Therapia, fizioterapija na domu, d. o. o.

Telefon: 080 44 66 | E-mail: info@therapia-dom.si

Kako lahko tako veliko podjetje, kjer se izvaja fizioterapija Murska Sobota na domu, opravlja dejavnost tudi v številnih ostalih krajih po Sloveniji?

 Smo največje podjetje v Sloveniji, ki izvaja izključno fizioterapijo na domu, zato imamo zaposlenih tudi največ fizioterapevtov. Tako enemu fizioterapevtu ni potrebno izvajati fizioterapije v celotni Murski Soboti in vseh ostalih krajih. Ker vsak deluje le na delu območja, kjer opravljamo dejavnost, lahko s tem dosežemo, da so terapevti razbremenjeni. To pa je eden od razlogov, zakaj h klientom nikoli ne zamujajo. Točnost je namreč naša pomembna vrlina.

Fizioterapija Murska Sobota z rehabilitacijo odpravlja in zmanjšuje težave, kot so:

 

 

fizioterapija Medvode

Težave z ravnotežjem

Stalen pojav vrtoglavic

Strah pred padci

Starost

Oslabelost mišic

Slabša gibljivost

Poškodbe, zlomi

Težave s sklepi

Degenerativne spremembe na hrbtenici

Kap

ALS ali amietrofična lateralna skleroza

Multipla skleroza

Parkinsonova bolezen

Huntingtonova bolezen

Mišična distrofija

Revmatična obolenja

Kronične obstruktivne pljučne bolezni

Srčno-žilna obolenja

Metabolna obolenja

Onkološko stanje

Pogosta vprašanja

Ali se pri vseh naših diplomiranih fizioterapevtih naša fizioterapija Murska Sobota izvaja po tej enkratni metodi?

Seveda! Vsak naš diplomiran fizioterapevt se mora, preden dobi svoje kliente, naučiti tudi našo metodo, s katero se pri nas izvaja fizioterapija na domu Murska Sobota. Poleg tega vsak diplomiran fizioterapevt dobi mentorja, s katerim se tedensko srečuje. Terapevt na srečanjih poroča o stanju in napredku vseh klientov, mentor pa mu svetuje kako naprej. Tako dosežemo optimalno rehabilitacijo pri vseh svojih klientih. Vsi naši fizioterapevti si ves čas izmenjujejo znanje in se tako še dodatno strokovno izpopolnjujejo. Prav tako svojo metodo preko izkušenj svojih terapevtov razvijamo še naprej, to zbrano znanje pa podjetje sistematično prenaša na vse svoje fizioterapevte.

Zakaj naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija Murska Sobota, izmenjuje znanje in izkušnje z vsemi svojimi diplomiranimi fizioterapevti?

Posamezni fizioterapevt ima lahko le omejeno število klientov, posledično pa tudi omejeno količino izkušenj s posameznimi primeri. Celotno podjetje lahko izvaja fizioterapijo na domu na neomejenem številu klientov. Tako pridobimo neomejene izkušnje iz različnih primerov. To je za posameznega klienta, ki je rehabilitiran pri nas, velika prednost, saj imamo veliko podobnih primerov in s tem izkušenj z določeno težavo oziroma boleznijo. Ko dobimo klienta z zapleteno diagnozo, to za našega fizioterapevta ni težava, saj smo zagotovo v preteklosti imeli veliko podobnih primerov, ki smo jih uspešno rehabilitirali. Zato vemo, kako primer obravnavati. Takega števila primerov in izkušenj posamezen terapevt ne more imeti.

Zakaj v našem podjetju, kjer se izvaja fizioterapija Murska Sobota na domu, večino časa nimamo čakalnih dob?

