Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o.

Telefon: 080 44 66 | E-mail: info@therapia-dom.si

Rehabilitacija

Rehabilitacija je proces, pri katerem bolnemu ali poškodovanemu klientu različni strokovnjaki zdravstveno stanje vzpostavljajo do točke, na kakršni je bil pred poškodbo ali boleznijo, ali pa se želijo temu vsaj čim bolj približati.

Rehabilitacija poteka tako na fizični kot tudi psihološki ravni, saj sta neločljivo povezani. Zelo težko fizično napredujemo, psihološko pa nazadujemo ali obratno.

Fizioterapija se primarno ukvarja s fizično rehabilitacijo. V našem podjetju se izvaja fizična rehabilitacija, saj izvajamo fizioterapijo na domu.

Pri kakšnih klientih se pri nas izvaja fizioterapija na domu

Rehabilitacija pri nas poteka na ljudeh, ki imajo slabo ravnotežje, se oprijemajo sten, jih zanaša med hojo, ne morejo kakovostno prehoditi daljših razdalj, delajo vedno krajše korake, hodijo s pripomočki, ali pa celo zelo težko hodijo, ali ne morejo več hoditi in so nepokretni.

Kakšne diagnoze in težave imajo naši klienti, ki imajo težave, opisane zgoraj

Rehabilitacija pri nas poteka na klientih, ki imajo naslednje diagnoze in težave: možganska kap, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, revmatična obolenja, poškodbe in zlomi, obraba sklepov, bolečina, nepokretnost, degenerativne spremembe na hrbtenici, mišična distrofija, kronične obstruktivne pljučne bolezni, srčno‑žilna obolenja, onkološko stanje, demenca, Huntingtonova bolezen, amiotrofična lateralna skleroza ALS, metabolna obolenja, paraplegija, tetraplegija itd.

Rehabilitacija – cilj?

Kot je bilo opisano v uvodu, je glavni cilj rehabilitacije pri posamezniku vzpostaviti čim bolj normalno življenje, kakršnega je imel pred poškodbo ali boleznijo. Kljub temu pa se rehabilitacija deli na dva zelo pomembna dela.

Prvi del preprečuje slabšanje vašega zdravstvenega stanja

S prvim delom rehabilitacije se zaustavi slabšanje klientovega fizičnega in psihičnega stanja. Predstavljajte si krivuljo posameznika, ki se mu zdravstveno in fizično stanje zelo slabša. Na primer pred petimi leti je hodil normalno, pred štirimi leti je še prehodil en kilometer, pred tremi leti sto metrov z berglami, pred dvema letoma je hodil samo še po stanovanju in to s hoduljo itd. Tu lahko očitno vidite, da njegov organizem res strmo propada.

Pri tistih, pri katerih dodatno fizično propadanje po bolezni, na primer možganski kapi, še ni vidno in se stanje po bolezni mogoče celo rahlo izboljšuje, pa bo do propadanja vsekakor prišlo, če se ne bo vzpostavila primerna fizioterapija.

Zato rehabilitacija v svojem namenu skuša najprej preprečiti, da bi se takšno slabšanje nadaljevalo ali pa se sploh začelo. Da to upadanje fizičnih zmogljivosti zaustavimo, moramo imeti veliko znanja in izkušenj, tako iz fizioterapije kot motiviranja.

Propadanje vašega telesa

Propadanje vašega telesa je pri različnih težavah in boleznih zelo različno. V grobem ga delimo na dve vrsti:

Obe vrsti pri posamezniku povzročata, da njegovo telo zmore vedno manj. Posledica je fizični propad organizma posameznika, prav tako pa načne njegovo samopodobo, samozavest in ga zato tudi na psihološki ravni potiska v vedno večje brezno. Da ustavimo propadanje posameznika, je prva faza rehabilitacije zato zelo zahtevna in zelo pomembna.

Drugi del rehabilitacije vam omogoči, da ste v vedno boljši formi

Drugi del je rehabilitacija, ki vam omogoči napredovanje. Ta se začne, ko dosežemo zaustavitev propadanja. To pomeni, da smo dosegli jedro dela. Posameznikovo življenje smo že tako spremenili, da se njegovo fizično in posledično psihično stanje ne slabšata več, čeprav v ozadju njegova bolezen mogoče napreduje. Ko se fizično stanje ne slabša več, moramo doseči le še malo hitrejše napredovanje okrevanja in že so vidni rezultati, ki jih prinese pravilna fizioterapija. Hitrejše okrevanje želimo, pomembneje je, da je fizioterapija na drugi stopnji pravilno izpeljana. Za uspeh na drugi stopnji je pomembno, da ste uspešno izpeljali prvo stopnjo.

