • napade tesnobe,
 • halucinacije,
 • motnje požiranja,
 • motnje vida,
 • vrtoglavico,
 • glavobol itd.

Pri rehabilitaciji klienta, ki ga je prizadela Parkinsonova bolezen je potrebno upoštevati tudi vse zgoraj naštete bolezni in težave, ki jih klient ima sicer lahko z rehabilitacijo naredimo več škode kot koristi. Zato je zelo pomembno, da imate izkušenega zdravnika in izkušenega fizioterapevta, ki imata dobre rezultate, veliko primerov za sabo in da imata motiv, da vas rehabilitirata kar se da kakovostno.

Bi začeli s fizioterapijo na domu, a ne veste, ali je to primerno za vas – večina jih ne ve, če bi sploh zdržali.

Večina klientov, ki se rehabilitirajo v našem podjetju, je stara od 70 do 100 let. V tretjem življenjskem obdobju je Parkinsonova bolezen veliko pogostejša. Približno 20 odstotkov pa imamo sorazmerno mladih klientov, ki so jim prav tako diagnosticirali diagnozo Parkinsonova bolezen.

Če se ne naročite na brezplačen pregled, ki vas nič ne stane in je neobvezujoč, ne boste nikoli izvedeli, kako vam lahko pomagamo in na kakšen način smo pomagali ostalim z podobnimi težavami, kot so vaše. Ko boste dobili vse te podatke, se boste lahko skupaj s svojimi najbližjimi odločili, ali boste z rehabilitacijo začeli ali ne.

Ker je pregled brezplačen in neobvezujoč, v vsakem primeru nimate kaj izgubiti, lahko le dobite nasvet izkušenega diplomiranega fizioterapevta, kako se izvaja fizioterapija na domu pri drugih bolnikih, ki jih je doletela ista diagnoza torej Parkinsonova bolezen.

Sorodni članki

REHABILITACIJA PO MOŽGANSKI KAPI

Rehabilitacija po možganski kapi Rehabilitacija po možganski kapi je zelo pomembna za vse bolnike, ki jih je zadela možganska kap. Ponavadi se začne že v bolnišnici, takoj po možganski kapi. Ponavadi je bolnik po nekaj dneh ali tednih odpuščen iz bolnišnice. Od tu se poti bolnikov razlikujejo. Če morajo iti, ker jih je zadela možganska

Preberi več »

Brezplačen pregled + brezplačen darilni bon za vas!

Brezplačen pregled + darilni bon IMATE TEŽAVE S HOJO? FIZIOTERAPIJA, KI POMAGA! Težko hodite? Imate slabo ravnotežje in se zato oprijemate sten ali pripomočkov? Delate zelo kratke korake? Hodite vedno slabše in manj stabilno? Ali pa sploh ne morete več hoditi? 97 ODSTOTKOV USPEŠNIH REHABILITACIJ! Z leti smo v podjetju Therapia d. o. o. ugotovili,

Preberi več »

7 kriterijev za izbiro najboljšega fizioterapevta na domu

7 kriterijev za izbiro najboljšega fizioterapevta na domu Fizioterapija na domu je za kliente, ki se težko vozijo, zelo pomembna veja fizioterapije. Če ste starejši ali močneje fizično prizadeti, bodisi zaradi bolezni ali poškodbe, potem je fizioterapija na domu kot nalašč za vas. Tukaj opisujemo 7 kriterijev, ki so najpomembnejši pri izbiri primernega fizioterapevta. Kriterijev,

Preberi več »

Kakovostna hoja

Hoja. Kako kakovostno hoditi? Hoja je najpogostejša težava naših klientov, zato smo se specializirali za vzpostavljanje hoje tako nepokretnih kot tistih, ki imajo slabo ravnotežje, vrtoglavico, so slabotni, težko prehodijo daljše razdalje, ne morejo hoditi po stopnicah ali klancu, pa bi to radi, ne morejo hoditi brez pomoči, ne morejo vstati, hodijo pa lahko, lahko

Preberi več »

Nepokretnost

Nepokretnost Nepokretnost je velika težava zahodne civilizacije. S staranjem prebivalstva ta problematika postaja vedno bolj pereča. Tudi z razvojem medicine se ta težava samo še poglablja. Bolj kot je medicina razvita, dlje ljudje živijo, saj jim z zdravili zmanjšujejo povišan holesterol, krvi tlak, sladkor v krvi idr. Poleg tega so ljudje pri veliko bolezenskih stanjih,

Preberi več »