Večina fizioterapevtskih podjetij, ki delujejo v ambulanti, ima čakalne dobe. Kajti v ambulanti lahko dela le omejeno število terapevtov. Ko so vsi terapevti zasedeni, začne nastajati čakalna vrsta. Fizioterapija na domu ni omejena s prostorom. Ob povečanju števila klientov vedno zaposlimo novega diplomiranega fizioterapevta, ki ga uvedemo v rehabilitacijo na domu po svoji zelo učinkoviti fizioterapevtski metodi. Pri zaposlovanju nimamo omejitev, saj nismo omejeni s prostorom, s tem pa nismo omejeni s številom terapevtov, ki jih lahko imamo. Z našo bazo klientov se bo povečalo tudi število fizioterapevtov. Tako bomo imeli tudi več izkušenj, seveda je to še dodatna prednost za naše kliente , saj imamo v primerjavi s fizioterapevti, ki delajo v javnih ambulanti, in tudi tistimi, ki sami izvajajo fizioterapijo na domu, več izkušenj.

Ali je običajno, da se pred začetkom terapij izvede brezplačen fizioterapevtski pregled, kot ga izvede naša fizioterapija na domu Murska Sobota?

Brezplačen fizioterapevtski pregled izvedemo, ker moramo pred morebitno rehabilitacijo na domu svojim klientom podati čim bolj točne in zanesljive informacije o njenem poteku. Podobno kot zdravnik pred operacijo izvede čim bolj točne preiskave. Šele ko ima zdravnik opravljene vse potrebne preiskave in se je z vami temeljito pogovoril, vam lahko natančno pove, kako bo operacija potekala. Šele takrat se lahko za operacijo dokončno odločite. Pri nas je zelo podobno. Šele ko klient dobi vse informacije, se lahko na podlagi dejstev odloči, ali se bo pri njem rehabilitacija na domu izvajala ali ne. Zaradi tega je naš brezplačen fizioterapevtski pregled vedno tudi neobvezujoč.

Kako je naše podjetje, kjer se izvaja fizioterapija Murska Sobota na domu, razvilo svojo enkratno terapevtsko metodo?

Rehabilitacija na domu je naša edina dejavnost. Osredotočeni smo samo na izvajanje rehabilitacije na domu in na nič drugega. Ker ima večina naših klientov težave s/z: kakovostno hojo, pokretnostjo oz. mobilnostjo, slabim ravnotežjem, nepokretnostjo, fizično oslabelostjo, s čimer imajo težave tudi dojenčki, od trenutka, ko se rodijo, do trenutka, ko dobro shodijo, smo za izhodišče vzeli evolucijski razvoj človeške hoje. Pri razvoju metode smo torej za osnovo vzeli naraven človeški razvoj, kot ga je za človeka oblikovala evolucija. Če se otrok pravilno razvija po razvojnih stopnjah, vedno normalno shodi. Sicer pa je motorika otroka bolj ali manj prizadeta. Če je takšen razvoj za človeka oblikovala evolucija, zakaj bi ga ljudje spremenili. Vendar pa smo za prenos rehabilitacije z dojenčka na starostnika deset let let trdo delali in naš koncept izpopolnjevali na ogromno klientih, da smo dosegli raven in s tem rezultate, kot jih imamo danes. Vas zanima več informacij o tem, kako poteka fizioterapija Murska Sobota?

Ponosni smo na našo ekipo terapevtov

Strokovna obravnava

Naši visoko usposobljeni terapevti bodo poskrbeli za prijetno izkušnjo rehabilitacije.

Izkušenost in empatija

V Sloveniji smo z rehabilitacijo na domu začeli med prvimi, kot najstarejše slovensko podjetje se tako še danes predano ukvarjamo s to dejavnostjo.

Lastna metoda

Zaslužni smo za razvoj nadpovprečno učinkovite metode zdravljenja, ki se je izkazala kot izredno uspešna.

Hišna rehabilitacija

Strokovni terapevti imajo izkušnje s številnimi težavami in so specializirani za nišno rehabilitacijo.

Vas zanima, kako poteka fizioterapija Murska Sobota?
Z veseljem vam prisluhnemo in skupaj oblikujemo plan rehabilitacije.

Kje nas najdete?