Ali se lahko rehabilitacija zaključi, ko dosežemo, da je klient začel napredovati

V različnih prostorih se lahko izvaja:

Ljudje največkrat mislijo, da se bo fizično stanje začelo takoj izboljševati. To se seveda redko zgodi. Fizičen napredek je seveda lahko viden že po prvi uri terapije, a to zaradi tega, ker ste izgubili strah ali pa se naučili pravilno usesti se, vstati itn. Ta napredek pa je seveda zelo omejen. Imate določeno količino moči, vzdržljivosti, kondicije itn. Ko dosežete to raven, se vam napredek ustavi. Na tej točki se prava fizioterapija šele začne.

Prava fizioterapija

Ko se začne prava fizioterapija, se začne kazati pravi napredek. Če bi se na tej točki rehabilitacija prekinila, bi se seveda napredek zaustavil, nato pa bi se začelo vaše zdravstveno stanje spet slabšati. Zato moramo nujno vztrajati, da se rehabilitacija izvaja do optimalnega okrevanja.

Zakaj

Ko so klienti popolnoma rehabilitirani, jih večina postane normalno aktivna. Fizioterapija se lahko prekine, saj se gibajo dovolj, da tudi brez zunanje pomoči lahko bolj ali manj ohranjajo svoje fizično stanje. Za tiste, ki vseeno ne postanejo zelo aktivni, je najbolje, da se fizioterapija na domu nadaljuje še naprej. Na takšen način se ohranja fizično stanje, ki je bilo doseženo, in se s tem prepreči vnovično slabšanje.

V katerih primerih se rehabilitacija ne sme prekiniti

Pri kroničnih boleznih bolezen napreduje, s tem pa povzroča vedno več težav. Zato to, kar delate danes, ne bo dovolj čez toliko in toliko časa. Če imate izkušenega terapevta, bo, ko bo bolezen napredovala, ukrepal in s tem zmanjšal njeno napredovanje. Če imate slabega fizioterapevta ali pa se pri vas fizioterapija ne izvaja več, ne boste pravilno ukrepali in boste spet začeli nazadovati, tako fizično kot psihično.

Rehabilitacija je smiselna tudi, ko ste rehabilitirani in če nimate kronične bolezni

Pri boleznih in poškodbah, ki zdravstvenega stanja ne slabšajo kot kronične bolezni, pa po statistiki, ki jo vodimo v našem podjetju, pride do enake težave poslabšanja stanja kljub gibanju posameznika. Zakaj? Ker se klientom prej ali slej nekaj razboli, zbolijo za gripo, padejo in si kaj zlomijo itn. Ko se to zgodi, bi potrebovali izkušenega fizioterapevta, ki bi povedal:

Če tega takrat ni, se po statistiki v takšnih trenutkih krivulja obrne in človek, prizadet od bolezni ali poškodbe, velikokrat spet začne nazadovati.

Četudi se ne naredi nič posebnega, pa boste z leti, ko boste postajali starejši, prej ali slej začeli fizično in psihično nazadovati. Klienti, pri katerih se fizioterapija izvaja na pravilen način, so kljub letom in poškodbam ter boleznim, ki so jih doživeli, v veliko boljši formi kot njihovi vrstniki. To pa pomeni, da je njihova kakovost življenja veliko boljša.

Kako lahko uspešna rehabilitacija doseže, da se kljub napredovanju osnovne bolezni fizično stanje izboljšuje

Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. Fizično moramo napredovati hitreje, kot napreduje bolezen.

Da to dosežemo, moramo:

Fizioterapevtska metoda, po kateri se izvaja naša fizioterapija in z njo rehabilitacija

Najbolje je, da fizioterapijo v osnovi izvajamo po metodi, ki je namenjena rehabilitaciji težav, ki jih ima klient. V našem podjetju smo takšno metodo razvili in z njo rešujemo težave, napisane v začetku tega članka. Poleg tega v našem podjetju zaposlujemo le diplomirane fizioterapevte, ki imajo vseh pet lastnosti, naštetih zgoraj. Zaradi vsega opisanega je pri nas rehabilitacija optimalno hitra, z malo zapleti, kliente rehabilitiramo do njihovega maksimuma, hkrati pa preprečimo, da bi njihovo psihofizično stanje spet začelo pešati.

Zakaj je pomembno, da se terapevt drži metode, ki je razvita za reševanje vaših težav

Vsi fizioterapevti imajo v življenju omejeno število klientov, ki imajo takšne težave kot vi, zato imajo posledično omejeno število izkušenj.

