Therapia d.o.o.

Rehabilitacija je proces, pri katerem bolnemu ali poškodovanemu klientu različni strokovnjaki zdravstveno stanje vzpostavljajo do točke, na kakršni je bil pred poškodbo ali boleznijo, ali pa se želijo temu vsaj čim bolj približati.

Rehabilitacija poteka tako na fizični kot tudi psihološki ravni, saj neločljivo povezani. Zelo težko fizično napredujemo, psihološko pa nazadujemo ali obratno.

V našem podjetju se izvaja fizična rehabilitacija, saj izvajamo fizioterapijo na domu. Fizioterapija se primarno ukvarja s fizično rehabilitacijo.

Kakšne kliente rehabilitiramo v našem podjetju?

Rehabilitacija pri nas poteka na ljudeh, ki imajo slabo ravnotežje, se oprijemajo sten, jih zanaša med hojo, ne morejo kakovostno prehoditi daljših razdalj, delajo vedno krajše krake, hodijo s pripomočki ali pa celo zelo težko hodijo ali ne morejo več hoditi in so nepokretni.

Kakšne diagnoze in težave imajo naši klienti, ki imajo zgoraj opisane težave?

Rehabilitacija pri nas poteka na klientih, ki imajo naslednje diagnoze in težave: možganska kap, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, revmatična obolenja, poškodbe in zlomi, obraba sklepov, bolečina, nepokretnost, degenerativne spremembe na hrbtenici, mišična distrofija, kronične obstruktivne pljučne bolezni, srčno-žilna obolenja, onkološko stanje, demenca, Huntingtonova bolezen, amiotrofična lateralna skleroza ALS, metabolna obolenja, paraplegija, tetraplegija itd.

Rehabilitacija – cilj?

Kot je bilo že v uvodu opisano, je glavni cilj pri rehabilitaciji vzpostaviti posamezniku čim bolj normalno življenje, kakršnega je imel pred poškodbo ali boleznijo. Kljub temu pa se rehabilitacija deli na dva zelo pomembna dela.

Rehabilitacija preprečuje poslabševanje vašega zdravstvenega stanja

Prvi del rehabilitacije, s katero se zaustavi poslabševanje klientovega fizičnega in psihičnega stanja. Če si predstavljate krivuljo posameznika, ki se mu zdravstveno in fizično stanje zelo poslabšuje na način, da je na primer pred petimi leti hodil še normalno, pred štirimi leti je prehodil še en kilometer, pred tremi leti 100 metrov z berglami, pred dvema letoma samo še po stanovanju in to s hoduljo… Tu lahko očitno vidite, da njegov organizem res strmo propada.

Pri tistih, pri katerih dodatnega fizičnega propadanja po bolezni, na primer možganski kapi, še ni vidnega in se stanje po bolezni mogoče celo rahlo izboljšuje, pa bo do propadanja vsekakor prišlo, če ne bo vzpostavljena primerna rehabilitacija.

Zato rehabilitacija v svojem namenu najprej cilja na to, da prepreči, da bi se takšno poslabševanje nadaljevalo ali pa se sploh začelo. Da to upadanje fizičnih zmogljivosti zaustavimo, moramo imeti veliko znanja in izkušenj tako iz fizioterapije kot motiviranja.

Propadanje vašega telesa

Propadanje vašega telesa je pri različnih težavah in boleznih zelo različno. V grobem ga delimo na dva vzroka.

 • Na neposrednega, ki največkrat nastane pri nevroloških boleznih, saj napredujejo. Te bolezni so: Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, polinevropatija …
 • Na posrednega, ki nastane kot posledica neaktivnosti po poškodbah, možganski kapi, zaradi obrab, strahu pred padci, vrtoglavice, prekomerne telesne teže …

Oba vzroka, kot smo opisali zgoraj, pri posamezniku povzročata, da njegovo telo zmore vedno manj, kar ima za posledico fizični propad organizma posameznika, posledično pa načne njegovo samopodobo, samozavest in ga zato tudi na psihološki ravni potiska v vedno večje brezno. Prva faza rehabilitacije, da ustavimo propadanje posameznika, je zato zelo zahtevna in zelo pomembna.