Rehabilitacija – izkušnje

Obstajajo takšna podjetja, kot je naše, kjer vsi terapevti rešujejo le eno vrsto težav. To je pri nas težava s hojo in s tem povezanim ravnotežjem, vzdržljivostjo, kondicijo, močjo itn. Če vsi fizioterapevti rešujejo le eno težavo in ne izvajajo še kupa drugih terapij (laser, elektroterapija, manualna terapija, športne poškodbe itn.), imajo za sabo veliko več podobnih klientov, kot ste vi. V tem primeru je bila pri veliko klientih pred vami podobna rehabilitacija uspešno opravljena.

Rehabilitacija – izmenjava znanja

Če fizioterapevti poleg tega med sabo še sistematično izmenjujejo znanje, kot ga izmenjujemo v našem podjetju, ima posamezni fizioterapevt, ki vas rehabilitira, poleg svojih izkušenj še vse izkušnje drugih fizioterapevtov.

Rehabilitacija – metoda

Ker imamo v podjetju toliko izkušenj, smo razvili lastno fizioterapevtsko metodo, ki sistematično odpravlja težave, opisane na začetku tega članka. Razvijali smo jo deset let zato je v njej zbranih deset let izkušenj vseh diplomiranih fizioterapevtov v našem podjetju. Rehabilitacija je na takšen način kar se da popolna.

V našem podjetju se v osnovi vsi držimo metode in šele v drugi fazi unovčimo svoje izkušnje in izkušnje svojih kolegov. Zakaj? Metoda je sestavljena tako, da se klienta, če fizioterapija poteka po metodi, rehabilitira po korakih. Korak za korakom. Tako se nobenega koraka ne izpusti. Okrepijo se vse mišice, vadijo se vsi gibi in posledično dosežemo, da je rehabilitacija uspešna v 97 odstotkih.

Rehabilitacija – preprečevanje nesreč

Dober izkušen fizioterapevt, ki fizioterapijo izvaja pri klientih, ki imajo težave le s pokretnostjo in hojo, in to celo po zelo uspešni metodi, ki rešuje le te težave, bo sistematično izključil vse, s čimer bi vam lahko škodoval. Na takšen način ne bo preobremenil srca, preprečil bo zlome, če imate osteoporozo, preprečil bo nihanje sladkorja, če imate sladkorno, preprečil bo vse stranske učinke zdravil, ki bi jih lahko nepravilna fizioterapija izzvala, preprečil bo, da se vam razbolijo sklepi, zaradi katerih bi se lahko fizioterapija ukinila, itn.

Rehabilitacija – nesreče

Če se rehabilitirate sami ali s terapevtom, ki nima za sabo na stotine primerov, podobnih vašemu, in ima hkrati še zelo učinkovite metode, je zelo verjetno, da bo rehabilitacija neuspešna ali vsaj dolgotrajnejša in manj popolna. Pa četudi bi slučajno uspeli okrepiti vse mišice in se naučiti vse gibe, bi najverjetneje propadla. Namreč spregledala bi se ena na prvi pogled malenkost, ki pa vas bo v najboljšem primeru stala veliko daljše rehabilitacije, v najslabšem pa celo velikega poslabšanja vašega zdravstvenega stanja.

Rehabilitacija v našem podjetju

Rehabilitacija je zelo pomembna. Začeti se mora čim prej in trajati, vse dokler niste dokončno rehabilitirani. Del rehabilitacije vam velikokrat pripada po javnem zdravstvu na napotnico. Za neprekinjeno dovolj dolgo uspešno rehabilitacijo pa je pogosto potrebna tudi fizioterapija, ki si jo ljudje organizirajo sami. Tovrstna fizioterapija je največkrat organizirana kot fizioterapija na domu.

V našem podjetju imamo največ izkušenj z rehabilitacijo klientov na njihovem domu.

Brezplačen fizioterapevtski pregled

Če vas zanima več o tem, kako bi se pri vas lahko izvajala rehabilitacija, je zelo priporočljivo, da se naročite na naš brezplačni fizioterapevtski pregled, ki ga pri vas doma brezplačno in brez obveznosti opravi naš diplomirani fizioterapevt. Tako boste lahko dobili veliko koristnih nasvetov o tem, kaj in na kakšen način je pri vašem zdravstvenem stanju mogoče doseči, če bo rehabilitacija vodena optimalno. Če se želite naročiti na naš brezplačni pregled ali imate kakšna vprašanja, kliknite okence pod