Rehabilitacija vam omogoči, da ste v boljši in boljši formi

Drugi del je rehabilitacija, ki vam omogoči napredovanje. Ta se začne, ko dosežemo zaustavitev propadanja. To pomeni, da smo dosegli glavnino dela. Posameznikovo življenje smo spremenili že tako, da se njegovo fizično in posledično psihično stanje ne poslabšujeta več, čeprav v ozadju njegova bolezen mogoče napreduje. Ko dosežemo, da se fizično stanje ne poslabšuje več, moramo doseči le še malenkostno hitrejše napredovanje okrevanja in že so vidni napredki, ki jih prinese rehabilitacija. Hitrejše kot želimo okrevanje, bolj pomembna je rehabilitacija na drugi stopnji. Da bo rehabilitacija na drugi stopnji uspešna, pa pomeni, da mora biti prva stopnja uspešno postavljena.

Ali se lahko rehabilitacija zaključi, ko dosežemo, da je klient začel napredovati?

Veliko ljudi si pojem rehabilitacija predstavlja na način, da se rehabilitacija začne izvajati bodisi kot:

 • fizioterapija oz. rehabilitacija v zdravilišču,
 • fizioterapija oz. rehabilitacija v rehabilitacijskem centru,
 • fizioterapija in posledično rehabilitacija oz. fizioterapija na domu.

Mislijo, da se bo fizično stanje začelo takoj izboljševati. To se seveda redko zgodi. Fizičen napredek je seveda lahko viden že po prvi uri terapije, a to zaradi tega, ker ste izgubili strah ali pa se naučili pravilno usesti, vstati… Ta napredek pa je seveda zelo omejen. Imate določeno količino moči, vzdržljivosti, kondicije… Ko dosežete to raven, se vam napredek ustavi. Na tej točki se šele začne prava rehabilitacija.

Prava rehabilitacija

Ko se prava rehabilitacija začne, se začne kazati pravi napredek. Če bi se na tej točki rehabilitacija prekinila, bi se seveda napredek v prvi fazi zaustavil, v drugi fazi pa bi se začelo vaše zdravstveno stanje zopet poslabševati. Zato moramo nujno vztrajati, da se rehabilitacija izvaja do optimalnega okrevanja.

Zakaj?

Ko je človek rehabilitiran do konca, večina klientov postane normalno aktivna, zato na tej točki lahko prekine rehabilitacijo, saj se gibajo dovolj, da tudi brez zunanje pomoči lahko bolj ali manj ohranjajo svoje fizično stanje. Za tiste, ki vseeno ne postanejo zelo aktivni, je najbolje, da se fizioterapija na domu pri njih nadaljuje še naprej, da se na takšen način ohranja fizično stanje, ki je bilo doseženo, in s tem prepreči vnovično poslabševanje.

V katerih primerih se rehabilitacija ne sme prekiniti?

Pri kroničnih boleznih bolezen napreduje, s tem pa povzroča vedno več težav. Zato to, kar delate danes, ne bo dovolj delati čez x časa. Če imate izkušenega terapevta, bo, ko bo bolezen napredovala, ukrepal in s tem zmanjšal napredek. Če imate slabega terapevta ali pa se pri vas rehabilitacija ne izvaja več, ne boste pravilno ukrepali in zopet boste začeli nazadovati, tako fizično kot psihično.

Rehabilitacija je smiselna tudi ko ste rehabilitirani in tudi, če nimate kronične bolezni

Pri boleznih in poškodbah, ki zdravstvenega stanja ne poslabšujejo kot kronične bolezni, pa po statistiki, ki jo vodimo v našem podjetju, pride do enake težave poslabšanja stanja kljub gibanju posameznika. Zakaj? Ker se klientom slej ko prej nekaj razboli, zbolijo za gripo, padejo in si kaj zlomijo… Ko se to zgodi, bi potrebovali izkušenega fizioterapevta, ki bi povedal:

 • zdaj teh stvari ne vadite,
 • te stvari vadite več,
 • te začnite vaditi na novo,
 • izvajajte na takšen način,
 • izvedite toliko ponovitev posamezne vaje,
 • pazite pa, da ne izvajate tega in tega,
 • do naslednjega tedna nadaljujte tako, potem pa bova rehabilitacijo zopet prilagodila.

Če tega takrat ni, se po statistiki v takšnih trenutkih krivulja obrne in človek prizadet od bolezni ali poškodbe velikokrat zopet začne nazadovati.

Četudi se ne naredi nič posebnega, pa bo z leti, ko boste postajali starejši slej ko prej prišlo do tega, da boste začeli fizično in psihično nazadovati. Klienti, ki imajo ustrezno rehabilitacijo so kljub letom in poškodbam ter boleznim, ki so jih doživeli v veliko boljši formi kot njihovi vrstniki. To pa pomeni, da je njihova kakovost življenja veliko boljša.

Kako lahko uspešna rehabilitacija doseže, da se kljub napredovanju osnovne bolezni fizično stanje izboljšuje?

Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. Fizično moramo napredovati hitreje, kot napreduje bolezen.

Da to dosežemo, moramo:

 1. zelo dobro poznati osnovno bolezen (kako napreduje, če sploh napreduje, ali ima zagone, na kaj je treba paziti, koliko lahko klienta obremenimo …);
 2. dobro poznati vse klientove težave in bolezni, ki jih ima poleg osnovne bolezni – to pomeni, da vsako od bolezni terapevt tudi dobro pozna;
 3. imeti veliko uspešno rehabilitiranih klientov in s tem izkušenj z rehabilitacijo klientov, ki so v enaki situaciji;
 4. imeti dobre sposobnosti motiviranja klientov;
 5. imeti veliko fizioterapevtskega znanja.

Fizioterapevtska metoda, po kateri se rehabilitacija izvaja

Najbolje je, da fizioterapijo v osnovi izvajamo po metodi, ki je namenjena rehabilitaciji težav, ki jih ima klient. V našem podjetju smo takšno metodo razvili in z njo rešujemo težave, napisane v začetku tega članka. Poleg tega v našem podjetju zaposlujemo le diplomirane fizioterapevte, ki imajo vseh 5 zgoraj naštetih lastnosti. Zaradi vsega opisanega je pri nas rehabilitacija optimalno hitra, z malo zapleti, kliente rehabilitiramo do njihovega maksimuma, hkrati pa preprečimo, da bi njihovo psihofizično stanje zopet začelo pešati.

Zakaj je pomembno, da se terapevt drži metode, ki je razvita za to, da rešuje vaše težave?

Vsi fizioterapevti imajo v življenju omejeno število klientov, ki imajo takšne težave kot vi, zato imajo posledično omejeno število izkušenj.

Rehabilitacija - izkušnje

Obstajajo takšna podjetja, kot je naše celotno podjetje, kjer vsi terapevti rešujejo le eno vrsto težav. To je pri nas težava s hojo in s tem povezanim ravnotežjem, vzdržljivostjo, kondicijo, močjo… Če vsi fizioterapevti rešujejo le eno težavo in ne izvajajo še kupa drugih terapij (laser, elektroterapija, manualna terapija, športne poškodbe…), imajo za sabo veliko več podobnih klientov kot ste vi. V tem primeru je pri veliko klientih pred vami bila podobna rehabilitacija uspešno opravljena.

Rehabilitacija - izmenjava znanja

Če fizioterapevti poleg tega med sabo še sistematično izmenjujejo znanje, kot ga izmenjujemo v našem podjetju, pomeni, da ima posamezni fizioterapevt, ki vas rehabilitira, poleg svojih izkušenj še vse izkušnje drugih fizioterapevtov.

Rehabilitacija - metoda

Ker imamo v podjetju toliko izkušenj, smo razvili lastno fizioterapevtsko metodo, ki sistematično odpravlja težave, opisane na začetku tega članka. Razvijali smo jo 10 let zato je v njej zbranih 10 let izkušenj vseh diplomiranih fizioterapevtov v našem podjetju. Rehabilitacija je na takšen način, kar se da popolna.

 

V našem podjetju se v osnovi vsi držimo metode in šele v drugi fazi unovčimo svoje izkušnje in izkušnje svojih kolegov. Zakaj? Metoda je sestavljena tako, da se klienta, če rehabilitacija poteka po metodi, rehabilitira po korakih. Korak za korakom. Tako se noben korak ne izpusti. Ojačajo se vse mišice, zvadijo se vsi gibi in posledično dosežemo, da je rehabilitacija uspešna v 97%.

Rehabilitacija – preprečevanje nesreč

Dober izkušen fizioterapevt, ki fizioterapijo izvaja pri klientih, ki imajo težave le s pokretnostjo in hojo in to celo po zelo uspešni metodi, ki rešuje le te težave, bo sistematično izključil vse, s čimer bi vam lahko škodoval. Na takšen način ne bo preobremenil srca, bo preprečil zlome, če imate osteoporozo, bo preprečil nihanje sladkorja, če imate sladkorno, bo preprečil vse stranske učinke zdravil, ki bi jih lahko nepravilna rehabilitacija izzvala, preprečil bo, da se vam razbolijo sklepi in prekinejo rehabilitacijo…

Rehabilitacija - nesreče

Če se rehabilitirate sami ali s terapevtom, ki nima za sabo na stotine primerov, kot ste vi, in hkrati še zelo učinkovite metode, je velika možnost, da bo rehabilitacija neuspešna ali vsaj dolgotrajnejša in manj popolna. Pa četudi bi slučajno uspeli ojačati vse mišice in naučiti vse gibe bi najverjetneje propadla, ker se bi spregledala ena na prvi pogled malenkost, ki pa vas bo v najboljšem primeru stala veliko daljše rehabilitacije, v najslabšem pa celo veliko poslabšanje vašega zdravstvenega stanja.

Rehabilitacija v našem podjetju

Rehabilitacija je zelo pomembna. Začeti se mora čim prej in trajati, vse dokler niste dokončno rehabilitirani. Del rehabilitacije vam velikokrat pripada preko zdravstva na napotnico. Za neprekinjeno dovolj dolgo uspešno rehabilitacijo pa je pogosto potrebna tudi fizioterapija, ki si jo ljudje organizirajo sami. Tovrstna fizioterapija je največkrat organizirana kot fizioterapija na domu.

V našem podjetju imamo največ izkušenj z rehabilitacijo klientov na njihovem domu.

 • Na domu rehabilitiramo največ klientov. To pomeni, da smo rehabilitirali že zelo veliko vam podobnih primerov.
 • Kliente izključno na domu rehabilitiramo najdlje, saj smo najstarejše tovrstno fizioterapevtsko podjetje, ki deluje na slovenskih tleh.
 • V našem podjetju kliente na domu rehabilitira največ fizioterapevtov. Vsi imamo diplomo iz fizioterapije.
 • Vsi diplomirani fizioterapevti v našem podjetju med sabo izmenjujemo izkušnje in znanje.
 • Imamo toliko izkušenj, da smo za rehabilitacijo razvili lastno fizioterapevtsko metodo, ki je uspešna v 97 % primerov.

Pri nas se izvaja:

Če se rehabilitacija pri vas ne bo začela, obstaja velika verjetnost, da se bo vaše zdravstveno stanje še močno poslabšalo. Dobra novica pa je, da če se bo učinkovita rehabilitacija začela izvajati, lahko dosežete veliko pozitivnih sprememb.

Brezplačen fizioterapevtski pregled

Če vas zanima več o tem, kako bi se pri vas lahko izvajala rehabilitacija, je zelo priporočljivo, da se naročite na naš brezplačni fizioterapevtski pregled, ki ga pri vas doma brezplačno in brez obveznosti opravi naš diplomirani fizioterapevt. Tako boste lahko dobili veliko koristnih nasvetov o tem, kaj in na kakšen način je pri vašem zdravstvenem stanju mogoče doseči, če bo rehabilitacija vodena optimalno. Če se želite naročiti na naš brezplačni pregled ali če imate kakšna vprašanja, kliknite okence pod besedilom.